Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Уточнюючий розрахунок: приклади виправлення помилок з ПДВ

15.07.2021 426 0 1

Декларація з ПДВ із додатками: заповнюємо та виправляємо помилки легко і правильно


Помилки в декларації з ПДВ (далі – декларація) можна умовно поділити на ті, які призвели:

 • до заниження податкових зобов’язань;
 • завищення податкових зобов’язань;
 • помилки в сумі від’ємного значення.

Також може бути допущена помилка під час виправлення помилки, тобто коли потрібно повторно оформляти уточнюючий розрахунок (далі – УР).

Розглянемо приклади виправлення цих помилок.


Заниження податкових зобов’язань

До такої помилки може привести, зокрема, відображення в декларації:

 • зайвої суми податкового кредиту (наприклад, задвоїння податкової накладної, далі – ПН). Наприклад, коли постачальник помилково виписав дві ПН на одну операцію постачання, а покупець відобразив у складі податкового кредиту обидві або коли податковий кредит був відображений на підставі ПН із помилкою в обов’язкових реквізитах або ПН, не зареєстрованій в ЄРПН;
 • постачальником товарів (послуг) незареєстрованого розрахунку коригування (далі – РК) на мінус;
 • заниженої суми податкових зобов’язань за звітний період, наприклад, коли забули відобразити ПН або РК на збільшення суми компенсації вартості товарів (послуг), неправильно оформили ПН на постачання товарів (послуг) (указали меншу суму операції).

Якою б не була причина помилки, заниження податкових зобов’язань у декларації може призвести до недоплати, штрафу та пені.

Покажемо на прикладі, як виправити таку помилку.

Приклад 1

У липні бухгалтер виявив, що в декларації за травень не були відображені:

 • ПН, виписана для донарахування податкових зобов’язань до бази оподаткування (ПН із типом причини «15») у сумі 9 000 грн (крім того ПДВ – 1 800 грн);
 • ПН, оформлена на звільнену від обкладення ПДВ операцію постачання в сумі 7 000 грн.

На дату подання декларації за травень сума податкових зобов’язань до сплати (ряд. 18) становила 17 000 грн.

На підставі цих даних заповнимо УР (див. фрагмент 1).

1 из 1

Як бачимо, виправлення помилки призвело до появи в платника ПДВ недоплати в сумі 1 800 грн і 3%-вого штрафу від суми такої недоплати в розмірі 54 грн. Пеня в даній ситуації не нараховується, оскільки на момент виправлення помилки не минуло 90 к. д. із дня сплати податкових зобов’язань за декларацією травня.

Зазначимо, що в цьому випадку до недоплати призвело невідображення в декларації ПН із типом причини «15». Якби помилка полягала тільки в тому, що не була відображена ПН на звільнену від оподаткування операцію, до недоплати та штрафу вона б не призвела.

Завищення податкових зобов’язань

До такої помилки може призвести, наприклад:

 • помилка в сумі податкових зобов’язань. Наприклад, у декларації була зазначена більша сума за операціями постачання, виписано дві ПН на одне постачання й обидві відображені в декларації;
 • помилка під час відображення податкового кредиту (зазначена менша сума).

Якою б не була причина помилки, яка призвела до завищення податкових зобов’язань, результатом її виправлення буде або поява переплати в інтегрованій картці платника (далі – ІКП), або збільшення суми від’ємного значення (якщо декларація, яка уточнюється, була «від’ємною»).

Приклад 2

У липні бухгалтер виявив, що у квітні на операцію постачання товару в сумі 10 000 грн (крім того ПДВ – 2 000 грн) було складено дві ПН: одна – на дату передоплати, інша – на дату відвантаження товару, й обидві ПН були відображені в декларації за квітень.

Для анулювання ПН, яка була виписана на дату другої події, був оформлений РК із типом причини «20», а для виправлення помилки в декларації подається УР.

Нагадаємо, що ПН, повторно складена на одне постачання, і РК, оформлений для її обнуління, у декларації не відображаються. Це випливає з норми п. 44.1 ПК: платникові податків забороняється формувати показники декларації на підставі даних, не підтверджених первинними документами. На помилкове постачання первинних документів немає. Такої самої позиції дотримується й податкова (ЗІР, категорія 101.24).

На дату подання декларації за квітень сума податкових зобов’язань до сплати (ряд. 18) становила 31 000 грн.

Покажемо, як заповнити УР у цьому випадку (див. фрагмент 2).

1 из 1

У результаті виправлення помилки в платника ПДВ утворилася переплата в ІКП у сумі 2 000 грн, яку він, якщо захоче, може повернути на електронний рахунок у системі електронного адміністрування. І, звичайно, штрафу в цьому випадку немає.

Помилка в сумі від’ємного значення

Така помилка може бути допущена під час формування «від’ємної» декларації, і в результаті сума від’ємного значення може бути збільшена або зменшена. Причиною такої помилки є завищення (заниження) суми податкових зобов’язань або податкового кредиту.

Також нагадаємо, що помилка в сумі від’ємного значення може:

 • вплинути на показники рядків 18 та 20.2 декларацій наступних звітних періодів – тоді уточнювати доведеться всі ці періоди;
 • не вплинути на зазначені показники – тоді уточнити потрібно тільки один помилковий період, а результат уточнення відобразити в рядку 16.2 декларації за період, у якому був поданий УР.

Приклад 3

Помилка в сумі від’ємного значення не вплинула на розрахунки з бюджетом

У липні виявлено помилку в декларації за квітень: податковий кредит був відображений на підставі ПН, не зареєстрованої постачальником в ЄРПН. Сума в такій ПН становила 14 000 грн (крім того ПДВ – 2 800 грн). Ця ПН була зареєстрована в червні.

За квітень і травень підприємством були подані «від’ємні» декларації (заповнено ряд. 21). На момент подання УР декларація за червень ще не подавалася, але її показники теж будуть від’ємні.

Показники декларацій за квітень і травень (з помилкою та без) наведемо в табл. 1.

Таблиця 1

(грн)

Код рядка
декларації
(колонка Б)

Код
додатка

Показники декларацій із помилкою

Правильні показники декларацій

квітень

травень

квітень

травень

1

2

3

4

5

6

9

 

50 000

80 000

50 000

80 000

10.1

Д1

135 000

120 000

132 200

120 000

16.1

 

27 000

112 000

27 000

109 200

17

 

162 000

232 000

159 200

229 200

19

 

112 000

152 000

109 200

149 200

21

Д2

112 000

152 000

109 200

149 200

Оскільки помилка не торкнулася показників рядків 18 та 20.2 наступного періоду, УР подається до декларації за квітень.

Наведемо зразок заповнення УР (див. фрагмент 3).

1 из 1

Також разом з УР до декларації за квітень потрібно подати:

 • уточнюючий додаток 1, де в таблиці 2.1 указати тільки незареєстрованну ПН зі знаком «–»;
 • уточнюючий додаток 2.

Оскільки УР подається в липні, результати виправлення помилки (–2 800) відображаються в рядку 16.2 декларації за липень.

Приклад 4

Помилка в сумі від’ємного значення вплинула на розрахунки з бюджетом

У декларації за січень 2021 року підприємство помилково завищило податкові зобов’язання в рядку 1.1 (колонка Б) на 27 000 грн. У лютому було задекларовано від’ємне значення (ряд. 21), а в березні – зобов’язання до сплати (ряд. 18). Помилка була виявлена в липні.

Показники декларацій за січень – березень (з помилкою та без) наведемо в табл. 2.

Таблиця 2

(грн)

Код рядка декларації
(колонка Б)

Код
додатка

Показники декларації з помилкою

Правильні показники декларації

січень

лютий

березень

січень

лютий

березень

1

2

3

4

5

6

7

8

1.1

Д1

120 000

160 000

190 000

93 000

160 000

190 000

9

 

120 000

160 000

190 000

93 000

160 000

190 000

10.1

Д1

150 000

140 000

92 000

150 000

140 000

92 000

16.1

 

15 000

45 000

25 000

15 000

72 000

52 000

17

 

165 000

185 000

117 000

165 000

212 000

144 000

18

 

73 000

46 000

19

 

45 000

25 000

72 000

52 000

21

Д2

45 000

25 000

72 000

52 000

Як бачимо, у нашому прикладі помилка вплинула на розрахунки з бюджетом — були зайво сплачені податкові зобов’язання за березень у сумі 27 000 грн (ряд. 18 декларації за березень). Для її виправлення потрібно подати УР до декларації за січень (місяць, у якому були завищені податкові зобов’язання) і за березень (місяць, у якому помилка вплинула на розрахунки з бюджетом).

Також разом з УР до декларації за січень потрібно подати уточнюючий додаток 2. Уточнюючий додаток 1 не подається, оскільки в нас не йдеться про ПН, не зареєстровану на дату подання УР.

Якщо до декларації вже подавався УР

Розглянемо, як заповнити УР, якщо до декларації звітного періоду раніше УР уже подавався.

Приклад 5

Повторне виправлення помилки

Була допущена помилка в декларації за березень: не були відображені податкові зобов’язання в сумі 7 000 грн (крім того ПДВ – 1 400 грн). Помилка була виявлена та виправлена в червні.

А в липні в декларації за березень виявлено ще дві помилки:

 • задвоїно податкові зобов’язання за однією операцією, сума зайво нарахованих податкових зобов’язань – 2 400 грн;
 • не відображено коригування на зменшення податкового кредиту на суму 3 000 грн (крім того ПДВ – 600 грн).

До виправлення першої помилки сума ПДВ до сплати за декларацією становила 3 000 грн (ряд. 18).

Наведемо зразок заповнення першого УР до декларації за березень (див. фрагмент 4).

Як бачимо, у результаті виправлення помилки в платника ПДВ виникла сума недоплати та штраф у розмірі 42 грн.

Наведемо зразок заповнення другого УР до декларації за березень (див. фрагмент 5).

У результаті повторного виправлення помилки в платника ПДВ утворилася переплата в ІКП.

1 из 1

Фрагменти заповнення УР.doc

Завантажити

Табл. 1 Показники декларацій за квітень і травень (з помилкою та без).doc

Завантажити

Табл. 2 Показатели деклараций за январь – март (с ошибкой и без).doc

Завантажити

Коментарі до матеріалу

Оформити передплату на розділ «Комерція»

Надійні рішення з бухобліку, податків та права

2592 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали