Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Здаємо виручку до банку: як заповнити видатковий касовий ордер

Підприємство здає виручку в банк і оформляє видатковий касовий ордер (далі – ВКО). При цьому згідно з п. 3.10 Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління НБУ від 15.12.04 р. № 637 (далі – Положення № 637), реквізит «Одержав» не заповнюється. Чи треба в такій ситуації заповнювати реквізит «Підпис одержувача» і наводити дані документа, який засвідчує особу одержувача?

Відповідно до п. 3.7 Положення № 637 приймання одержаної з банку готівки в касу та видача готівки з каси для здавання її до банку оформляються відповідними касовими ордерами (прибутковим або видатковим) з відображенням такої операції в касовій книзі.

Документом, що свідчить про здавання виручки до банку, є відповідна квитанція до прибуткового документа банку на внесення готівки, засвідчена підписами відповідальних осіб банку та печаткою (штампом) банку. А здавання виручки до банку через інкасаторів підтверджує копія супровідної відомості до сумки з готівковою виручкою (готівкою), засвідчена підписом та печаткою інкасатора-збирача.

Крім того, п. 3.10 Положення № 637 визначено, що прибуткові касові ордери і квитанції до них, а також ВКО та видаткові відомості мають запов-нюватися бухгалтером чорнилом темного кольору (чорнильною або кульковою ручкою), за допомогою друкарських машинок, комп'ютерних засобів та іншими способами, які забезпечать належне збереження цих записів протягом установленого для зберігання документів строку.

У касових ордерах, які оформляються на загальну суму проведених підприємством касових операцій (видача готівки за видатковими відомостями, електронними платіжними засобами, здавання готівки до банку, отримання готівки з банку за чеком та оприбуткування її в касі тощо), реквізит «Одержав» або «Прийнято від» не заповнюється. А якщо реквізит «Одержав» не заповнюється, то не може бути й підпису такого одержувача чи даних документа, що засвідчують його особу.

Отже, у разі здавання готівкової виручки до банку реквізит «Одержав» не заповнюється, тому немає ні підпису одержувача, ні даних документа, що його засвідчують. При цьому обов’язковою умовою є наявність квитанції банку про прийняту готівку.

Повна версія доступна тільки передплатникам

Кращі матеріали