Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Бухгалтерський облік неприбуткових організацій

Ольга Папінова

30.12.2015 4887 2 3

Основним документом, за допомогою якого неприбуткова організація контролює доходи і витрати, джерела їх надходження, напрям використання і зв'язок зі статутною діяльністю, є кош-торис. Звичайно кошторис являє собою перелік сум очікуваних доходів і запланованих витрат. При цьому доходи і витрати повинні бути збалансовані.

Зазначимо, що не для кожної неприбуткової організації вимоги про наявність кошторису встановлені її профільним законом. Наприклад, про кошторис творчих спілок згадується в ст. 16 Закону від 07.10.97 р. № 554/97-ВР – його затверджує правління, а в ст. 11 профільного Закону від 22.03.12 р. № 4572-VI (далі – Закон № 4572) застережено тільки, що статут громадського об'єднання повинен містити відомості про джерела надходження та порядок використання коштів та іншого майна об'єднання. Однак на практиці кошторис бажають застосовувати всі. Як правило, у статутах неприбуткових організацій указується, що надходження коштів (доходи) та їх витрачання (витрати) на кожний рік визначається кошторисом, який затверджується вповноваженим органом.

Неприбуткова організація в процесі своєї діяльності може одержувати доходи, зокрема, у вигляді дотацій і субсидій; переданих на безоплатній основі коштів або майна; фінансової, гуманітарної допомоги, пожертвувань, вступних, членських або цільових внесків.

Крім того, більшість неприбуткових організацій одержують пасивні доходи (у вигляді процентів, дивідендів, страхових виплат і компенсацій, а також роялті). Для кожної неприбуткової організації властиві свої види доходу.

Водночас деяким із неприбуткових організацій їх профільне законодавство дозволяє вести підприємницьку діяльність. Наприклад, громадське об'єднання зі статусом юрособи має право здійснювати підприємницьку діяльність самостійно, якщо це передбачено статутом, або через створені ним юрособи. Звичайно, за умови, що така діяльність відповідає цілям громадського об'єднання і сприяє їх досягненню (пп. 2 ч. 2 ст. 21 Закону № 4572).

А якщо прибуток, отриманий у результаті підприємницької діяльності, використовується виключно для фінансування витрат на утримання неприбуткової організації, реалізації мети (завдань) і напрямів діяльності, визначених її установчими документами, то така організація не вважається платником податку на прибуток.

Повна версія доступна тільки передплатникам

Кращі матеріали