• Швидкий пошук надійних рішень
    і практичної інформації

Uteka

Я шукаю...

Де шукати:

розширений пошук
Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Облік консервації основних засобів на сільгосппідприємствах

26.06.2017 81 0 1

У господарській діяльності підприємств часом складаються ситуації, коли деякі об’єкти основних засобів (далі – ОЗ) не використовуються тривалий час – декілька місяців або років. Причини цього можуть бути різні: сезонність роботи, закінчення або тимчасове призупинення певного виробництва, значне зниження обсягів робіт тощо. У цих випадках можна провести консервацію об’єктів ОЗ.

Загальний порядок проведення консервації та розконсервації ОЗ викладено в Положенні № 1183, яке є обов’язковим лише для підприємств стратегічного призначення для економіки та безпеки держави, а також для підприємств, заснованих на державній власності. Решта підприємств можуть застосовувати його норми добровільно повністю або частково.

У п. 2 Положення № 1183 визначено, що консервація ОЗ – це комплекс заходів, спрямованих на довгострокове зберігання ОЗ у разі припинення виробничої та іншої госпдіяльності з можливістю подальшого відновлення їх функціонування. Строк консервації обмежено трьома роками. Після його закінчення ОЗ потрібно розконсервувати та прийняти рішення про подальшу експлуатацію чи ліквідацію.

Підприємства, для яких Положення № 1183 не є обов’язковим, на нашу думку, можуть консервувати свої ОЗ і на більш тривалий строк, а саме на період консервації, який обґрунтовано й визначено в їхній обліковій політиці.

Консервація ОЗ проводиться на підставі документів, перелічених у п. 7 Положення № 1183, зокрема:

  • рішення про консервацію – ухвалюється уповноваженим органом підприємства. Це може бути наказ керівника, рішення загальних зборів, рішення зборів акціонерів або засновників – залежно від правил, установлених у статуті підприємства для ухвалення таких рішень;
  • наказ про створення комісії з питань проведення консервації на чолі з керівником підприємства для підготовки техніко-економічного обґрунтування (далі – ТЕО) та пропозицій щодо консервації. Мета ТЕО подальшої недоцільності використання ОЗ – проаналізувати вплив майбутньої консервації на виробничі показники підприємства, структуру витрат на виробництво до і після консервації, ціноутворення, розрахувати економічний ефект (прибуток) від консервації. ТЕО включає відомості про ОЗ (акт технічного стану, дані бухобліку). Проект складається з пояснювальної записки (у ній можна розкрити вплив консервації на основні показники діяльності підприємства, порядок і графік консервації та розконсервації), техдокументації для визначення технологічних процесів консервації і кошторису витрат. У пояснювальній записці визначаються такі питання: вид і річні обсяги продукції, що випускається на потужностях ОЗ підприємства, які підлягають консервації, вплив консервації ОЗ на показники діяльності підприємства та його фінансовий стан; порядок і графік виведення з виробничого процесу ОЗ підприємства та їх консервації; тривалість консервації; заходи щодо забезпечення безпеки робіт під час консервації; план-графік розконсервації;
  • наказ керівника підприємства, що затверджує рішення комісії про проведення консервації;
  • акт про тимчасове виведення ОЗ з експлуатації та їх консервацію (додаток 1 до Положення № 1183), затверджений рішенням комісії;
  • акт прийняття ОЗ на консервацію відповідальною за їх збереження особою.

Повна версія доступна тільки передплатникам

Кращі матеріали