• Швидкий пошук надійних рішень
    і практичної інформації

Uteka

Я шукаю...

Де шукати:

розширений пошук
Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Порядок проведення інвентаризації

Юлія Гужел

20.10.2014 1189 0 1

Таблиця-підказка: допоможе швидко зорієнтуватись, у якому порядку діяти, які документи оформити та в яких нормативних актах цевказано.

Чим керуватися при проведенні інвентаризації

Підприємство зобов'язане поводити інвентаризацію перед складанням річної фінансової звітності. Основним нормативним документом, що регулює проведення обов'язкової річної інвентаризації, є Інструкція з інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків, затверджена наказом Мінфіну від 11.08.94 р. № 69 (далі – Інструкція № 69).

На додаток до Інструкції № 69 рекомендуємо всім підприємствам користуватися Положенням, затвердженим постановою КМУ від 02.03.93 р. № 158 (далі – Положення № 158). Хоча цей документ містить вимоги для держпідприємств, деякі його норми доповнюють Інструкцію № 69 (їх ми наведемо в таблиці).

Етапи проведення інвентаризації

1

2

3

4

№п/п

Дії

Документи, що оформляються

Підстава

1

2

3

4

Підготовчий етап

1

На підприємстві створюється постійно діюча інвентаризаційна комісія (далі – ІК). Склад: керівники структурних підрозділів і головний бухгалтер, голова комісії – керівник підприємства або його заступник

Наказ про призначення постійно діючої ІК

П. 11.1Інструкції № 69

2

Створюються робочі ІК (для підприємств з великим обсягом робіт із проведення інвентаризації). Склад комісій: інженер, технолог, механік, економіст, бухгалтер та інші компетентні працівники

Наказ про призначення робочих ІК

П. 11.2Інструкції № 69

3

До зняття фактичних даних визначаються залишки матеріальних цінностей (на день інвентаризації необхідно закінчити обробку всіх документів щодо руху ТМЦ)

Наказ про проведенняінвентаризації

П. 9 Положення № 158

4

ІК:

– пломбує підсобні приміщення та інші місця зберігання цінностей, що мають окремі входи і виходи;

– перевіряє справність усіх ваговимірювальних приладів;

– отримує останні на момент інвентаризації реєстри прибуткових і видаткових документів або звітів про рух ТМЦ і коштів

П. 10 Положення № 158

5

Голови ІК візують усі прибуткові та видаткові документи, які додаються до реєстрів (звітів) із зазначенням «До інвентаризації на (дата)»

П. 10 Положення № 158

6

Матеріально відповідальні особи та особи, які мають на руках кошти на придбання або довіреність на отримання цінностей, дають розписки про те, що до початку інвентаризації всі прибуткові і видаткові документи на цінності здані до бухгалтерії; усі цінності, що надійшли під їх відповідальність, оприбутковані, а ті, що вибули, – списані на витрати

Розписки матеріально відповідальних осіб

П. 10 Положення № 158

Перевірочний етап

1

Комісія робить підрахунок, зважування, обмір цінностей у присутності матеріально відповідальних осіб

Акти обмірів і розрахунки, акти інвентаризації,інвентаризаційні описи*

П. 11 Положення № 158

2

Якщо інвентаризація цінностей у приміщенні, де вони зберігаються, не закінчена за один день, її необхідно продовжити наступного робочого дня. У цьому випадку в кінці робочої зміни голова ІК повинен опечатати це приміщення пломбіром

П. 12 Положення № 158

3

Проводиться також інвентаризація майна і матеріальних цінностей, що не належать підприємству, які числяться на його позабалансових рахунках

П. 5Інструкції № 69

4

Робиться звіряння всіх балансових рахунків за розрахунками з контрагентами, бюджетом, банками, за зобов'язаннями (резерви, забезпечення)

Акти звірянь, акти інвентаризації*

П. 11.10, 11.11Інструкції № 69

Завершальний етап

1

При виявленні помилок в інвентаризаційних описах матеріально відповідальні особи заявляють про це ІК. Після перевірки зазначених фактів та їх підтвердження ІК виправляє помилки

Звіряльні відомості, акти звірянь, акти інвентаризації, інвентаризаційні описи*

П. 11.5Інструкції № 69

2

Робочі ІК вносять пропозиції про врегулювання інвентаризаційних різниць (про зарахування недостач і надлишків при пересортиці тощо)

П. 11.3 Інструкції № 69

3

Матеріально відповідальні особи, винні у виникненні інвентаризаційних різниць, дають письмові пояснення

П. 11.1Інструкції № 69,п. 48 Положення № 158

4

Постійно діюча ІК перевіряє правильність визначення інвентаризаційних різниць та обґрунтованість пропозицій щодо їх урегулювання, а також читає пояснення, складає протокол

П. 11.13Інструкції № 69

5

Керівник підприємства в 5-денний строк із дати закінчення інвентаризації розглядає і затверджує протокол ІК

Протокол ІК

Пп. «в» п. 11.12 Інструкції № 69

6

Результати інвентаризації відображаються в бухгалтерському обліку на дату проведення інвентаризації, але не пізніше грудня поточного року

Пп. «г» п. 11.12 Інструкції № 69

* Про типові форми документів, що використовуються при проведенні інвентаризації, див. нижче.

Коментарі до матеріалу

Оформити передплату на розділ «Комерція»

Надійні рішення з бухобліку, податків та права

2592 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали