• Швидкий пошук надійних рішень
  і практичної інформації

Uteka

Я шукаю...

Де шукати:

розширений пошук
Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Облік дивідендів


Приклад із проведеннями: на числових прикладах показано, як у бухобліку відобразити операції з отримання та виплати дивідендів в обліку інвестора (підприємства, що отримує дивіденди) та емітента (підприємства, що виплачує дивіденди).


Приклад 1
Отримання дивідендів
У 2016 році підприємство-інвестор (платник податку на прибуток) отримало дивіденди:

 • від підприємства А – резидента (платника єдиного податку) – у вигляді коштів у сумі 3 000 грн.;
 • від підприємства Б – резидента (платника податку на прибуток) – у вигляді готової продукції договірною вартістю 6 000 грн.

Частки підприємства в статутному капіталі (далі – СК) цих юросіб становлять менше 20 %. Підприємство не веде облік фінансових інвестицій за методом участі в капіталі.

Таблиця 1. Бухгалтерський облік

(грн.)

№ п/п

Зміст операції

Первинні документи

Бухгалтерський облік

Дт

Кт

Сума

1

2

3

4

5

6

1

01.03.16 р. Нараховано до отримання дивіденди від підприємства А

Протокол загальних зборів учасників підприємства А

373/А

731

3 000*

2

14.03.16 р. Нараховано до отримання дивіденди від підприємства Б

373/Б

731

5 000*

3

15.03.16 р. Отримано дивіденди від підприємства А

Виписка банку

311

373/А

3 000

4

16.03.16 р. Отримано дивіденди у вигляді готової продукції від підприємства Б

Накладна

281

631/Б

5 000

5

Відображено податковий кредит із ПДВ

Податкова накладна

641

631/Б

1 000

6

Відображено взаємозалік заборгованостей із підприємством Б

Бухгалтерська довідка

631/Б

373/Б

6 000

* У платників податку на прибуток, що застосовують коригування на різниці згідно з пп. 134.1.1 Податкового кодексу (далі – ПК), фінрезультат до оподаткування зменшується на суму нарахованих дивідендів, що підлягають отриманню від інших платників податків, які сплачують авансовий внесок із податку на прибуток при виплаті дивідендів (пп. 140.4.1 ПК).

Приклад 2
Виплата дивідендів коштами

1 березня 2016 року підприємство-емітент (платник податку на прибуток) вирішило виплатити власникам дивіденди за рахунок частини чистого прибутку 2015 року. Сума чистого прибутку, спрямована на виплату дивідендів, становить 500 000 грн. Частки власників у СК підприємства і суми дивідендів розподіляються таким чином:

 • ТОВ «Резидент» (платник податку на прибуток) – 60 %, сума дивідендів – 300 000 грн. (500 000 грн. х 60 %);
 • фізособа-резидент – 10 %, сума дивідендів – 50 000 грн. (500 000 грн. х 10 %);
 • компанія «Нерезидент» (резидент Польщі) – 25 %, сума дивідендів – 125 000 грн. (500 000 грн. х 25 %). Виплата повинна проводитися в євро. На дату оголошення дивідендів їх сума становить 4 237,29 євро (за курсом НБУ – 29,50 грн. за 1 євро). Компанія подала довідку про те, що є резидентом Польщі;
 • фізособа-нерезидент (резидент Польщі) – 5 %, сума дивідендів – 25 000 грн. (500 000 грн. х 5 %). Сума дивідендів становить 847,46 євро (за курсом НБУ – 29,50 грн. за 1 євро). Фізособа не подала довідку про своє резидентство.

Припустимо, що сума перевищення розміру дивідендів, які підлягають виплаті юрособам, над значенням об'єкта оподаткування за 2015 рік, що відповідає сумі дивідендів для юросіб, становить 1 000 грн. Отже, із суми такого перевищення емітент повинен сплатити авансовий внесок із податку на прибуток за ставкою 18 % (пп. 57.11.2 ПК), тобто 180 грн. (1 000 грн. х 18 %).

Дивіденди виплачені:

 • резидентам – 22 березня 2016 року;
 • нерезидентам – 29 червня 2016 року. Курс НБУ на дати виплати становить 27,52 грн. за 1 євро.

Таблиця 2. Бухгалтерський облік

(євро/грн.)

№ п/п

Зміст операції

Первинні документи

Бухгалтерський облік

Дт

Кт

Сума

1

2

3

4

5

6

1

01.03.16 р. Оголошені дивіденди
(курс НБУ – 29,50 грн. за €1)

Протокол загальних зборів учасників

441

443

500 000

2

Нараховано дивіденди:
– компанії «Нерезидент»

Відомість нарахування дивідендів

 443

 671/ЮН

 €4 237
125 000

– фізособі-нерезиденту

443

671/ФН

€847
25 000

– ТОВ «Резидент»

443

671/ЮР

300 000

– фізособі-резиденту

443

671/ФР

50 000

3

Нараховано податок на дохід нерезидента (компанії «Нерезидент»)

Бухгалтерська довідка

671/ЮН

641/ПН

€212*
6 250*

4

Утримано із суми дивідендів, які виплачуються фізособі-нерезиденту:
– ПДФО (ставка 5 %)

Бухгалтерська довідка

 671/ФН

 641/ПДФО

 €42**
1 250**

– військовий збір (ставка 1,5 %)

671/ФН

642/ВЗ

€13***
375***

5

Утримано із суми дивідендів, які виплачуються фізособі-резиденту:
– ПДФО (ставка 5 %)

Бухгалтерська довідка

 671/ФР

 641/ПДФО

 2 500

– військовий збір (ставка 1,5 %)

671/ФР

642/ВЗ

750

6

22.03.16 р. Перераховано до бюджету при виплаті дивідендів резидентам:
– ПДФО (1 250 + 2 500)

Виписки банку

 641/ПДФО

 311

 3 750

– військовий збір (375 + 750)

642/ВЗ

311

1 125

– авансовий внесок із податку на прибуток

641/АВ

311

180

7

Перераховано дивіденди:
– ТОВ «Резидент»

 671/ЮР

 311

 300 000

– фізособі-резиденту

671/ФР

311

50 000

Примітка. Для спрощення суми в таблиці зазначено з округленням до цілих чисел.
* Компанія «Нерезидент» є безпосереднім (бенефіціарним) отримувачем дивідендів і подала довідку про своє резидентство в Польщі. Тому в цьому випадку для оподаткування дивідендів підприємство може скористатися положеннями Конвенції від 12.01.93 р. (п. 103.2, 103.3, 103.4, пп. 141.4.2 ПК). Згідно з пп. «а» п. 2 ст. 10 зазначеної Конвенції податок на дивіденди, отримані компанією, не повинен перевищувати 5 % їх загальної суми. При цьому компанія повинна мати фактичне право на дивіденди і володіти не менше 25 % СК підприємства, яке виплачує такі дивіденди. У нашому випадку зазначені умови виконуються, тому для оподаткування дивідендів застосовуємо ставку Конвенції у розмірі 5 % (п. 103.2 ПК). Сума податку становитиме 6 250 грн. (125 000 грн. х 5 %), що відповідає €211,86 (6 250 грн. : 29,50).
** Доходи фізосіб-нерезидентів з українського джерела оподатковуються за правилами і ставками, установленими для резидентів (пп. 170.10.1 ПК). Але при цьому можуть ураховуватися правила оподаткування, передбачені міжнародним договором. Оскільки в нашому випадку фізособа-нерезидент не подала довідку про своє резидентстве в Польщі, суму дивідендів, що виплачуються їй, потрібно оподаткувати за ставкою 5 % згідно з ПК (пп. 167.5.2 ПК). Податок становитиме 1 250 грн. (25 000 грн. х 5 %), що відповідає €42,37 (1 250 грн. : 29,50).
*** Військовий збір – 375 грн. (25 000 грн. х 1,5 %), що відповідає €12,71 (360 грн. : 29,50).

8

29.06.16 р. Курс НБУ – 27,52 грн. за €1. Перераховано до бюджету податок на доходи нерезидента

Виписки банку

641/ПН

311

6 250
 

Перераховані дивіденди:
– компанії «Нерезидент»

 671/ЮН

 312

 €4 025*
110 780*

– фізособі-нерезиденту

671/ФН

312

€792**
21 806**

9

Відображено курсову різницю за дивідендами, що належать до виплати:
– компанії «Нерезидент» – 7 970,35 грн.
[€4 025,43 х (29,50 – 27,52)]

Бухгалтерська довідка

 671/ЮН

 744

 7 970

– фізособі-нерезиденту – 1 568,91 грн.
[€792,38 х (29,50 – 27,52)]

671/ФН

744

1 569

* Сума до виплати: €4 025,43 (€4 237,29 – Ђ211,86), що відповідає 110 779,83 грн. (€4 025,43 х 27,52).
** Сума до виплати: €792,38 (€847,46 – €42,37 – €12,71), що відповідає 21 806,30 грн. (€792,38 х 27,52).

Приклад 3
Виплата дивідендів натурою

1 березня 2016 року підприємство-емітент (платник податку на прибуток) вирішило виплатити дивіденди власникам-резидентам за рахунок частини чистого прибутку 2015 року. Сума чистого прибутку, спрямована на виплату дивідендів, становить 100 000 грн. Дивіденди вирішено виплатити майном – продукцією власного виробництва.
Частки власників у СК підприємства і суми нарахованих дивідендів розподіляються таким чином:

 • юрособа (платник податку на прибуток) – 96 %, сума дивідендів – 96 000 грн. (100 000 грн. х 90 %). Як дивіденди передається продукція власного виробництва договірною вартістю 96 000 грн. (у т. ч. ПДВ – 16 000 грн.);
 • фізособа – 4 %, сума дивідендів – 4 000 грн. (100 000 грн. х 4 %). Сума ПДФО і військового збору, яка повинна бути утримана при виплаті дивідендів, становить 260 грн. [(4 000 грн. х (5 % + 1,5 %)]. Договірна вартість готової продукції, переданої як дивіденди, становить 3 740 грн. (4 000 грн. – 260 грн.) з урахуванням ПДВ.

Припустимо, сума дивідендів, що підлягають виплаті юрособі, не перевищує значення об'єкта оподаткування, що відповідає їй, за 2015 рік. Це означає, що авансовий внесок із податку на прибуток при виплаті дивідендів не сплачується (пп. 57.11.2 ПК).

Дивіденди в натуральній формі були виплачені 22 березня 2016 року.

Таблиця 3. Бухгалтерський облік

(грн.)

№ п/п

Зміст операції

Первинні документи

Бухгалтерський облік

Дт

Кт

Сума

1

2

3

4

5

6

1

01.03.16 р. Прийнято рішення про виплату дивідендів

Протокол загальних зборів учасників

441

443

100 000,00

2

Нараховано дивіденди:
– юрособі

Протокол загальних зборів учасників, відомість нарахування дивідендів

 443

 671/ЮО

 96 000,00

– фізособі

443

671/ФО

4 000,00

3

Нараховано до утримання з дивідендів фізособи:
– ПДФО (ставка 5 %)

Бухгалтерська довідка

 671/ФО

 641/ПДФО

 200,00

– військовий збір (ставка 1,5 %)

671/ФО

642/ВЗ

60,00

4

22.03.16 р. Перераховано до бюджету ПДФО і військовий збір

Виписка банку

641/ПДФО, 642/ВЗ

311

260,00

5

Відвантажено готову продукцію за договірною вартістю в рахунок виплати дивідендів:
– юрособі

 Накладна, ТТН

 671/ЮО

 701

 96 000,00

– фізособі

Накладна, ТТН

671/ФО

701

3 740,00

6

Нараховано зобов'язання з ПДВ у зв'язку з постачанням продукції:
– юрособі

 Податкова накладна

 701

 641/ПДВ

 16 000,00

– фізособі

Податкова накладна

701

641/ПДВ

623,33

7

Списано балансову вартість готової продукції, реалізованої як дивіденди

Бухгалтерська довідка

901

26

80 000,00*

* Сума умовна.

Таблиця 4. Відображення у фінзвітності

№ п/п

Найменування показника

Відображення у фінзвітності

1

2

3

1

Дебіторська заборгованість за дивідендами до отримання (Дт 373)

Додатковий ряд. 1140 форми № 1, ряд. 1155 форми № 1-м

2

Кредиторська заборгованість за дивідендами, що належать до виплати (Кт 671)

Додатковий ряд. 1640 форми № 1, ряд. 1690 форми № 1-м

3

Дохід від отримання дивідендів (Дт 792 – Кт 731)

Ряд. 2220 форми № 2, ряд. 2240 форми № 2-м

4

Чистий прибуток підприємства

Ряд. 2350 форми № 2, № 2-м

Коментарі до матеріалу

Оформити передплату на розділ «Комерція»

Надійні рішення з бухобліку, податків та права

2268 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали