Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Нематеріальні активи: документальне оформлення

У консультації ми розповімо, якими документами оформляються операції з придбання (створення), експлуатації та вибуття нематеріального активу (далі – НА), а також наведемо приклади заповнення цих документів.

Придбання НА

Що таке НА?

Для цілей бухгалтерського обліку НА – це немонетарний актив, який не має матеріальної форми і може бути ідентифікований (п. 4 П(С)БО 8).

НА відображається на балансі підприємства, тільки коли існує ймовірність отримання майбутніх економічних вигід від його використання та його вартість може бути достовірно оцінена.

З позиції податкового обліку НА – це право власності на результати інтелектуальної діяльності, у тому числі промислової власності, інші аналогічні права, визнані об'єктом права власності (інтелектуальної власності), право користування майном і майновими правами платника податків (включаючи придбані права користування природними ресурсами, майном і майновими правами) у встановленому законодавством порядку (пп. 14.1.120 ПК).

Повна версія доступна тільки передплатникам

Кращі матеріали