• Швидкий пошук надійних рішень
    і практичної інформації

Uteka

Я шукаю...

Де шукати:

розширений пошук
Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Імпорт товарів: облік та оподаткування

Імпорт (випуск для вільного обігу) – це митний режим, згідно з яким іноземні товари після сплати всіх митних платежів, установлених законами України на їх імпорт, і виконання всіх необхідних митних формальностей випускаються для вільного обігу на митній території України (далі – МТУ) (п. 1 ст. 74 МК). Розглянемо в консультації бухгалтерський і податковий облік в імпортера.

Первісною вартістю товарів, придбаних за плату, є їх собівартість, що складається з таких фактичних витрат (п. 9 П(С)БО 9 «Запаси»):

  • суми, що сплачується за договором постачальнику (нерезиденту);
  • ввізного мита;
  • непрямих податків, що сплачуються у зв'язку із придбанням запасів і не відшкодовуються підприємству;
  • транспортно-заготівельних витрат;
  • інших витрат, безпосередньо пов'язаних із придбанням запасів і доведенням їх до стану, у якому вони придатні для використання в запланованих цілях. До цих витрат імпортери, як правило, включають витрати на обов'язкову сертифікацію імпортних товарів, оплату митних процедур, плату за зберігання товару на ліцензійному складі, вартість послуг митних брокерів.

Якщо підприємство імпортує основні засоби (далі – ОЗ), то їх первісну вартість воно визнає згідно з п. 8 П(С)БО 7.

Операції в інвалюті при первісному визнанні відображають у валюті звітності (гривнях) шляхом перерахування інвалютної суми із застосуванням валютного курсу на дату початку дня вчинення операції (п. 5 П(С)БО 21). Зауважимо, що норми П(С)БО 21 пропонують застосовувати курс НБУ саме на початок (або на кінець) дня здійснення тієї або іншої операції. Фактично НБУ встановлює курс гривні до інвалют щодня, він починає діяти з початку наступного робочого дня і продовжує діяти у вихідні та святкові дні (п. 2, 6 Положення № 496). Тому далі ми не будемо згадувати початок (кінець) дня, оскільки протягом дня курс НБУ не змінюється.

Імпорт на умовах передоплати. Імпортер перераховує суму інвалютного авансу нерезиденту в гривні за курсом НБУ на день його сплати. Якщо аванс перераховують частинами, імпортер застосовує курс НБУ виходячи з послідовності здійснення авансових платежів (п. 6 П(С)БО 21).

Повна версія доступна тільки передплатникам

Кращі матеріали