Код податку, збору

Найменування податку, збору

Код пільги згідно з довідником пільг

Найменування податкової пільги

Сума податкових пільг, гривень

Строк користування податковими пільгами у звітному періоді

Сума податкових пільг, що використана за цільовим призначенням, гривень

усього

у т. ч. з державного бюджету

дата початку

дата закінчення

усього

у т. ч. з державного бюджету

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

14060100

Податок на додану вартість

14010450

Спеціальний режим обкладення ПДВ у сфері сільського господарства згідно зі ст. 209 Податкового кодексу

170 000

170 000

01.01.16 р.

31.03.16 р.

190 000

190 000