Підписуйся на інформаційну страховку бухгалтера
Підписатися

У складі МШП обліковується необоротний актив: як виправити помилку?

18.06.2019 554 0 1

Виправлення помилок в обліку та звітності: практичне керівництво

Бухгалтер підприємства виявив, що малоцінні необоротні матеріальні активи (далі – МНМА) строком служби більше року обліковують як малоцінні та швидкозношувані предмети (далі – МШП). Тобто підприємство відображає в бухобліку такі об’єкти як запаси та списує їх вартість на витрати в разі передання в експлуатацію. А вартість тих активів, що перебувають на складі, помилково відображають у Балансі (Звіті про фінансовий стан) у складі виробничих запасів (ряд. 1100). Як виправити цю помилку в бухобліку та фінзвітності?

У цьому разі порушуються вимоги НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», П(С)БО 7 «Основні засоби», а також Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств та організацій, затвердженої наказом Мінфіну від 30.11.99 р. № 291.

Щоб виправити зазначену помилку, потрібно проаналізувати залишок на рахунках 112 «Малоцінні необоротні матеріальні активи» та 22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети». Для цього рекомендуємо провести інвентаризацію МНМА та МШП, створивши інвентаризаційну комісію, персональний склад якої затверджується наказом керівника.

Під час інвентаризації слід керуватися приписами п. 4 розд. III Положення про інвентаризацію активів і зобов’язань, затвердженого наказом Мінфіну від 02.09.14 р. № 879 (далі – Положення № 879). Інвентаризація таких активів проводиться за місцями зберігання та окремо за матеріально відповідальними особами. Інвентаризаційна комісія у присутності матеріально відповідальної особи перевіряє їх фактичну наявність.

Дані вносяться до інвентаризаційних описів, де відображаються: найменування об’єктів; номенклатурний (інвентаризаційний) номер (за його наявності); одиниця виміру; ціна, сума та кількість, фактично встановлена на дату інвентаризації та за даними бухобліку.

Повна версія доступна тільки передплатникам

Кращі матеріали