• Швидкий пошук надійних рішень
    і практичної інформації

Uteka

Я шукаю...

Де шукати:

розширений пошук
Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Додаток до приміток до річної фінансової звітності «Інформація за сегментами»

22.03.2019 795 0 0

Річна фінзвітність за національними стандартами: нові правил


Додаток
до приміток до річної фінансової звітності «Інформація за сегментами»
за 20__ рік

Форма N 6-дс


I. Показники пріоритетних звітних сегментів
____________________________________________
(сегмент діяльності, географічний сегмент)

Найменування показника

Код
рядка

Найменування звітних сегментів

Нерозподілені статті

Усього

звітний рік

мину-
лий рік

звітний рік

мину-
лий рік

звітний рік

мину-
лий рік

звітний рік

мину-
лий рік

звітний рік

мину-
лий рік

звітний рік

мину-
лий рік

звітний рік

мину-
лий рік

звітний рік

мину-
лий рік

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1. Доходи звітних сегментів:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доходи від операційної діяльності звітних сегментів, з них:

010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

бюджетні асигнування

011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

доходи від надання послуг (виконання робіт)

012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

трансферти

013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

інші операційні доходи

014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фінансові доходи звітних сегментів, з них:

020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

доходи від відсотків, роялті, дивідендів

021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

інші фінансові доходи

022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші доходи

030

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього доходів звітних сегментів

050

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нерозподілені доходи, з них:

060

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

 

 

 

 

доходи від операційної діяльності

061

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

 

 

 

 

фінансові доходи

062

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

 

 

 

 

надзвичайні доходи

063

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

 

 

 

 

Вирахування доходів від надання послуг іншим звітним сегментам

070

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього доходів суб'єкта державного сектору
(р. 050 + р. 060 - р. 070)

080

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Витрати звітних сегментів:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Витрати операційної діяльності, з них:

090

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

витрати на оплату праці та відрахування на соціальні заходи

091

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

оплата товарів

092

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

трансферти та субсидії

093

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

інші операційні витрати

094

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фінансові витрати звітних сегментів, з них:

120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

відсотки

121

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

інші фінансові витрати

122

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші витрати

130

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього витрат звітних сегментів

150

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нерозподілені витрати, з них:

160

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

 

 

 

 

витрати операційної діяльності, не розподілені на звітні сегменти

161

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

 

 

 

 

фінансові витрати

162

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

 

 

 

 

надзвичайні витрати

163

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

 

 

 

 

 

164

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

 

 

 

 

Вирахування вартості наданих послуг іншим звітним сегментам

170

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього витрат суб'єкта державного сектору
(р. 150 + р. 160 - р. 170)

180

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Фінансовий результат діяльності сегмента
(р. 050 - р. 150)

190

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Фінансовий результат суб'єкта державного сектору від звичайної діяльності
(р. 080 - р. 180)

200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Активи звітних сегментів, з них:

210

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

211

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

212

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

213

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

214

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

215

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нерозподілені активи, з них:

220

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

 

 

 

 

 

221

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

 

 

 

 

 

222

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

 

 

 

 

 

223

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

 

 

 

 

 

224

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

 

 

 

 

Усього активів суб'єкта державного сектору

230

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Зобов'язання звітних сегментів, з них:

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

241

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

242

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

243

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

244

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нерозподілені зобов'язання, з них:

260

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

 

 

 

 

 

261

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

 

 

 

 

 

262

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

 

 

 

 

 

263

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

 

 

 

 

 

264

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

 

 

 

 

Усього зобов'язань суб'єкта державного сектору
(р. 240 + р. 260)

270

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Капітальні інвестиції

280

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Амортизація необоротних активів

290

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Показники за допоміжними звітними сегментами
_______________________________________________
(сегмент діяльності, географічний сегмент)

Найменування показника

Код рядка

Найменування звітних сегментів

Нерозподілені статті

Усього

звітний рік

мину-
лий рік

звітний рік

мину-
лий рік

звітний рік

мину-
лий рік

звітний рік

мину-
лий рік

звітний рік

мину-
лий рік

звітний рік

мину-
лий рік

звітний рік

мину-
лий рік

звітний рік

мину-
лий рік

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Бюджетні асигнування

300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доходи від надання послуг (виконання робіт)

310

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Балансова вартість активів звітних сегментів

320

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Капітальні інвестиції

330

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

340

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

350

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Керівник (посадова особа)

___________________________
(підпис)

______________________
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер (спеціаліст,
на якого покладено виконання
обов'язків бухгалтерської служби)

 
___________________________

(підпис)

 
_______________________

(ініціали та прізвище)

Додаток до приміток до річної фінансової звітності «Інформація за сегментами».doc

Завантажити

Коментарі до матеріалу

Оформити передплату на розділ «Комерція»

Надійні рішення з бухобліку, податків та права

2592 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали