• Швидкий пошук надійних рішень
    і практичної інформації

Uteka

Я шукаю...

Де шукати:

розширений пошук
Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Наказ про облікову політику: конкретний приклад

Згідно з нормативно-правовими актами бухгалтерський облік на підприємстві має здійснюватися за певними правилами, яких слід дотримуватися з року в рік. Істотною умовою виконання цих правил є грамотний вибір підприємством облікової політики, спрямованої на досягнення його цілей та завдань.

Утім, на сьогодні дедалі частіше спостерігається формальний підхід до розробки облікової політики, який не повністю забезпечує своєчасне й достовірне створення фінансової та управлінської інформації, необхідної для широкого кола зацікавлених користувачів, занижує або завищує суми сплачуваних податків тощо.

Аби допомогти сільгосппідприємствам розробити нову або покращити існуючу облікову політику, ми розповімо, що являє собою облікова політика та як оформити нормативно-розпорядчий документ, яким вона затверджується.

Що таке облікова політика та яка її головна мета?

Облікова політика – це сукупність принципів, методів і процедур, що застосовуються підприємством для складання та подання фінансової звітності (ст. 1 Закону від 16.07.99 р. № 996-XVI «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», далі – Закон № 996; п. 3 НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»).

Головна мета облікової політики – створення системи обліку конкретного підприємства за єдиними принципами та правилами для надання інформації у фінансовій звітності, що відповідає якісним характеристикам, наведеним у розд. ІІІ П(С)БО 1.

Повна версія доступна тільки передплатникам

Кращі матеріали