Підписуйся на інформаційну страховку бухгалтера
Підписатися

Складаємо звіт про пільги за І квартал 2016 року


Для кого ця стаття: для сільгосппідприємств, які в І кварталі 2016 року користувалися пільгами з оподаткування.


Порядок складання та подання Звіту

Згідно з пп. 16.1.6 Податкового кодексу (далі – ПК) платник податків (у т. ч. й сільськогосподарський товаровиробник) зобов’язаний подавати контролюючим органам інформацію (відомості) про суми коштів, не сплачених до бюджету у зв’язку з отриманням податкових пільг, та напрями їх використання.

Порядок обліку сум податків та зборів, не сплачених суб’єктом господарювання (далі – СГ) до бюд­жету у зв’язку з отриманням податкових пільг, та форму Звіту про суми податкових пільг (далі – Звіт) затверджено постановою КМУ від 27.12.10 р. № 1233 (далі – Порядок № 1233, Звіт).

Слід зазначити, що на офіційному веб-порталі ДФС у підрозділі «Проекти регуляторних актів» розділу «Діяльність» розміщено проект постанови КМУ про внесення змін до вищезазначеної постанови. Однак на момент підписання номера до друку ця постанова чинності не набула.

Як заповнювати графи Звіту, покажемо в табл. 1.

Таблиця 1

Найменування графи

Зміст

Код податку, збору

Код податку та збору відповідно до бюджетної класифікації, затвердженої наказом Мінфіну від 14.01.11 р. № 11 (далі – Наказ № 11)

Найменування податку, збору

Найменування податку та збору відповідно до бюджетної класифікації, затвердженої Наказом № 11

Код пільги згідно з довідником пільг

Код податкової пільги за кожним видом податкових пільг відповідно до Довідника пільг, затвердженого ДФС (див. далі в консультації)

Найменування податкової пільги

Найменування податкової пільги за кожним видом податкових пільг відповідно до Довідника пільг, затвердженого ДФС

Сума податкових пільг, грн.:
– усього

Обсяг пільг за платежами, що здійснені до зведеного бюджету

– у т. ч. з державного бюджету

Обсяг пільг за платежами, що здійснені до держбюджету

Строк користування податковими пільгами у звітному періоді:
– дата початку

Дата початку користування податковими пільгами у звітному періоді – число, місяць, рік*

– дата закінчення

Дата закінчення користування податковими пільгами у звітному періоді – число, місяць, рік*

Сума податкових пільг, що використана за цільовим призначенням, грн.:
– усього

Обсяг пільг за платежами відповідно до Довідника пільг у разі цільового використання податкових пільг

– у т. ч. з державного бюджету

Обсяг пільг за платежами відповідно до Довідника пільг у разі цільового використання податкових пільг

* У разі якщо строк користування податковою пільгою встановлено до початку звітного періоду і продовжується після його закінчення, такий строк збігається з датою початку та закінчення зазначеного періоду.

Звіт подається СГ за 3, 6, 9 і 12 календарних місяців за місцем його реєстрації протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового періоду.

Отже, останній строк подання Звіту за I квартал 2016 року – 10.05.16 р. Заповнюється він у гривнях без копійок. У разі якщо СГ пільгами не користується, Звіт не подається (п. 3 Порядку № 1233).

Пільги для сільгосппідприємства

Основними податками, пільгами щодо яких зазвичай користуються сільгосппідприємства, є ПДВ та земельний податок. У табл. 2 наведемо основні пільги, якими могли користуватися сільгосппідприємства в І кварталі 2016 року, відповідно до чинних на сьогодні Довідника № 78/1 податкових пільг, що є втратами доходів бюджету, станом на 01.04.16 р., та Довідника інших податкових пільг № 78/2:

Таблиця 2

Код пільги

Найменування пільги

Норма ПК

1

2

3

Земельний податок з юридичних осіб (код податку – 18010500)

18010504

Не сплачується податок за земельні ділянки сільгосппідприємств усіх форм власності та фермерських (селянських) господарств, зайняті молодими садами, ягідниками та виноградниками, до вступу їх у пору плодоношення, а також гібридними насадженнями, генофондовими колекціями та розсадниками багаторічних плодових насаджень

Пп. 283.1.5

18010532

Не сплачується податок за землі сільгоспугідь, що перебувають у тимчасовій консервації або у стадії сільськогосподарського освоєння

Пп. 283.1.2

18010507

Не сплачується податок за земельні ділянки державних сортовипробувальних станцій і сортодільниць, які використовуються для випробування сортів сільськогосподарських культур

Пп. 283.1.3

18010531

Не сплачується податок за сільськогосподарські угіддя зон радіоактивно забруднених територій унаслідок Чорнобильської катастрофи та хімічно забруднених сільгоспугідь, на які запроваджено обмеження щодо ведення сільського господарства

Пп. 283.1.1

ПДВ (код податку – 14060100)

14010450

Спецрежим у сфері сільського господарства

Позитивна різниця між сумою податкових зобов’язань звітного (податкового) періоду та сумою податкового кредиту звітного (податкового) періоду суб’єкта спецрежиму обкладення ПДВ, який провадить діяльність у сфері сільського господарства (лісового господарства та/або рибальства), у розмірах, визначених п. 209.2 ПК, підлягає перерахуванню на спецрахунки, відкриті йому в установах банків та/або в органах, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів

П. 209.2

14010451

Спецрежим у сфері лісового господарства

14010452

Спецрежим у сфері рибальства

14010453

Сума ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету сільгосппідприємствами усіх форм власності, які відповідають критеріям, визначеним ст. 209 ПК, але не обрали спецрежиму оподаткування діяльності у сфері сільського, лісового господарства та рибальства, передбаченого ст. 209 ПК, і на загальних підставах уважаються платником ПДВ, за реалізовані ними молоко, худобу, птицю, вовну власного виробництва, а також за молочні продукти, молочну сировину та м’ясопродукти, вироблені у власних переробних цехах, залишається у розпорядженні цих сільгосппідприємств у розмірі, визначеному у п. 209.2 ПК, і спрямовується на підтримку власного виробництва тваринницької продукції

П. 209.18

14010394

За нульовою ставкою оподатковуються операції з вивезення товарів за межі митної території України (далi – МТУ) у митному режимі експорту

Пп. «а» пп. 195.1.1

Слід зазначити, що згідно з п. 297.1 ПК платники єдиного податку четвертої групи звільняються від обов'язку нарахування, сплати та подання податкової звітності з таких податків і зборів:

  • податку на майно (у частині земельного податку), крім земельного податку за земельні ділянки, що не використовуються ними для ведення сільгосптоваровиробництва;
  • рентної плати за спецвикористання ними води.

Однак ці пільги не включено до вищезгаданих Довідників пільг, а тому відзвітувати щодо них немає можливості.

Розрахунок суми пільг

Сума пільги із земельного податку дорівнює сумі цього податку, яку б мало сплатити сільгосппідприємство в разі відсутності в нього пільги.

Як обчислювати суми пільг із ПДВ, визначено в Порядку, затвердженому наказом ДПАУ від 29.03.11 р. № 167 (далі – Порядок № 167).

Так, згідно з п. 3. підрозд. 2 розд.II Порядку № 167 розрахунок не внесених до держбюджету сум ПДВ через застосування нульової ставки здійснюється за алгоритмом:

СП = (Vпост. нульов – Vприд) х Розмір ставки податку,

де            СП – сума пільг;
                Vпост. нульов – обсяги операцій з експорту товарів (супутніх послуг) та/або операцій із постачання товарів (послуг) на МТУ, оподатковуваних за нульовою ставкою, – з розд. I «Податкові зобов’язання» декларації з ПДВ;
                Vприд – обсяги операцій із придбання товарів (послуг), які використані в операціях з експорту товарів (супутніх послуг) та/або в операціях із постачання товарів (послуг) на МТУ, які оподатковуються за нульовою ставкою.

Слід звернути увагу, що показник Vприд обчислюється розрахунковим шляхом (слід вибрати суми ПДВ, які було включено до податкового кредиту під час придбання товарів (послуг), використаних при виробництві експортованої сільгосппродукції).

Що стосується обчислення суми пільг із ПДВ при застосуванні спецрежиму, то відповідно до п. 2 підрозд. 3 розд. II Порядку № 167 сума пільги, якою скористався сільгосптоваровиробник на підставі ст. 209 ПК, дорівнює сумі ПДВ, яка залишається в його розпорядженні (спрямовується на спецрахунок).

До 01.01.16 р. сума пільги з ПДВ суб’єкта спецрежиму дорівнювала сумі податкового зобов’язання, задекларованого сільгосппідприємством за спецрежимною декларацією з ПДВ. Однак, як відомо, з 01.01.16 р. не вся сума податкового зобов’язання за спецрежимною декларацією спрямовується на спецрахунок, а лише її частина.

Отже, сума пільги з ПДВ за І квартал 2016 року у зв’язку із застосуванням спецрежиму має дорівнювати загальній сумі ПДВ, задекларованій у рядках 18.2 спецрежимних декларацій із ПДВ за цей період. Така сума відображається у графі «Сума податкових пільг, грн.» Звіту. У графі «Сума податкових пільг, що використана за цільовим призначенням, грн.» зазначається сума коштів, використаних зі спецрахунка на витрати, пов’язані з виробництвом сільгосппродукції в І кварталі 2016 року.

Зазначимо, що показники вищевказаних граф зазвичай не збігаються, адже фактично використаних коштів зі спецрахунка може виявитись як менше суми нарахованої пільги, так і більше (у разі наявності переплати). Однак слід звернути увагу: якщо сільгосппідприємство сплатило на спецрахунок та використало більше коштів, ніж було ним задекларовано у спецрежимних деклараціях із ПДВ (за ряд. 18.2), то використану суму податкових пільг слід зазначати на рівні нарахованої суми таких пільг, збільшеної на залишок коштів на спецрахунку станом на 01.01.16 р. (див. приклад). Адже сума, використана понаднормово, ще не є податковою пільгою і її відображення у Звіті може викликати ряд запитань із боку податкових органів.

Якщо сільгосппідприємство здійснювало два чи більше видів діяльності, визначених ст. 209 ПК (тобто крім сільського господарства займалося ще й лісовим господарством та(або) рибальством), то у Звіті слід відображати суми пільг окремо за кожним із таких видів діяльності відповідно до кодів, наведених вище. При цьому загальна сума пільги за всіма такими видами діяльності має дорівнювати сумі ПДВ, нарахованій до сплати на спецрахунок за І квартал 2016 року.

Дані, відображені в уточнюючих розрахунках, що подаються за попередні звітні періоди, при складанні Звіту враховуються в періодах подання таких уточнюючих розрахунків. Наприклад, якщо в лютому 2016 року було подано уточнюючий розрахунок до спецрежимної декларації з ПДВ за грудень 2015 року, то його слід буде врахувати при складанні Звіту за I квартал 2016 року.

Відповідальність

Порядок № 1233 не містить механізму виправлення помилок, допущених при складанні Звіту. Тому зважаючи на те, що Звіт складається наростаючим підсумком із початку року, помилку, допущену при складанні попереднього Звіту (у межах одного року), можна виправити при складанні Звіту за поточний період. А от можливості виправити помилку, наприклад, за минулий рік, немає.

Звіт не є податковою декларацією в розумінні ПК. Тому фінансові санкції, передбачені ПК за порушення термінів подання та порядку складання податкової звітності, у разі аналогічних порушень при поданні Звіту про пільги до підприємства не застосовуватимуться.

Однак за неподання Звіту або відображення в ньому недостовірних показників до відповідальних осіб підприємства може бути застосований адмінштраф згідно зі ст. 1631 КУпАП у розмірі від 5 до 10 НМДГ (від 85 до 170 грн.). За повторне порушення (протягом року) штраф становитиме від 10 до 15 НМДГ (від 170 до 255 грн.).

Приклад
Сільгосппідприємство-«спецрежимник» станом на 01.01.16 р. мало залишок коштів на спецрахунку – 20 000 грн. Протягом І кварталу 2016 року за спецрежимною декларацією з ПДВ було задекларовано 170 000 грн. до сплати на спецрахунок (ряд. 18.2), фактично сплачено – 200 000 грн., використано на цілі, пов’язані із сільгоспвиробництвом – 210 000 грн. Отже, сума пільги в такому разі становить 170 000 грн.

Суму пільги, використану за цільовим призначенням, слід обчислювати так:

170 000 грн. + 20 000 грн. = 190 000 грн.,

де            170 000 грн. – сума нарахованої пільги;
                20 000 грн. – залишок коштів на спецрахунку на 01.01.16 р.

На підставі наведених даних заповнюємо Звіт (див. фрагмент).

<...>

Звіт про суми податкових пільг

<...>

Код податку, збору

Найменування податку, збору

Код пільги згідно з довідником пільг

Найменування податкової пільги

Сума податкових пільг, гривень

Строк користування податковими пільгами у звітному періоді

Сума податкових пільг, що використана за цільовим призначенням, гривень

усього

у т. ч. з державного бюджету

дата початку

дата закінчення

усього

у т. ч. з державного бюджету

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

14060100

Податок на додану вартість

14010450

Спеціальний режим обкладення ПДВ у сфері сільського господарства згідно зі ст. 209 Податкового кодексу

170 000

170 000

01.01.16 р.

31.03.16 р.

190 000

190 000

<...>

Звіт про суми податкових пільг не є податковою декларацією, тому наслідками невчасного подання або неправильного складання цього звіту може бути лише адмінштраф. Однак, незважаючи на це, рекомендуємо скласти його правильно та подати вчасно задля уникнення непорозумінь із податківцями.

Коментарі до матеріалу

Оформити передплату на розділ «Агро»

Найповніша бібліотека безпечних рішень з бухобліку, податків та права для с/г галузі

4680 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали