Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Крадіжка ПММ: оформлення та облік

Акценти цієї статті:

що потрібно зробити посадовим особам підприємства, щоб зафіксувати факт крадіжки;

як відобразити в податковому і бухгалтерському обліку крадіжку на підприємстві.

Ситуація

На сільгосппідприємстві ввечері пограбували склад: було викрадено 2 т дизельного палива, призначеного для використання в господарській діяльності.

Що потрібно зробити, щоб зафіксувати факт крадіжки? Як визначити розмір збитку від крадіжки палива і відобразити його в обліку?

Дії в момент виявлення крадіжки

Якщо факт крадіжки матеріальних цінностей (у нашій ситуації – дизельного палива) виявив працівник підприємства, він повинен сповістити про це посадових осіб підприємства (директора, головного бухгалтера) або свого безпосереднього керівника.

Розглянемо покроково порядок дій при виявленні крадіжки матеріальних цінностей.

Крок 1. Викликати міліцію

Для того щоб зафіксувати факт крадіжки, необхідно викликати працівників міліції. До їх приїзду не можна чіпати і міняти положення предметів на місці події.

Крок 2. Оформити заяву про скоєння злочину

Заява про скоєння злочину може бути подана:

  • або в письмовій формі за підписом директора підприємства (іншої уповноваженої особи) і скріплена печаткою підприємства. Якщо заява оформляється у двох примірниках, один залишається у відділенні міліції, а на другому примірнику, який зберігається у постраждалого, працівник міліції робить позначку про отримання заяви. Якщо ж заява подана в одному примірнику, у міліції повинні видати талон-повідомлення про приймання заяви (п. 3.6 Інструкції, затвердженої наказом МВС від 19.11.12 р. № 1050, далі – Інструкція № 1050),
  • або в усній формі. У цьому випадку прийом заяви фіксується в протоколі (ст. 55, 60, 104, 214 КПК, п. 2.5 Інструкції № 1050). Копію протоколу підприємство, визнане постраждалим, зможе отримати після ознайомлення з матеріалами кримінального провадження.

Крок 3. Провести інвентаризацію

У день установлення факту крадіжки необхідно провести інвентаризацію (пп. «г» п. 7 розд. I Положення, затвердженого наказом Мінфіну від 02.09.14 р. № 879) матеріальних цінностей (у нашій ситуації – палива, яке знаходиться на складі). Підставою для цього служить наказ керівника, підготовлений у довільній формі (див. зразок).

Товариство з обмеженою відповідальністю «Лан-2000»

28.12.15 р.            м. Дніпропетровськ

Наказ № 10

У зв'язку з установленням факту крадіжки і згідно з вимогами пп. «г» п. 7 розд. І Положення про інвентаризацію активів і зобов'язань, затвердженого наказом Мінфіну від 02.09.14 р. № 879, НАКАЗУЮ:

1. Постійно діючій інвентаризаційній комісії у складі: голови – заступника директора Іванова А. В., членів комісії: агронома Петрова А. С., бухгалтера складу Ласточкіної І. В. провести позапланову інвентаризацію паливно-мастильних матеріалів на складі.

2. Інвентаризацію провести у присутності матеріально відповідальної особи бригадира Анто-нюка В. І.

3. Після закінчення інвентаризації подати матеріали комісії директору товариства.

4. Зі змістом наказу ознайомити під підпис усіх працівників, пов'язаних із проведенням інвентаризації.

5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора Іванова А. В.

Директор             (підпис)                А. А. Антонюк

За результатами інвентаризації:

  • складається Інвентаризаційний опис ТМЦ за формою № инв-3 і Звіряльна відомість результатів інвентаризації ТМЦ типової фор-ми № инв-19 (обидві форми затверджено постановою Держкомстату від 28.12.89 р. № 241);
  • затверджується протокол засідання інвентаризаційної комісії.

На підставі цих документів підприємство згодом визначає розмір збитку від крадіжки і списує викрадені активи.

Визначення розміру збитку

Розмір збитку розраховується відповідно до Порядку, затвердженого постановою КМУ від 22.01.96 р. № 116 (далі — Порядок № 116), – шляхом проведення незалежної оцінки згідно з національними стандартами оцінки (п. 2 Поряд-ку № 116).

Проте в разі крадіжки виконати вимоги Поряд-ку № 116 досить важко, адже оцінюваний об'єкт відсутній. Тому розмір завданого підприємству збитку можна визначити за фактичними збитками на підставі даних бухгалтерського обліку, тобто виходячи з балансової вартості (собівартості) викрадених матеріальних цінностей.

При цьому витрати на відшкодування збитку списуються на винну особу. А якщо винуватець крадіжки не встановлений або у відшкодуванні збитку підприємству відмовлено судом, тоді ці витрати відносяться на збитки підприємства.

Якщо винним у крадіжці визнали працівника підприємства, він має право добровільно погасити завданий збиток (ст. 130 КЗпП). Якщо працівник не має можливості сплатити всю суму відразу, її можна розбити на частини й утримувати з його зарплати. Нагадаємо, розмір усіх утримань із зарплати не може перевищувати 20 % зарплати, що належить до виплати цьому працівникові (ст. 128 КЗпП).

Якщо винуватець крадіжки – стороння особа (не працівник підприємства), тоді злодій зобов'язаний відшкодувати в повному обсязі зазнані підприємством збитки (п. 2, 3 ст. 22 Цивільного кодексу).

Відображення крадіжки в обліку

Податковий облік

Податок на прибуток. Об'єкт оподаткування визначається за даними бухгалтерського обліку, оскільки коригування фінрезультату в цьому випадку нормами ПК не передбачене.

ПДВ. Вкрадені ПММ не використовуватимуться підприємством у господарській діяльності, тому згідно з пп. «г» п. 198.5 ПК для коригування раніше відображеного при придбанні ПММ податкового кредиту потрібно нарахувати податкові зобов'язання з ПДВ, причому незалежно від того, установлена винна в крадіжці особа чи ні. Виняток становлять випадки, коли ПММ були придбані до 01.07.15 р. і при їх придбанні не відображався податковий кредит або були придбані без ПДВ (наприклад, у неплатника ПДВ) як до, так і після зазначеної дати (п. 198.5 ПК, лист ДФС від 07.08.15 р. № 29168/7/99-99-19-03-02-17). У цих випадках податковий кредит не коригується.

Для нарахування податкових зобов'язань не пізніше останнього дня звітного періоду, у якому сталася крадіжка, потрібно виписати податкову накладну. Особливості заповнення заголовної частини цієї накладної такі (п. 9, 12 Порядку, затвердженого наказом Мінфіну від 22.09.14 р. № 957):

  • у лівому верхньому кутку слід зазначити тип причини «13»;
  • рядку «Індивідуальний податковий номер покупця» – умовний ІПН «400000000000»;
  • інших реквізитах, що містять інформацію про покупця, – власні дані.

Податкова накладна підлягає реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних у загальному порядку. Базою оподаткування є вартість придбання ПММ (п. 189.1 ПК).

При відшкодуванні збитку винною особою податкові зобов'язання не нараховуються. Такої ж думки дотримуються й фахівці ДФС (ЗІР, катего-рія 101.02).

Бухгалтерський облік

Згідно з п. 16 П(С)БО 9 «Запаси» вартість викраденого дизельного палива списується з балансу підприємства проведенням Дт 947 «Недостачі та втрати від псування цінностей» – Кт 203 «Паливо» з одночасним відображенням за дебетом забалансового субрахунка 072 «Невідшкодовані недостачі та втрати від псування цінностей».

Якщо після закінчення строку позовної давності (1 095 днів) винна особа не буде встановлена, сума недостачі списується (Кт 072).

Якщо винна особа встановлена, треба відобразити зменшення суми невідшкодованих недостач (збитків) за кредитом субрахунка 072 з одночасним записом: Дт 375 «Розрахунки з відшкодування завданих збитків» – Кт 716 «Відшкодування раніше списаних активів» у сумі, визначеній до відшкодування.

При перерахуванні суми недостачі на розрахунковий рахунок підприємство робить проведення: Дт 311 «Поточні рахунки в національній валюті» – Кт 375.

Якщо винна особа поверне викрадене паливо, то така операція в бухгалтерському обліку відображається записом: Дт 203 – Кт 375.

Щоб зафіксувати факт крадіжки, потрібно викликати працівників міліції та подати заяву про скоєння злочину.

Облік із податку на прибуток ведеться за даними бухгалтерського обліку, коригування фінрезультату не здійснюється.

Оскільки ПММ не використовуються в господарській діяльності, виникають підстави для нарахування податкових зобов'язань відповідно до п. 198.5 ПК. Водночас компенсація збитку винною особою до нарахування податкових зобов'язань не приводить. 

Коментарі до матеріалу

Оформити передплату на розділ «Комерція»

Надійні рішення з бухобліку, податків та права

2592 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали