• Швидкий пошук надійних рішень
  і практичної інформації

Uteka

Я шукаю...

Де шукати:

розширений пошук
Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Заповнюємо податкову декларацію фізособи – єдинника першої – третьої груп

03.10.2019 6856 0 4

Загальні питання

Податкові зобов'язання з єдиного податку (далі – ЄП) фізособи – єдинники першої – третьої груп визначають у Податковій декларації платника єдиного податку фізичної особи – підприємця (далі – декларація).

За якою формою заповнюється декларація?

Чинну форму декларації затверджено наказом Мінфіну від 19.06.15 р. № 578.

За який період подається декларація?

Декларація подається за податковий (звітний) період, установлений Податковим кодексом (далі – ПК).

.

Увага! Для єдинників першої – другої груп та єдинників третьої групи передбачено різні звітні періоди.

Який звітний період установлено для єдинників першої – другої групи?

Згідно із загальним правилом з п. 294.1 ПК податковим (звітним) періодом для єдинників першої – другої груп є календарний рік.

Декларація подається протягом 60 календарних днів (далі – к. д.) після закінчення звітного року (пп. 49.18.3 ПК).

Зверніть увагу! В окремих випадках єдинники подають контролюючому органу декларацію у строки, установлені для квартального звітного періоду (див. нижче), тобто протягом 40 к. д. після закінчення кварталу (пп. 49.18.2 ПК).

Декларацію за квартал доведеться подати у випадку, якщо (пп. 296.5.1 ПК):

 • протягом звітного року був перевищений граничний обсяг доходу, передбачений п. 291.4 ПК (300 000 грн або 1 500 000 грн залежно від групи);
 • єдинник самостійно прийняв рішення перейти на сплату податку за ставками, установленими для вищої групи (другої або третьої);
 • єдинник відмовився від застосування спрощеної системи у зв'язку з переходом на загальну систему оподаткування. Завважимо, що така відмова може бути або добровільною, або вимушеною – якщо були порушені умови перебування на ЄП (пп. 298.2.3 ПК).

На замітку! Подання декларації у квартальні строки звільняє єдинника від подання декларації у строк, установлений для річного періоду.

Наприклад, у єдинника другої групи дохід за підсумками I кварталу 2019 року перевищив 1 500 000 грн. Такий єдинник мав подати декларацію у квартальний строк (не пізніше 13 травня) і перейти до третьої групи. При цьому повторно звітувати за дохід, отриманий у I кварталі як єдинником другої групи, після закінчення року у строк, передбачений пп. 49.18.3 ПК, йому вже не потрібно буде. За підсумками року підприємець відзвітує вже як єдинник третьої групи.

Який звітний період установлено для єдинників третьої групи?

За загальним правилом податковим (звітним) періодом для єдинників третьої групи є календарний квартал (п. 294.1 ПК). А оскільки податкова декларація складається наростаючим підсумком (п. 296.7 ПК), податковими звітними періодами звітного року для єдинників третьої групи є: I квартал; півріччя; три квартали; рік. Декларація подається протягом 40 к. д. після закінчення кожного звітного періоду.

Нагадуємо! Якщо останній день строку подання податкової декларації припадає на вихідний або святковий день, то останнім днем строку вважається операційний (банківський) день, що настає за таким вихідним або святковим днем (п. 49.20 ПК).

Які особливості визначення податкового звітного періоду?

Згідно із загальним правилом податковий (звітний) період починається з першого числа першого місяця податкового (звітного) періоду і закінчується останнім календарним днем останнього місяця такого періоду (п. 294.2 ПК).

Але в окремих випадках дати початку і закінчення звітного періоду для фізосіб-єдинників визначаються за спеціальними нормами (див. табл. 1).

Таблиця 1. Особливості визначення початку і закінчення звітного періоду для фізосіб-єдинників в окремих випадках


п/п

Ситуація

Податковий (звітний) період

Норма ПК

1

2

3

4

Перший податковий (звітний) період

1

Перехід на ЄП із загальної системи оподаткування

Починається з першого числа місяця, що настає за наступним податковим (звітним) кварталом, у якому особа зареєстрована платником ЄП, і закінчується останнім календарним днем останнього місяця такого періоду.

Наприклад, фізособа подала заяву про перехід на ЄП (третя група) у травні 2019 року (це II квартал). Отже, перший звітний період як єдинника почнеться для нього з 1 липня і закінчиться 30 вересня 2019 року (це III квартал)

П. 294.3

2

Держреєстрація суб'єктом господарювання (далі – СГ) з одночасною реєстрацією єдинником:

– першої або другої групи
Починається з першого числа місяця, що настає за місяцем, у якому відбулася держреєстрація. За умови, що новостворений СГ до закінчення місяця, у якому відбулася держреєстрація, подасть заяву про обрання спрощеної системи оподаткування і ставки ЄП, установленої для першої або другої групи*
П. 294.4,
пп. 298.1.2

– третьої групи

Починається з першого числа місяця, у якому відбулася держреєстрація. За умови, що новостворений СГ протягом 10 к. д. із дня держреєстрації подасть заяву про обрання спрощеної системи оподаткування і ставки ЄП, установленої для третьої групи*

П. 294.4,
пп. 298.1.2

Останній податковий (звітний) період

3

Добровільний перехід на загальну систему оподаткування

Закінчується в останній день календарного кварталу, у якому подано заяву про відмову від спрощеної системи оподаткування

Пп. 1
п. 299.10

4

Вимушений самостійний перехід на загальну систему оподаткування через порушення умов перебування на спрощенці

Закінчується в останній день календарного кварталу, у якому було допущено порушення

Пп. 298.2.3

* Якщо СГ не укладеться в установлений строк, то перший податковий звітний період для нього почнеться з першого дня наступного звітного кварталу (за умови, що заява про вибір спрощенки буде подана ним не пізніше ніж за 15 к. д. до початку такого наступного кварталу).

5

Анулювання реєстрації платника ЄП за рішенням контролюючого органу через порушення умов перебування на спрощенці

Закінчується в останній день календарного кварталу, у якому було допущено порушення

П. 299.11

6

Держреєстрація припинення СГ, які є єдинниками

Закінчується в останній день календарного кварталу, у якому відповідним контролюючим органом отримане від держреєстратора повідомлення про проведення держреєстрації припинення СГ

П. 294.6

Приклад 1

Фізособа зареєструвалася підприємцем 31 серпня 2019 року і цього ж дня подала заяву про застосування спрощеної системи оподаткування і ставки ЄП, передбаченої для другої групи єдинників.

Такій фізособі потрібно буде подати декларацію з ЄП за 2019 рік (за період із 1 вересня по 31 грудня) – не пізніше 2 березня 2020 року (за умови, що підприємець донині не порушить умови застосування спрощенки).

Якщо ж заява про застосування спрощенки буде подана в період:

 • з 1 вересня по 16 вересня – то в декларації з ЄП за 2019 рік потрібно буде відобразити інформацію про доходи за період із 1 жовтня по 31 грудня;
 • із 17 вересня по 17 грудня – тоді декларацію з ЄП нашому єдиннику потрібно буде подавати вже за звітні періоди 2020 року. При цьому не пізніше 10 лютого 2020 року потрібно буде подати податкову декларацію про майновий стан і доходи (далі – майнова декларація) за 2019 рік, у якій відобразити дохід, отриманий за період з 31 серпня по 31 грудня (пп. 49.18.5 ПК). Форма майнової декларації затверджена наказом Мінфіну від 02.10.15 р. № 859. Суму ПДФО, зазначену в такій декларації, потрібно буде сплатити до 1 серпня 2020 року (п. 179.7 ПК).

Зверніть увагу! Незалежно від дати подання заяви про застосування спрощенки фізособі потрібно буде не пізніше 11 листопада 2019 року подати майнову декларацію за III квартал 2019 року (пп. 177.5.2 ПК; ЗІР, категорія 104.09). У цій декларації новозареєстрованому підприємцеві слід відобразити інформацію про свій майновий стан і доходи станом на дату його держреєстрації підприємцем.

У які строки подається звітна декларація, якщо протягом року єдинник переходив із групи в групу?

Після переходу єдинника до нової групи – за умови дотримання ним вимог ПК до цієї групи – декларація подається у строк, передбачений для такої нової групи (ЗІР, категорія 107.12). Для «нових» єдинників:

 • першої та другої груп – у строк, установлений для річного звітного періоду;
 • третьої групи – у квартальний строк.

При цьому декларація за звітний рік заповнюється наростаючим підсумком і в ній відображаються показники господарської діяльності:

 • за минулий період – у відповідних розділах, передбачених для групи, у якій перебував єдинник;
 • за поточний звітний період – у розділах для групи, яку вибрав (на якій перебуває) такий єдинник у цьому звітному періоді.

Які строки сплати ЄП, відображеного в декларації?

У платників ЄП:

 • третьої групи – сума ЄП, відображена у звітній декларації, сплачується протягом 10 к. д. після граничного строку подання такої декларації (п. 295.3 ПК) (тобто протягом 50 к. д. після закінчення звітного кварталу);
 • першої та другої груп – сплата ЄП не прив'язана до подання декларації та не залежить від суми отриманого доходу, зазначеного в ній. Але тільки за умови, що такі єдинники не порушили правила, установлені для своєї групи, і не зобов'язані обкласти суму доходу, отриманого з порушеннями, за ставкою ЄП 15 % (п. 293.4 ПК). У такому разі суму «штрафного» ЄП потрібно сплатити протягом 10 к. д. після закінчення строку для подання «позачергової» декларації (п. 295.3 ПК) (див. вище). У разі ж нормального перебігу подій єдинники першої та другої груп сплачують податок шляхом перерахування щомісячних авансових внесків – не пізніше 20-го числа поточного місяця (п. 295.1 ПК). Якщо 20-те число припадає на вихідний або святковий день, ЄП потрібно сплатити не пізніше останнього робочого дня перед таким вихідним. Наприклад, ЄП за жовтень 2019 року повинен бути сплачений єдинниками першої та другої груп не пізніше 18 жовтня (це п'ятниця), оскільки 20 жовтня припадає на неділю.

Чи можна перенести строк сплати ЄП, у випадку якщо останній день строку подання декларації переноситься згідно з п. 49.20 ПК?

Ми не радимо так чинити. Адже якщо в ПК є пряма норма про перенесення строку подання декларації (див. вище), то стосовно перенесення строку сплати ЄП такої норми немає. Тому рекомендуємо сплачувати податок у строк, відлічений від граничного строку подання декларації без урахування його перенесення.

Наприклад, строк подання декларації за три квартали 2019 року, згідно з пп. 49.18.2 ПК, припадає на 9 листопада цього року. Але 9 листопада – це субота. Тому, згідно з п. 49.20 ПК, строк подання декларації минає 11 листопада – у понеділок. Проте сплатити ЄП, нарахований у декларації, рекомендуємо не пізніше 19 листопада (не пізніше 10 к. д. після закінчення строку для подання декларації, установленого пп. 49.18.2 ПК).

Але, звичайно, якщо платник отримає індивідуальну податкову консультацію, у якій йому дозволять перенести строк сплати податку, то він може чинити згідно з такою консультацією.

Яким способом можна подати декларацію?

Єдинники подають декларацію до податкового органу за місцем своєї реєстрації.

На замітку! Якщо у фізособи-єдинника змінилася податкова адреса (причому це інший адміністративний район), то до закінчення поточного бюджетного року він повинен подавати податкову декларацію і сплачувати ЄП за попереднім місцем обліку (неосновним). А вже починаючи з 1 січня наступного року – за новою податковою адресою (основним місцем обліку) (ст. 45 Бюджетного кодексу; п. 10.13 розд. Х Порядку, затвердженого наказом Мінфіну від 09.12.11 р. № 1588; ЗІР, категорія 107.12).

Декларація може бути подана до контролюючого органу одним із таких способів (п. 49.3 ПК):

 • передана єдинником особисто або його уповноваженою особою;
 • направлена поштою з повідомленням про вручення та описом вкладення. Зробити це потрібно не пізніше ніж за 5 к. д. до закінчення строку подання декларації (п. 49.5 ПК).

Крім того, за бажання єдинник може подати декларацію засобами електронного зв'язку в електронній формі з дотриманням умови про реєстрацію електронного цифрового підпису. Декларація повинна бути відправлена не пізніше останньої години того дня, у якому спливає строк її подання (п. 49.5 ПК).

Чи потрібно подавати «порожню» декларацію?

Єдинник зобов'язаний подавати декларацію, якщо у звітному періоді в нього виник об'єкт оподаткування або є показники, що підлягають декларуванню (п. 49.2 ПК).

Звідси можна зробити висновок, що коли єдинник не провадив діяльності у звітному періоді та не отримував доходу, то «порожню» декларацію йому можна не подавати.

Водночас може бути так, що у єдинників третьої групи протягом звітного періоду не було доходів, що підлягають обкладенню ЄП, але в попередніх звітних періодах цього ж року був отриманий і задекларований дохід. Отже, за поточний звітний період вони повинні знову наростаючим підсумком задекларувати отриманий ними раніше дохід (без сплати ЄП) (ЗІР, категорія 107.08).

Чи звільняються від подання декларації фізособи-єдинники, які тимчасово є військовослужбовцями?

Як випливає з роз'яснень у ЗІР (категорія 107.12), це залежить від статусу єдинника-військовослужбовця. Так, якщо єдинник:

 • призваний на строкову військову службу або служить за контрактом – він не звільняється від подання декларації та сплати ЄП. При цьому єдинники першої та другої груп зобов'язані щомісячно сплачувати авансові внески з ЄП. А ось єдинник третьої групи декларації може не подавати і ЄП не сплачувати, якщо в нього протягом звітних кварталів поточного року відсутні доходи;
 • мобілізований на військову службу на час особливого періоду, визначеного Законом від 21.10.93 р. № 3543-ХII, – тоді він звільняється від обов'язку нараховувати, сплачувати податок і подавати податкову звітність із ЄП на весь період військової служби (п. 25 підрозд. 10 розд. ХХ ПК). Підставою для такого звільнення є заява фізособи і копія військового квитка або копія іншого документа, виданого відповідним державним органом, із зазначенням даних про призов такої особи на військову службу за мобілізацією на особливий період. Зазначені документи повинні бути подані до контролюючого органу за місцем податкової реєстрації фізособи протягом 10 днів після її демобілізації (або після закінчення лікування чи реабілітації).

Основні правила заповнення декларації

Структура декларації

Декларація фізособи-єдинника є універсальною звітною формою, яку заповнюють фізособи – єдинники першої – третьої груп.

Декларація складається із заголовної частини і шести розділів, а саме:

 • розд. І «Загальні показники підприємницької діяльності»;
 • розд. ІІ «Показники господарської діяльності для платників єдиного податку першої групи»;
 • розд. ІІІ «Показники господарської діяльності для платників єдиного податку другої групи»;
 • розд. ІV «Показники господарської діяльності для платників єдиного податку третьої групи»;
 • розд. V «Визначення податкових зобов'язань з єдиного податку»;
 • розд. VI «Визначення податкових зобов'язань у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок».

Крім того, якщо єдинник визнає, що чинна форма декларації не дозволяє йому правильно відобразити його податкові зобов'язання, то він має право пояснити виниклу ситуацію в доповненні до декларації (п. 46.4 ПК). Поле для доповнення передбачено розд. VІ декларації.

У самому кінці декларації є поле, де наводяться відомості про уповноважену особу, яка замість платника податків заповнює і підписує декларацію.

Показники сум доходу та ЄП в декларації наводяться в гривнях із копійками.

Особливості заповнення останнього розділу декларації, пов'язаного з виправленням помилок (розд. VI), ми розглядатимемо в окремих консультаціях.

Заголовна частина

Поле 01. У цьому полі потрібно проставити позначку «Х» у рядку:

 • «01» – якщо подається звичайна звітна декларація;
 • «02» – якщо до закінчення строку подання поточної декларації платник податків подає нову звітну декларацію;
 • «03» – якщо виправляється помилка в деклараціях за попередні звітні періоди;
 • «04» – якщо єдинник хоче отримати довідку про доходи за будь-який бажаний період, що відрізняється від квартального (п. 298.6 ПК). Завважимо, що такий період визначається наростаючим підсумком за рік. Увага! У разі заповнення цього рядка єдинник не визначає в декларації податкові зобов'язання і розд. V не заповнюється (ЗІР, категорія 107.08).

Поле 02. Тут зазначається податковий (звітний) період, за який подається звітна декларація (квартал і рік). А якщо подається декларація з позначкою в рядку 04 поля 01 (довідкова), то в полі 02 зазначається тільки порядковий номер місяця, за який подається декларація, і рік.

Поле 03. Це поле заповнюється, якщо єдинник вирішить у звітній декларації заразом виправити помилки за минулі податкові (звітні) періоди. У такому разі повинен бути заповнений також розд. VІ декларації. А якщо звітна декларація подається без виправлення минулих помилок, тоді поле 03 не заповнюється.

Поля 04–07. Тут зазначаються реквізити податкового органу, до якого подається декларація, а також реквізити самого єдинника.

Розділ І

У розд. І наводиться загальна інформація про діяльність єдинника.

У рядку 08 зазначається фактична чисельність найманих працівників єдинника у звітному періоді.

Якщо кількість працюючих у кожному місяці кварталу була різною, то в рядку 08 зазначається найбільша чисельність працівників за будь-який місяць цього звітного періоду (ЗІР, категорія 107.08).

Нагадаємо, що при визначенні чисельності єдинники не враховують працівників, які перебувають у відпустці по вагітності та пологах, а також для догляду за дитиною до досягнення нею 3 (6) років. Не враховуються і працівники, призвані на військову службу під час мобілізації на особливий період (пп. 291.4.1 ПК).

На замітку! У єдинників першої групи в рядку 08 повинен стояти прочерк, а у єдинників другої групи показник рядка 08 не повинен перевищувати 10 (пп. 1, пп. 2 п. 291.4 ПК).

У рядку 09 зазначаються згідно з КВЕД номер і найменування тільки тих видів діяльності, які фактично здійснювалися єдинником у звітному періоді (ЗІР, категорія 107.08).

На замітку! Таблиця поля 09 податкової декларації в електронному кабінеті містить тільки один рядок. Але за необхідності кількість рядків може бути збільшена шляхом додавання нового рядка. Для додавання рядка потрібно навести курсор на рядок поля 09 і натиснути праву кнопку миші. Повинна з’явитися панель інструментів редагування рядків таблиці (ЗІР, категорія 107.08).

Розділи ІІ та ІІІ

У розділах II та III відповідно єдинники першої та другої груп відображають суми авансових внесків і показники своєї госпдіяльності.

Авансові внески

Єдинники першої та другої груп (у розділах II та III відповідно) декларують із поквартальним розбиттям щомісячні авансові внески з ЄП, що підлягають сплаті. Тобто сума фактично сплачених внесків при декларуванні не важлива (ЗІР, категорія 107.08).

Сума сплачених внесків буде занесена контролюючим органом до інтегрованої картки платника (ІКП). При цьому сума перевищення (заниження) фактично сплачених авансових внесків над нарахованими вважатиметься переплатою (недоплатою) з ЄП.

Нагадаємо, що для єдинників першої та другої груп фіксовані ставки ЄП на календарний місяць установлюються місцевими радами на 1 січня кожного року і протягом року не міняються (п. 293.2 ПК). У 2019 році їх граничний розмір становить для єдинників:

 • першої групи – 10 % ПМ (розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого законом на 1 січня 2019 року) (192,10 грн);
 • другої групи – 20 % МЗП (мінімальної зарплати), установленої на 1 січня звітного року (834,60 грн).

Увага, пільга! Єдинники першої та другої груп, які не використовують працю найманих осіб, звільняються від сплати ЄП на один календарний місяць у рік на час відпустки, а також на період хвороби, підтвердженої копією листка (листків) непрацездатності, якщо вона триває 30 к. д. і більше (п. 295.5 ПК).

Для отримання такої пільги єдиннику потрібно подати заяву до своєї податкової інспекції (у разі хвороби до заяви додаються копії лікарняного листка). У разі звільнення сума несплаченого авансового внеску за відповідний період у декларації не зазначається.

Показники госпдіяльності єдинників

При відображенні суми доходу єдинники всіх груп показують роздільно дохід, отриманий:

 • без порушень умов перебування у відповідній групі ЄП;
 • з порушенням таких умов (за наявності).

Розглянемо цей момент докладніше.

У рядку 01 розд. ІІ (у ряд. 03 розд. ІІІ) декларації зазначається обсяг доходу, отриманий за звітний період від провадження госпдіяльності, який обкладається ЄП за фіксованою ставкою для першої (другої) групи. Ця сума повинна відповідати підсумковим даним графи 6 Книг обліку доходів за звітний період.

Рядок 02 розд. ІІ (ряд. 04 розд. ІІІ) декларації призначений для відображення доходів, що обкладаються ЄП за підвищеною ставкою 15 %.

Нагадаємо, що за ставкою 15 % оподатковуються доходи єдинника першої та другої груп, перелічені в п. 293.4 ПК. Ідеться про доходи, які:

 • перевищують 300 000 грн (для першої групи) або 1 500 000 грн (для другої групи);
 • отримані в результаті застосування негрошової форми розрахунків;
 • отримані від видів діяльності, які не зазначені в реєстрі єдинників або не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування (перелічені в п. 291.5 ПК);
 • отримані від діяльності, не передбаченої пп. 1 або 2 п. 291.4 ПК.

Як чинити єдиннику, який при складанні звітності за рік виявив, що в будь-якому кварталі цього року він отримав «заборонений» дохід, але не обклав його ЄП за ставкою 15 % і не відзвітував у квартальний строк?

Такому єдиннику доведеться відобразити такий дохід у річній декларації та вже із запізненням написати заяву про перехід на загальну систему оподаткування.

При цьому доходи, отримані в період незаконного застосування спрощенки (починаючи зі звітного кварталу, що настає за кварталом, у якому відбулося порушення, і до кінця поточного року), підприємець повинен відобразити в майновій декларації за цей рік і обкласти ПДФО.

Подати майнову декларацію за звітний рік і сплатити податок потрібно буде у строки, установлені пп. 49.18.5 та п. 179.7 ПК (див. вище).

Розділ ІV

У цьому розділі відображають показники своєї госпдіяльності єдинники третьої групи.

У рядку 05 цього розділу зазначається обсяг доходу, що оподатковується за ставкою ЄП 3 %. Ця сума повинна відповідати підсумковим даним графи 7 розд. I «Доходи» Книги обліку доходів і витрат.

У рядку 06 відображається обсяг доходу, що оподатковується за ставкою ЄП 5 %. Сума повинна відповідати підсумковим даним графи 6 розд. I «Доходи» Книги обліку доходів.

У рядку 07 наводяться підсумкові дані графи 9 Книги обліку доходів і витрат або графи 8 Книги обліку доходів. Тобто це доходи, перелічені в п. 293.4 ПК, а саме:

 • дохід, що перевищує 5 млн грн;
 • дохід, отриманий у результаті застосування негрошової форми розрахунків;
 • дохід, отриманий від видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування (перелічені в п. 291.5 ПК).

Увага! Якщо єдинник перейшов протягом звітного року з першої (другої) групи до третьої, то в декларації єдинника третьої групи за такий рік будуть одночасно заповнені рядки розд. ІІ (розд. ІІІ) і розд. IV.

Наприклад, єдинник перейшов із другої групи до третьої з 1 липня 2019 року. Отже, у деклараціях за три квартали і за 2019 рік треба заповнювати розділ (дані) і для другої, і для третьої групи.

Розділ V

У розд. V фізособи-єдинники визначають свої зобов'язання з ЄП.

У рядку 08 зазначається сума доходу за звітний період, включаючи суми, отримані в результаті порушень умов роботи на ЄП (якщо порушення були).

Рядок 09 заповнюється, якщо був отриманий заборонений дохід (інакше – ставимо прочерк). Тут окремо розраховується сума ЄП за підвищеною ставкою 15 %.

Зверніть увагу! У платників ЄП першої – другої груп додаткові податкові зобов’язання виникнуть тільки в тому випадку, якщо були допущені порушення, у результаті яких ЄП нараховується за ставкою 15 %. За відсутності порушень у рядках 09–14 розд. V такі єдинники проставляють прочерки.

У рядку 10 (11) єдинники третьої групи зазначають суму податку, розраховану за ставкою 3 % (5 %).

У рядку 12 відображається загальна сума податкових зобов'язань за звітний рік наростаючим підсумком (з урахуванням коригувань зобов'язань за звітні періоди поточного року).

У рядку 13 єдинники третьої групи зазначають загальну суму податкових зобов'язань із рядка 12 декларації за попередній звітний період року (з урахуванням коригувань зобов'язань за цей рік).

Будьте пильні! Якщо в рядку 13 звітної декларації поставити прочерк (тоді, як у ряд. 12 попередньої декларації був показник), то зобов'язання з ЄП за звітний квартал виявиться завищеним. А у разі несплати такого помилково завищеного зобов'язання у єдинника виникне недоплата (податковий борг).

У рядку 14 визначається сума ЄП, що підлягає сплаті за звітний квартал поточного року.

Увага! Якщо протягом звітного року єдинник перейшов з першої (другої) групи до третьої або змінив ставку ЄП з 3 % на 5 % (або навпаки), то дані про показники госпдіяльності, отримані раніше (у колишній групі або за колишньою ставкою), відображаються наростаючим підсумком у всіх деклараціях, які подаються за звітний рік.

Як відобразити в декларації повернення раніше отриманого авансу у зв'язку з розірванням договору?

Це залежить від періоду, у якому був повернений аванс (ЗІР, категорія 107.08).

Якщо отримання і повернення авансу відбулися:

 • в одному і тому самому звітному періоді – то єдинник узагалі не відображає суму авансу в декларації;
 • у різних звітних періодах – тоді єдинник у періоді отримання авансу відображає дохід, а в періоді його повернення робить перерахунок доходу (тобто відображає загальну суму доходу, отриманого за звітний період за мінусом поверненого авансу).

Як єдиннику першої (другої) групи відобразити в декларації кошти, які надійшли за товари, відвантажені в період перебування у третій групі?

Отже, єдинник третьої групи відвантажив покупцеві товари (послуги), а гроші за такі товари отримав уже після переходу до другої (першої) групи. На думку контролюючого органу, такий єдинник у періоді отримання оплати повинен подати уточнюючу декларацію за відповідний минулий звітний період. У такій уточнюючій декларації потрібно відобразити дохід від продажу (ЗІР, категорія 107.08).

Приклад 2

У I кварталі 2019 року підприємець торгував на ринку сантехнікою і сплачував ЄП за ставками, передбаченими для першої групи платників ЄП. Сума його доходу за I квартал становила 130 000 грн. Починаючи з II кварталу єдинник переніс свою торговельну точку до магазину на території ринку та у зв'язку із цим перейшов до другої групи платників ЄП. За період із 1 січня по 30 червня цього року дохід єдинника становить 1 800 000 грн. Тому 3 липня єдинник подав до контролюючого органу заяву про перехід до третьої групи зі сплатою ЄП за ставкою 5 % з ІII кварталу 2019 року. При цьому 30 червня (у період перебування єдинника в другій групі) покупець розплатився з ним за товар за допомогою платіжної картки через термінал. Сума платежу становить 2 800 грн. Гроші (за вирахуванням комісії банку) надійшли єдиннику на поточний рахунок 1 липня. У III кварталі дохід єдинника становив 800 000 грн (у т. ч. 2 800 грн за товар, реалізований у період перебування в другій групі).

Покажемо, як заповнити окремі розділи декларації єдинника за три квартали 2019 року (див. фрагмент).

1 из 2

Коментарі до матеріалу

Оформити передплату на розділ «Комерція»

Надійні рішення з бухобліку, податків та права

2592 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали