• Швидкий пошук надійних рішень
  і практичної інформації

Uteka

Я шукаю...

Де шукати:

розширений пошук
Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Коригування митної вартості: як відобразити в декларації з ПДВ?

07.11.2019 1356 0 1

Акценти цієї статті:

 • причини коригування митної вартості товару;
 • порядок такого коригування;
 • документальна підстава для відображення результатів коригування в декларації з ПДВ;
 • період відображення результатів коригування в декларації з ПДВ.

Коли митна вартість товару коригується

Митною вартістю (далі – МВ) товарів, що переміщуються через митний кордон України, є їх вартість, яка використовується для митних цілей (обчислення митних платежів, ведення статистики тощо). Така вартість заснована на ціні, що фактично сплачена або належить до сплати за такі товари (ч. 1 ст. 49 Митного кодексу, далі – МК).

Як проводиться контроль правильності МВ, заявленої декларантом?

У першу чергу перевіряється числове значення МВ (ч. 1 ст. 54 МК). Коли товари ввозяться в Україну в режимі імпорту, перевіряється розрахунок задекларованої МВ (ч. 2 ст. 54 МК).

За результатами контролю митний орган або визнає заявлену декларантом МВ, або виносить письмове рішення про її коригування (ч. 3 ст. 54 МК).

На замітку! Форма такого рішення і Порядок її заповнення затверджені наказом Мінфіну від 24.05.12 р. № 598.

Яка інформація має бути зазначена в рішенні про коригування МВ?

Рішення про коригування МВ товарів повинне містити (ч. 2 ст. 55 МК):

 • обґрунтування причин, з яких заявлена декларантом МВ не може бути визнана митним органом;
 • інформацію, на підставі якої у митного органу виникли сумніви в правильності визначення МВ декларантом і було прийняте це рішення;
 • вичерпний перелік додаткових документів, передбачених ч. 3 ст. 53 МК, при поданні яких заявлена МВ може бути визнана митним органом;
 • обґрунтування числового значення МВ, скоригованої митним органом, і фактів, що вплинули на таке коригування;
 • інформацію про право декларанта на випуск у вільний оборот декларованих товарів за умови сплати митних платежів:
  – у разі згоди декларанта з рішенням про коригування МВ – за умови сплати митних платежів виходячи з МВ, відкоригованої митним органом;
  – у разі незгоди декларанта із зазначеним рішенням – за умови сплати митних платежів виходячи із заявленої декларантом МВ і гарантування доплати різниці до суми МВ, визначеної митним органом;
  – інформацію про право декларанта оскаржити рішення про коригування МВ у вищому митному органі або в суді.

Дії декларанта після отримання рішення

Коли рішення про коригування МВ прийнято, для випуску товарів у вільний оборот на території України оформляється нова митна декларація (далі – МД).

Майте на увазі! Нова МД оформляється незалежно від того, згоден декларант із таким коригуванням МВ чи ні (ч. 2 ст. 263 МК).

У який строк потрібно подати нову МД?

Нову МД потрібно подати протягом 10 робочих днів (далі – р. д.) з дати відмови в прийнятті першої МД, тобто з дати прийняття рішення про коригування. Проте 10-денний строк може бути продовжений на прохання декларанта за наявності однієї з причин, названих у ч. 4 ст. 263 МК.

Чи треба декларанту подавати письмове звернення для випуску товару у вільний оборот на території України?

Ні, не треба (лист Держмитслужби від 31.10.12 р. № 15/2-15.2-2/1988-ЕП, далі – Лист № 1988). Випуск товару у вільний оборот відбувається автоматично при поданні нової МД.

Які особливості заповнення графи 47 МД у разі згоди і незгоди декларанта з коригуванням МВ?

Якщо декларант з новою МВ товару:

 • згоден – він сплачує митні платежі виходячи з нової вартості та відображає їх у графі 47 «Нарахування платежів» МД із кодом «01» (розд. II Порядку, затвердженого наказом Мінфіну від 30.05.12 р. № 651);
 • не згоден – тоді він сплачує митні платежі виходячи із заявленої ним МВ, але при цьому гарантує сплату різниці до суми МВ, розрахованої органом ДФС (Лист № 1988). Тобто у графі 47 МД крім суми митних платежів, розрахованих виходячи із заявленої декларантом МВ (з кодом «01»), наводиться також і сума митних платежів, розрахована виходячи з різниці між заявленою декларантом і відкоригованою митним органом МВ, на яку видана фінансова гарантія (з кодом «55»).

На замітку! Умови надання фінансових гарантій викладені у ст. 307 МК (докладніше про надання фінансової гарантії див. «Фінансова гарантія: як урахувати ПДВ і сформувати первісну вартість імпортних товарів»). Слід пам’ятати, що строк дії гарантій не може перевищувати 90 календарних днів із дати випуску товарів у вільний оборот (ч. 7 ст. 55 МК). Крім того, якщо сума донарахованих митних платежів не перевищує величину, еквівалентну 1 000 євро, ця сума не забезпечується фінансовою гарантією (ч. 6 ст. 307 МК).

Як декларант може підтвердити заявлену МВ?

Якщо декларант не згоден із рішенням митного органу про коригування МВ, то протягом 80 днів із дня випуску товарів у вільний оборот він може подати митному органу додаткові документи для підтвердження заявленої їм МВ декларованих товарів (ч. 8 ст. 55 МК). Перелік цих документів наведено в ч. 3 ст. 53 МК, але вичерпний перелік додаткових документів, які повинен подати конкретний декларант, зазначається в рішенні про коригування МВ.

Митний орган розглядає подані декларантом додаткові документи протягом 5 р. д. із дати їх подання (ч. 9 ст. 55 МК) і приймає рішення:

 • або про визнання заявленої МВ і скасовує рішення про її коригування. У цьому випадку сума фінансової гарантії належить до повернення декларанту;
 • або про відмову у визнанні заявленої МВ з огляду на додаткові документи. Тоді сума фінансової гарантії списується в бюджет (ч. 1 ст. 298 МК). У цьому випадку митний орган складає лист коригування (далі – ЛК) до МД на суму донарахованих митних платежів. ЛК оформляється протягом 10 робочих днів із дня надходження інформації про доплату декларантом сум митних платежів.

Відображення в декларації з ПДВ

За загальним правилом у разі ввезення товарів на територію України імпортер – платник ПДВ відображає податковий кредит на дату сплати податкових зобов'язань із ПДВ при митному оформленні товарів (п. 187.8, 198.2 Податкового кодексу, далі – ПК). Підставою для відображення податкового кредиту є МД, оформлена відповідно до законодавства, яка підтверджує сплату податку (п. 201.12 ПК).

Будьте уважні! На дату оформлення МД фактично сплаченими до бюджету будуть митні платежі з кодом «01».

У нашому випадку є два варіанти розвитку подій:

 • перший – коли платник згоден з відкоригованою сумою МВ і у графі 47 МД відображається сума ПДВ, сплачена виходячи з нової МВ. У цьому випадку сума сплаченого на митниці ПДВ відображається в рядку 11.1 МД (якщо товари, що ввозяться, обкладаються ПДВ за ставкою 20 %) або в рядку 11.2 (якщо товари, що ввозяться, обкладаються ПДВ за ставкою 7 %);
 • другий – коли платник ПДВ не згоден з відкоригованою сумою МВ і у графі 47 МД відображається сума ПДВ, сплачена виходячи із заявленої ним МВ. У цьому випадку податковий кредит у рядках 11.1 або 11.2 декларації буде розрахований виходячи з фактично сплачених податкових зобов'язань. Сума фінансової гарантії до податкового кредиту декларанта не включається, оскільки не є фактично сплаченою до бюджету.

Що відбудеться, коли декларант не доведе правильність заявленої ним МВ?

У такому разі, як ми вже сказали, сума фінансової гарантії списується в бюджет і здійснюється коригування митної вартості на підставі ЛК до МД. При оформленні ЛК в імпортера виникає право на збільшення податкового кредиту з ПДВ, оскільки ЛК є невід'ємною частиною МД і підтверджує факт сплати податку до бюджету. Датою збільшення податкового кредиту буде дата оформлення ЛК (ЗІР, категорія 101.23).

У декларації з ПДВ збільшення податкового кредиту відображається в рядках 11.1 або 11.2 – залежно від ставки податку.

А якщо МВ зменшується?..

Якщо декларант доведе, що визначена митним органом МВ завищена, тоді надмірно сплачені суми митних платежів підлягають поверненню. Зрозуміло, виникає запитання:

На яку дату і як здійснювати таке коригування?

Згідно з роз'ясненнями ДФС (ЗІР, категорія 101.23), зменшувати податковий кредит потрібно або у звітному періоді, у якому імпортер отримав від митного органу рішення про перегляд МВ товару, або у звітному періоді, у якому набуло чинності рішення суду.

Проте підставою для коригування податкового кредит є ЛК. Тобто відображати коригування в декларації з ПДВ потрібно в тому звітному періоді, у якому оформлено ЛК (Індивідуальна податкова консультація ГУ ДФС у м. Києві від 11.10.17 р. № 2196/ІПК/26-15-12-01-18).

У декларації з ПДВ зменшення податкового кредиту відображається в рядку 11.1 або 11.2 (залежно від ставки ПДВ) зі знаком «мінус» (ЗІР, категорія 101.23).

Коригування МВ після митного оформлення

Зараз на практиці митний орган часто перевіряє правильність МВ товарів, що ввозяться в Україну, уже після закінчення процедури митного оформлення (так званий пост-аудит). І в основному за результатами таких перевірок митники збільшують МВ і, відповідно, донараховують суму митних платежів до сплати.

Для коригування даних МД оформляється ЛК.

Коли коригувати податковий кредит, якщо донарахована сума податкових зобов'язань сплачена в одному звітному періоді, а ЛК оформлений в іншому?

Як ми вже зазначали вище, підставою для відображення податкового кредиту при ввезенні товарів на митну територію України є МД, оформлена відповідно до законодавства (п. 201.12 ПК), а ЛК є додатком до МД. Тому коригувати податковий кредит, відображений у декларації з ПДВ, потрібно в тому звітному періоді, на який припадає дата оформлення ЛК (лист від 08.01.14 р. № 58/6/99-99-19-04-02-15, Індивідуальна податкова консультація ДФС від 13.11.17 р. № 2601/6/99-99-15-02-02-15/ІПК).

Коментарі до матеріалу

Оформити передплату на розділ «Комерція»

Надійні рішення з бухобліку, податків та права

2592 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали