• Швидкий пошук надійних рішень
  і практичної інформації

Uteka

Я шукаю...

Де шукати:

розширений пошук
Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Таблиця-підказка: коли ПН/РК не пройдуть реєстрацію

Наталя Кривунь

01.09.2017 16879 1 6

З нашої таблиці ви дізнаєтеся, у яких випадках податкові накладні/розрахунки коригування не пройдуть реєстрацію, а також про деякі особливості їх заповнення.

У таблиці використовуватимуться такі скорочення:

 • ПК – Податковий кодекс;
 • Довідник УКТЗЕД – Закон від 19.09.13 р. № 584-VII «Про митний тариф»;
 • Довідник умовних код – довідник умовних кодів товарів, які відсутні в довіднику УКТЗЕД, визначений ДФС. Довідник розміщений на офіційному веб-порталі ДФС;
 • Довідник ДКПП Державний класифікатор продукції та послуг ДК 016:2010, затверджений наказом Держспоживстандарту від 11.10.10 р. № 457;
 • КСПОВО – Класифікатор системи позначень одиниць вимірювання та обліку;
 • Довідник податкових пільг Довідник податкових пільг, що є втратами доходів бюджету, або Довідник інших податкових пільг, затверджені ДФС станом на дату складання податкової накладної;
 • ПН податкова накладна;
 • РК розрахунок коригування;
 • ЄРПН – Єдиний реєстр податкових накладних;
 • к. д. – календарний день;
 • ІПН – індивідуальний податковий номер.


п/п

Місцезнаходження реквізиту

Особливості заповнення

Причини відмови в реєстрації ПН/РК

1

2

3

4

Заголовна частина ПН

1

Верхня ліва
частина ПН

При виписуванні ПН з типом причин від «01» до «15» у графі «Не підлягає наданню одержувачеві (покупцеві) з причини» робиться позначка «Х», а нижче зазначається відповідний тип причини.

При складанні ПН на постачання товарів/послуг, які звільняються від обкладення ПДВ, у графі «Складена на операції, звільнені від оподаткування» робиться позначка «Без ПДВ».

У разі складання зведеної ПН у графі «Зведена податкова накладна» робиться позначка «Х»

У полі «Не підлягає наданню одержувачеві (покупцеві)» стоїть позначка «Х», а тип причини не зазначено або зазначено дані, відмінні від значень від «01» до «15» (або навпаки: тип причини зазначено, а позначка «Х» не стоїть)

2

Дата складання

Заповнюється у форматі ДДММРРРР, де ДД – день, ММ – місяць,
РРРР – рік, підлягає обов'язковому заповненню за датою виникнення податкових зобов'язань.

Дата складання ПН не може бути пізніше дати реєстрації ПН.

ПН з датою складання до 01.02.15 р. може бути зареєстрована в ЄРПН тільки після направлення РК до неї.

Зареєструвати РК до ПН з датою складання до 01.02.15 р. можна, якщо ПН видається платникові ПДВ

Дата реєстрації в ЄРПН відрізняється від дати складання більше ніж:

– на 365 к. д. – для ПН/РК, складених з 01.01.17 р.;

– 180 к. д. – для ПН/РК, складених до 01.01.17 р.

Виняток становлять ПН, не зареєстровані в ЄРПН, які реєструються протягом доби разом з РК і в яких одночасно дотримано такі умови:

– дата складання ПН до 01.02.15 р. (причому дата реєстрації не може перевищувати строк у 1 095 к. д. із дати складання такої ПН);

 

 

 

– сума ПДВ до 10 тис. грн., ПН не містять код УКТЗЕД і в полях «Індивідуальний податковий номер одержувача (покупця)», «Індивідуальний податковий номер постачальника (продавця)» не зазначено такі умовні ІПН, як: «100000000000», «200000000000», «300000000000», «400000000000», «500000000000»

3

Порядковий
номер

Порядковий номер ПН містить тільки цифрові значення і складається з двох частин: порядкового номера і після знаку дробу – коди (код 2 ставлять одержувачі сільгоспдотацій, код 5 – оператор при постачаннях інвесторові за багатосторонньою угодою про розподіл продукції).

Порядковий номер ПН не може починатися з цифри «0».

Облік (нумерація) складених ПН ведеться платником податків у довільній формі та порядку

Порядковий номер містить літери або інші символи. У незаповнюваних клітинках порядкового номера проставлено нулі, прочерки та інші знаки або символи.

Однією датою складено ПН з однаковим порядковим номером

4

ІПН «Постачальник
(продавець)»

Тут зазначається ІПН продавця, який зареєстрований як платник ПДВ у контролюючому органі, у разі придбання у нерезидента послуг з місцем постачання на території України – умовний ІПН «500000000000»

При складанні ПН з типом причини 14:

– у рядку «Індивідуальний податковий номер постачальника (продавця)» не проставлено умовний ІПН «500000000000»;

– рядку «Постачальник (продавець)» забули зазначити найменування нерезидента і країну, у якій він зареєстрований;

– рядках, відведених для заповнення даних покупця, одержувач не зазначив власні дані

5

ІПН «Одержувач (покупець)»

Тут зазначається ІПН покупця (якщо він зареєстрований як платник ПДВ). Якщо покупець є неплатником ПДВ, то зазначається умовний ІПН «100000000000». Також тут можуть бути зазначені й інші умовні ІПН: «200000000000», «300000000000», «400000000000», «600000000000».

У разі придбання у нерезидента послуг з місцем постачання на території України вказується власний ІПН покупця

У ПН з типом причин з 01 по 13 дані ІПН одержувача (покупця) заповнені не так, як зазначено нижче:

– тип причини 12 – умовний ІПН «200000000000»;

– 01, 02, 11 – умовний ІПН «100000000000», у графі «Одержувач (покупець)» – «Неплатник»;

– 07 – умовний ІПН «300000000000», у графі «Одержувач (покупець)» – найменування нерезидента і через кому країна, у якій він зареєстрований;

– 03, 05, 06 – умовний ІПН «400000000000», у рядку «Одержувач (покупець)» – власне найменування;

– 04, 08, 09, 10, 13 – умовний ІПН «600000000000», у рядку «Одержувач (покупець)» – власне найменування. У полі «Зведена ПН» проставлено позначку «Х».

При складанні ПН з типом причин 14, 15 у рядках, відведених для заповнення даних покупця, постачальник зазначив не власні дані

6

Номер філії

При складанні ПН філією або ж при постачанні товарів/послуг філії тут зазначається числовий номер філії

У даному полі вказано значення, відмінні від числових

Таблична частина ПН, розділ Б

7

Таблична частина ПН, розділ Б

До розділу Б ПН вносяться дані в розрізі номенклатури постачання товарів/послуг

Кількість рядків в одній ПН перевищить 9 999 позицій

8

Графа 2

Номенклатура в ПН наводиться українською мовою (допускається зазначати назву торговельної марки та у вигляді абревіатури номенклатуру товару без перекладу державною мовою).

При складанні ПН з типом причини 15 у цій графі також зазначається: «Перевищення бази оподаткування, визначеної згідно зі ст. 188 та 189 Податкового кодексу України, над фактичною ціною постачання».

У разі складання зведених ПН з типом причин 04, 08, 09, 13 у цій графі зазначаються дати складання і порядкові номери ПН, складених на такого платника податків при постачанні йому товарів/послуг, необоротних активів, за якими він визначає податкові зобов'язання згідно з п. 198.5, 199.1 ПК.

При складанні ПН згідно з пп. «а» п. 337.4 ПК у цій графі зазначається: «Розподіл сум податкового кредиту за багатосторонньою угодою про розподіл продукції»

Ця графа не заповнена

8

Графа 3

Ця графа (3.1, 3.2, 3.3) не заповнюється в таких випадках:

– при складанні ПН з виконання багатосторонньої угоди про розподіл продукції оператором – інвесторові, згідно з пп. «а» п. 337.4 ПК;

– при складанні зведених ПН з типом причин 04, 08, 09, 10, 13, при нарахуванні податкових зобов'язань згідно з п. 198.5, 199.1 ПК;

– при складанні ПН з типом причини 15

В одному рядку ПН одночасно заповнено графи 3.1 та 3.3.

В одному рядку ПН одночасно заповнено графи 3.1, 3.2, 3.3

9

Графа 3.1

При заповненні гр. 3.1:

– за імпортним та підакцизним товаром – код повинен містити 10 знаків;

– за іншими товарами код може мати кількість знаків 4, 6, 8, 10 із Довідника УКТЗЕД і 5 знаків (що починаються з двох нулів) із Довідника умовних код;

– гр. 3.3 не заповнюється

Зазначено непарну кількість знаків коду УКТЗЕД (п'ять, сім або дев'ять).

Код товару містить розділові знаки (пропуски, крапки тощо).

Зазначено код, який відсутній у Довіднику УКТЗЕД або Довід­нику умовних код

10

Графа 3.2

Графа 3.2 заповнюється на всіх етапах постачання імпортного товару

При заповненні гр. 3.2:

– не заповнена гр. 3.1;

– гр. 3.1 заповнена, але містить менше 10 знаків;

– значення гр. 3.1 не відповідає такому коду в Довіднику УКТЗЕД;

– заповнена гр. 3.3

11

Графа 3.3

При заповненні гр. 3.3:

– код послуги може бути зазначений не повністю, але повинен містити не менше 4 перших цифр відповідного коду;

– графи 3.1 та 3.2 повинні бути порожніми

Код послуги зазначено не у форматі Довідника ДКПП або відсутній у ньому

12

Графи 4–5

Графи 4–5 не заповнюються в таких випадках:

– при складанні ПН згідно з пп. «а» п. 337.4 ПК;

– при складанні ПН з типом причини 15.

Графа 5 не заповнюється в таких випадках:

– при складанні зведених ПН з типом причин 04, 08, 09, 10, 13. При цьому в гр. 4 таких ПН проставляється значення: «грн.»;

– якщо товар/послуга, що поставляються, мають одиницю обліку, яка відсутня в КСПОВО

Графи 4–5 є необов'язковими реквізитами ПН. Тому навіть якщо платник податків і зазначить тут неправильні дані, йому навряд чи буде відмовлено в реєстрації такої ПН

13

Графа 8

В одній ПН допустиме одночасне заповнення рядків, що мають значення «20», «7», «901» та «902». Для значення «903» складається окрема ПН

Графа не заповнена або показано значення, відмінне від «20», «7», «901», «902» або «903». У ПН одночасно показано значення «903» та інші значення («20», «7», «901» та «902»)

14

Графа 9

Графа 9 заповнюється за наявності в гр. 8 значення «903»

У полі «Складена на операції, звільнені від оподаткування» зазначено «Без ПДВ», а хоча б в одному із заповнених рядків ПН гр. 9 не заповнена. У гр. 9 показано значення, яке відсутнє в Довіднику податкових пільг

15

Графа 10

Ця графа не може мати від’ємного значення (зі знаком «–»)

Значення гр. 10 не дорівнює показнику, який визначається як: гр. 6 х гр. 7 (з урахуванням арифметичного округлення до двох знаків після коми)

Таблична частина РК, розділ Б

16

Розділ Б РК,
графи 7 та 9

РК складається у разі коригування податкових зобов'язань, а також
у разі виправлення помилок.

Порядок складання РК та його реєстрації в ЄРПН аналогічний порядку, передбаченому для ПН.

У РК зазначаються дата і номер ПН, до якої вносяться зміни. У разі складання РК для виправлення помилок, допущених при складанні ПН, у РК зазначаються виправлені дані.

Заборонено виправляти випискою РК дату складання ПН та її порядковий номер

Від’ємне значення, зазначене у графах 7 та 9, більше від показника граф 6 та 7 коригованого рядка ПН

При складанні таблиці були використані такі документи:

 • Порядок заповнення податкової накладної, затверджений наказом Мінфіну від 31.12.15 р. № 1307;
 • заявка ДФС від 02.03.17 р. на доопрацювання ЄРПН у частині приймання та обробки ПН і РК до ПН за новими формами;
 • лист ДФС від 16.06.17 р. № 15731/7/99-99-15-03-02-17.

Коментарі до матеріалу

Відсортовано: по часу за популярністю

Всього коментарів 1

Оформити передплату на розділ «Комерція»

Надійні рішення з бухобліку, податків та права

2592 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали