• Швидкий пошук надійних рішень
    і практичної інформації

Uteka

Я шукаю...

Де шукати:

розширений пошук
Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

4 запитання про оформлення вексельного бланка

25.04.2019 4111 1 1

Нормативні документи, посилання на які даються в таблиці:

Вексель – цінний папір, що засвідчує безумовне грошове зобов’язання векселедавця або його наказ третій особі сплатити після настання строку платежу певну суму власнику векселя (векселедержателю) (ч. 1 ст. 14 Закону № 3480).

Векселі випускаються у двох видах (п. 1.2 Положення № 508):

  • простий вексель являє собою безумовне боргове зобов’язання встановленої форми, що виражає зобов’язання векселедавця сплатити певну грошову суму кредитору (векселедержателю) у певний строк і в певному місці;
  • переказний вексель (тратта) – письмовий наказ векселедавця (трасанта) платнику (трасату) сплатити певну грошову суми третій особі (ремітенту).

У таблиці розглянемо деякі питання, пов’язані з видачею та погашенням простих і переказних векселів.


з/п

Запитання

Пояснення

1

2

3

1

У яких випадках може бути виданий вексель?

Видавати вексель (як простий, так і переказний) можна тільки для оформлення грошового боргу за фактично поставлені товари (виконані роботи, надані послуги) (ст. 4 Закону № 2374).

Тобто не можна видавати вексель, якщо постачання товару, виконання робіт, надання послуг ще не відбулося. За видачу векселя без наявності грошового боргу за фактично поставлені товари (роботи, послуги) накладається штраф у розмірі від 400 до 500 НМДГ (від 6 800 до 8 500 грн.) на підставі ст. 131 Закону № 2374, а також і адміністративний штраф у такому
самому розмірі, установлений ст. 16312 КУпАП.

Також при видачі векселя слід пам'ятати, що:

– сума грошового зобов'язання за товари (роботи, послуги) повинна бути не менше суми платежу за векселем. Зверніть увагу, що платіж за векселем може здійснюватися тільки в безготівковій формі (ст. 6 Закону № 2374);

– забороняється використовувати вексель як внесок до статутного капіталу господарського товариства (п. 9 ст. 12 Закону № 2374);

– використання вексельної форми розрахунку повинне бути закріплене в письмовому договорі між сторонами – векселедавцем і векселеотримувачем

2

У якій формі видається вексель?

Векселі (як прості, так і переказні) видаються на бланках, форма та порядок виготовлення яких затверджуються Нацкомісією із цінних паперів і фондового ринку (ст. 5 Закону № 2374). Форми вексельних бланків наведено в додатках 1 (переказний вексель) і 2 (простий вексель) до Положення № 1681. Придбати їх можна в комерційних банках

3

Як заповнюється вексельний бланк?

У бланку необхідно заповнити всі обов'язкові реквізити векселя, які наведені в ст. 1, 2, 6, 33–36, 75, 76 УВЗ.

Розглянемо особливості заповнення реквізитів простого й перекладного векселя

Реквізит

Простий вексель

Переказний вексель

Назва

Назва надрукована на бланку векселя

Найменування особи, яка повинна платити за векселем (трасат)*

У простому векселі такий реквізит відсутній, тому що векселедавець і платник за векселем це одна особа

Указують найменування та точну адресу платника – трасату

Строк платежу

У векселі може бути зазначений один із таких строків платежу:

за пред'явленням – у цьому випадку вексель пред'являється до оплати протягом одного року з дати його складання та підлягає оплаті в день пред'явлення. При цьому векселедавець може скоротити чи збільшити строк пред'явлення векселя або вказати, що вексель не може бути пред'явлений до платежу, наприклад, раніше певної дати;

у певний строк із дати пред'явлення – у цьому випадку день пред'явлення векселя до оплати фіксується спеціальною позначкою, яку робить векселедавець;

у певний строк із дати складання векселя – наводиться конкретна кількість днів із дати складання;

на певну дату – указується конкретний строк платежу

Валюта та сума платежу

Сума повинна прописуватися цифрами та словами. При цьому якщо сума, позначена цифрами, не збігається із сумою, позначеною прописом, то вважається, що вексель виданий на суму, позначену прописом

Місце, у якому повинен бути здійснений платіж

За відсутності особливих вказівок місцем платежу вважається місце, позначене поруч із найменуванням векселедавця/трасата

Найменування особи, якій або за наказом якої повинен бути здійснений платіж

Указується найменування першого векселедержателя:

– для юрособи – згідно зі статутом і свідоцтвом про держреєстрацію або випискою з ЄДРПОУ;

– для фізособи – згідно з паспортом

Дата та місце складання векселя

Місце знаходження векселедавця та місце складання векселя можуть не збігатися. Якщо місце складання векселя не зазначене, то ним уважається місце знаходження векселедавця, якщо ж і воно відсутнє, тоді такий вексель уважається недійсним

* трасат – юридична або фізична особа, яка зобов’язана сплатити за переказним векселем.
   

Підпис особи, яка видає вексель

Згідно зі ст. 5 Закону № 2374, вексель підписується:

– від імені юрособи – власноручно керівником і головним бухгалтером (якщо така посада передбачена штатним розписом юрособи) або вповноваженими ними особами. Підписи зазначених осіб повинні бути скріплені печаткою юрособи;

– від імені фізособи-підприємця або власноручно такою особою або уповноваженою нею особою, із зазначенням дати та номера запису в ЄДР і даних паспорта громадянина України або паспортних документів іноземця – векселедавця або трасанту* (серія та номер паспорта громадянина України або паспортних документів іноземця, найменування органу, що видав паспорт громадянина України або паспортний документ іноземця, і дата його видачі, місце проживання). У випадку якщо вексель підписується уповноваженою особою, у текст векселя включається посилання на довіреність фізособи, згідно з якою уповноважена особа має право підписувати вексель;

– від імені фізособи – власноручно такою особою або уповноваженою нею особою, із зазначенням індивідуального ідентифікаційного номера (якщо такий номер відсутній у фізособи з релігійних міркувань – наводяться паспортні дані) і даних паспорти громадянина України або паспортних документів іноземця – векселедавця або трасанту (серія та номер паспорта громадянина України або паспортних документів іноземця, найменування органу, що видав паспорт громадянина України або паспортний документ іноземця, і дата його видачі, місце проживання). У випадку якщо вексель підписується уповноваженою особою, у текст векселя включається посилання на довіреність фізособи, згідно з якою уповноважена особа має право підписувати вексель

4

Якою мовою заповнюється бланк векселя?

Вексель, який видається на території України та місце платежу за яким також знаходиться на території України, складається державною мовою, тобто українською. Найменування трасанту або векселедавця, інших зобов'язаних за векселем осіб заповнюється тією мовою, якою наведене офіційне найменування в їх установчих документах (ст. 5 Закону № 2374)

* Трасант – векселедавець переказного векселя (п. 1. 2 Положення № 508).

Коментарі до матеріалу

Відсортовано: по часу за популярністю

Всього коментарів 1

Оформити передплату на розділ «Комерція»

Надійні рішення з бухобліку, податків та права

2592 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали