• Швидкий пошук надійних рішень
    і практичної інформації

Uteka

Я шукаю...

Де шукати:

розширений пошук
Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Звіт про рух грошових коштів: непрямий метод

Ольга Целуйко

02.02.2017 1165 0 2

Акценти цієї статті:

  • залишок коштів розраховують виходячи з отриманої за звітний період суми прибутку/збитку, скоригованої на суми інших показників;
  • до суми прибутку/збитку від операційної діяльності додають суми зменшення оборотних активів і збільшення поточних зобов'язань (що приводять до припливу коштів), а також суми амортизаційних відрахувань і збитку від реалізації активів;
  • від суми прибутку/збитку від операційної діяльності віднімають суми збільшення оборотних активів і зменшення поточних зобов'язань (що призводять до відпливу коштів), а також суму прибутку від реалізації активів.

Пояснимо, як скласти звіт про рух грошових коштів (далі – ЗРГК) непрямим методом. При заповненні форми № 3-н слід звернути увагу на такі важливі моменти.

1. Показники розд. I «Рух грошових коштів у результаті операційної діяльності» розраховуються шляхом коригування суми прибутку (збитку) від звичайної діяльності до оподаткування. Коригування робиться на суми змін, що відбулися за звітний період в оборотних активах і поточних зобов'язаннях (рядки 3550 і 3560), а також на суми доходів і витрат від фінансової та інвестиційної діяльності, щоб відобразити грошовий потік виключно від операційної діяльності (докладніше див. «Для чого та якими методами складають звіт про рух грошових коштів»).

2. За звітний період окремо відображаються: «Надходження» (гр. 3) і «Витрачання» (гр. 4) (за аналогічний період попереднього року – графи 5 і 6 відповідно).

3. За тими рядками, де в назві є слова в дужках, дані відображаються так: якщо показник відповідає змісту слова в дужках, то значення показника наводиться в графі 4 цього рядка. Таким способом технічно реалізовано розрахунок грошового потоку непрямим методом (докладніше про суть непрямого методу див. «Для чого та якими методами складають звіт про рух грошових коштів»).

Повна версія доступна тільки передплатникам

Кращі матеріали