Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Інвентаризація ОЗ и НА: відображення в обліку

Практично кожний бухгалтер (принаймні, раз на рік – перед складанням фінансової звітності) стикається з необхідністю проведення інвентаризації основних засобів та нематерільних активів та відображенням в обліку її результатів.

Облік результатів інвентаризації основних засобів


Приклад 1

Виявлено надлишки основних засобів

При проведенні інвентаризації на підприємстві виявлено неврахований об'єкт основних засобів (далі – ОЗ) – токарний верстат. Його справедлива вартість – 10 000 грн. З'ясовано, що верстат в обліку був списаний, але фактично продовжував експлуатуватися.

В обліку ці операції відображаються таким чином:

(грн.)


п/п

Зміст операції

Первинні документи

Бухгалтерський облік

Податковий облік

Дт

Кт

Сума

Дохід

Витрати

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Зараховано на баланс токарний верстат

Інвентаризаційний опис
(типова форма № инв-1)1

104

7462

10 0003

10 0004

2

Списано на фінансовий результат суму доходу

Регістри
бухгалтерського обліку

746

791

10 000

1 Затверджено Постановою Держкомстату від 28.12.89 р. № 241.

2 У цьому випадку при оприбуткуванні необлікованого раніше об'єкта ОЗ визнається дохід. Завважимо, що вартість такого об'єкта підлягає амортизації у звичайному порядку (Дт 23 – Кт 131). Якби в результаті інвентаризації було встановлено, що цей об'єкт отримано підприємством безплатно, то в бухгалтерському обліку зробили б проведення: Дт 104 – Кт 424. Надалі при нарахуванні амортизації до доходу включалася б сума, що дорівнює нарахованій амортизації. У бухобліку дохід відображався б записом: Дт 424 – Кт 745.

3 Згідно з п. 10 П(С)БО 7 первісна вартість таких активів визначається виходячи з їх справедливої вартості.

4 Згідно з пп. 135.5.15 ПК вартість ОЗ включається до доходу у складі інших доходів. При подальшій експлуатації вартість такого об'єкта не підлягає амортизації, оскільки амортизуються тільки витрати на придбання ОЗ (п. 144.1 ПК). А в нашому випадку підприємство не здійснювало витрат.

Приклад 2

Виявлено недостачу ОЗ

У ході інвентаризації було виявлено недостачу об'єкта ОЗ – ноутбука «Асеr». За даними бухгалтерського обліку підприємства його первісна вартість становить 5 000 грн. Сума накопиченого зносу – 3 000 грн.

Винна особа була встановлена і надалі:

  • варіант 1 – відшкодувала вартість ноутбука;
  • варіант 2 – повернула ноутбук.

Розглянемо бухгалтерський і податковий облік операцій для обох варіантів.

(грн.)


п/п

Зміст операції

Первинні документи

 

Бухгалтерський облік

Податковий облік

 

Дт

Кт

Сума

Дохід

Витрати

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Відображено на забалансовому обліку суму виявленої під час інвентаризації недостачі ОЗ (5 000 – 3 000)

Типова форма № инв-1,
протокол інвентаризаційної комісії

072

2 000

2

Списано нарахований знос

Акт списання ОЗ
(типова форма № ОЗ-3)1

131

104

3 000

3

Списано залишкову вартість ОЗ

976

104

2 000

2 0002

Варіант 1. Винна особа відшкодувала вартість ноутбука

4

Списано із забалансового рахунка вартість ОЗ

Регістри
бухгалтерського обліку

072

2 000

5

Відображено дохід у розмірі балансової вартості ноутбука

375

746

2 000

2 0003

6

Унесено винною особою суму недостачі в касу підприємства

Прибутковий
касовий ордер
(типова форма № КО-1)

301

375

2 000

1 Затверджено Наказом Мінстату від 29.12.95 р. № 352.

2 Податкові витрати відображаються у розмірі балансової вартості згідно з п. 144.2 та 146.16 ПК.

3 Відповідно до пп. 136.1.5 ПК необхідно визнати дохід, оскільки при списанні ноутбука було відображено витрати.

Варіант 2. Винна особа повернула ноутбук

4

Списано із забалансового рахунка вартість ОЗ

Регістри
бухгалтерського обліку

072

2 000

5

Винною особою повернено ноутбук і відображено дохід

Акт уведення в експлуатацію (типова форма № ОЗ-1)

104

746

2 000

2 0001

6

Нараховано амортизацію (сума умовна)

Розрахунок амортизації

92

131

30

302

1 Податкові витрати відображаються у розмірі балансової вартості згідно з п. 144.2 та 146.16 ПК.

2 Незважаючи на те що при отриманні викраденого об'єкта ОЗ підприємство нарахувало дохід, цей об'єкт не можна назвати безплатно отриманим, отже, підприємство має право амортизувати його в податковому обліку. Пояснимо нашу точку зору. При придбанні ноутбука підприємство мало витрати. Надалі в ході інвентаризації було виявлено його недостачу, тому згідно з п. 146.16 ПК залишкову вартість об'єкта абсолютно правомірно віднесено до складу витрат на підставі інвентаризаційного опису і протоколу інвентаризаційної комісії. Коли винна особа повернула ноутбук, було визнано дохід, що нівелює витрати на його списання. Таким чином, підприємство здійснило витрати на придбання ноутбука, а незамортизовану частину його вартості можна включити до витрат у вигляді амортизаційних нарахувань.

Облік результатів інвентаризації нематеріальних активів


Приклад 3

Виявлено необлікований нематеріальний актив

У ході інвентаризації виявлено необліковані розробки, необхідні для отримання ліцензії на право провадження діяльності. При цьому встановлено, що розробки виконувалися підприємством власними силами і їх вартість дорівнює 7 000 грн. З урахуванням розробок вартість нематеріального активу (далі – НА) (ліцензії) становитиме 21 000 грн.

Відображення в обліку операцій буде таким:

(грн.)


п/п

Зміст операції

Первинні документи

Бухгалтерський облік

Податковий облік

Дт

Кт

Сума

Дохід

Витрати

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Оприбутковано
надлишок НА

Інвентаризаційний опис

154

746

7 000

7 000

2

Зараховано об'єкт
до складу НА

Акт уведення в господарський
оборот об'єкта права інтелектуальної власності у складі нематеріальних
активів (типова форма № НА-1)*

127

154

Коментарі до матеріалу

Оформити передплату на розділ «Комерція»

Надійні рішення з бухобліку, податків та права

2592 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали