Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Коли та із чим до вас може прийти держфінконтроль

Із цієї статті ви дізнаєтеся: у яких випадках і з якими контрольними заходами до вас можуть прийти представники держфінконтролю, які документи вони повинні пред'явити, а також коли вони можуть перевірити не підконтрольне їм підприємство.

Що можна зробити на практиці: при візиті представників держфінінспекції поцікавтеся, з яким видом контролю вони прийшли, перевірте наявність у них необхідних документів. Чітко знаючи права – свої і контролерів, набагато легше протистояти незаконним діям.

Хто такі органи держфінконтролю?

Щоб усім читачам стало зрозуміло, про кого йдеться, відразу скажемо, що органи держфінконтролю – це колишні органи КРУ. Багатьом підприємствам вони знайомі, а особливо тим,
у яких є у статутному капіталі частка державної або комунальної власності.

Основний документ, що визначає правила здійснення держфінконтролю, – Закон від
26.01.93 р. № 2939-XII «Про основні засади державного фінансового контролю в Україні» (далі – Закон № 2939). А головний орган у цій сфері – Державна фінансова інспекція (далі – Держфінінспекція), яка діє на підставі Указу Президента від 23.04.11 р. № 499/2011 і має відповідні територіальні органи.

Які підприємства підконтрольні органам Держфінінспекціі?

У ст. 2 Закону № 2939 перелічено підприємства, установи, організації, що є підконтрольними (далі – підконтрольні установи). До них належать:

- міністерства та інші органи виконавчої влади;

- державні фонди та фонди загально­обов'яз­кового державного соціального страхування (далі – ЗДСС);

- бюджетні установи;

- суб'єкти господарювання державного сектора економіки;

- підприємства, установи й організації, які отримують (отримували в перевірюваному періоді) кошти з бюджетів усіх рівнів, державних фондів і фондів ЗДСС або використовують (використовували в перевірюваному періоді) державне або комунальне майно.

Які види фінансового контролю має право здійснювати Держфінінспекція?

Згідно із Законом № 2939 стосовно підконтрольних установ Держфінінспекція має право здійс­нювати:

фінансовий аудит (ст. 3);

інспектування (планові та позапланові ревізії) (ст. 4);

перевірки держзакупівель (ст. 5).

Кожен з видів контролю регулюється відповідними підзаконними актами. Для наочності наведемо цю інформацію в табл. 1.

Таблиця 1. Види фінансового контролю


п/п

Вид
фінансового контролю

У чому полягає
фінансовий контроль

Чим
регламентується

1

2

3

4

1

Інспектування у формі ревізій:

– планові ревізії

Документальна і фактична перевірка певного комплексу або окремих питань фінансово-господарської діяльності підконтрольної установи. Мета такої перевірки: виявити наявні факти порушень законодавства і встановити, хто з посадових і матеріально відповідальних осіб винен у допущених порушеннях.

Результати оформляються актом ревізії (ст. 4 Закону № 2939)

Постанова КМУ
від 20.04.06 р. № 550

– позапланові ревізії

2

Державний фінансовий аудит:

– бюджетних установ

Перевірка та аналіз фактичного стану справ щодо законного та ефективного використання державних або комунальних коштів і майна, інших активів держави, правильності ведення бухобліку та достовірності фінансової звітності, функціонування системи внутрішнього контролю.

Зверніть увагу: у підконтрольних установах, де за відповідний період було проведено держфінаудит, інспекція за ініціативою органу держфінконтролю не проводиться.

Результати оформляються аудиторським звітом (ст. 3 Закону № 2939)

Постанова КМУ
від 31.12.04 р. № 1777

– суб'єктів
господарювання

Постанова КМУ
від 25.03.06 р. № 361.

Методика, затверджена наказом Мінфіну
від 26.06.14 р. № 728

– окремих господарських операцій

Постанова КМУ
від 25.06.14 р. № 214

– виконання
бюджетних програм

Постанова КМУ
від 10.08.04 р. № 1017

3

Перевірка
державних
закупівель

Документальний і фактичний аналіз дотримання підконтрольними установами законодавства про держзакупівлі (проводиться на всіх стадіях держзакупівель).

Результати оформляються актом перевірки (ст. 5 Закону № 2939)

Постанова КМУ
від 01.08.13 р. № 631

Чи має право Держфінінспекція прийти на підприємство, яке не належить до установ, що підконтрольні їй?

Так, але для візиту Держфінінспекціі до непідконтрольних суб'єктів закон передбачає всього дві підстави: необхідність розслідування кримінального злочину і необхідність проведення зустрічного звіряння. Пояснимо докладніше.

1. Позапланова виїзна ревізія, призначена за рішенням суду. Таке рішення суд може винести на підставі клопотання слідчого, прокурора – для забезпечення розслідування під час кримінального провадження (ч. 7 ст. 11 Закону № 2939). Тут усе гранично ясно – щоб відвідати непідконтрольне підприємство з ревізією, необхідно мати судове рішення, що набуло законної чинності, у якому буде зазначено, що необхідно провести ревізію органами держфінконтролю на цьому підприємстві.

2. Зустрічне звіряння на підприємстві, яке є непідконтрольним, але мало правові відношення з підконтрольною установою. Мета звіряння – документально підтвердити наявність операцій і розрахунків між такими контрагентами для з'ясування їх реальності та повноти відображення в обліку підконтрольної установи (п. 12 ст. 10 Закону № 2939).

Що таке зустрічне звіряння і чи на будь-якому підприємстві його може проводити Держфінінспекція?

Зустрічне звіряння може проводитися в будь-якого суб'єкта господарювання незалежно від форми власності. Єдина умова, яка повин-
на виконуватися, – щоб цей суб'єкт мав правові відношення з підконтрольною установою. Про наявність правових відносин говорять укладені договори на постачання товарів, надання послуг, виконання робіт тощо.

Важливий нюанс: зустрічне звіряння може проводитися тільки у того суб'єкта господарювання, який безпосередньо мав відношення з підконтрольною установою (тобто саме він укладав договір з підконтрольною установою). Якщо ж суб'єкт господарювання, виконуючи роботи для підконтрольної установи, залучав для виконання своїх договірних зобов'язань третіх осіб (наприклад, за субпідрядним договором), то у таких третіх осіб проведення зустрічного звіряння буде неправомірним (див. роз'яснення Головного контрольно-ревізійного управління, наведене
в листі від 17.11.09 р. № 02-14/1244).

Зустрічне звіряння не є контрольним заходом Держфінінспекціі (перелік контрольних заходів див. вище) і проводиться за необхідності (ч. 17 ст. 11
Закону № 2939). А це означає, що пред'являти будь-які претензії непідконтрольному підприємству (наприклад, давати розпорядження) Держфінінспекція не має права.

Зустрічне звіряння проводиться шляхом документального і фактичного дослідження виду, обсягу операцій, проведених між суб'єктом господарювання та об'єктом контролю (п. 26 Порядку, затвердженого постановою КМУ від 20.04.06 р. № 550, далі – Порядок № 550; лист Головного контрольно-ревізійного управління від 25.06.07 р. № 25-14/459).

Які документи повинні пред'явити представники Держфінінспекції перед початком контрольного заходу?

Перелік таких документів залежить від виду конт­ролю. Для наочності покажемо їх у табл. 2.

Таблиця 2. Документальний супровід до початку контрольного заходу


п/п

Вид
контролю

Повідомлення

Документи, що пред'являються

Реєстрація

1

2

3

4

5

1

Ревізія:

– планова

Повідомлення направляється не пізніше ніж за 10 днів до початку ревізії

1. Направлення на перевірку (ревізію, фін-
аудит) установленої форми**, виписане на кожного перевіряючого. Один примірник направлення передається керівникові об'єкта контролю. Направлення має бути підписане керівником відповідної інспекції та скріплене печаткою. У направленні обов'язково має бути зазначений період, що підлягає контролю, а також контрольований об'єкт (лист Держ-
фінінспекціі від 08.05.13 р. № 25-14/754).

2. Службове посвідчення інспектора (пред'являється для того, щоб ви могли переконатися, що перед вами саме та особа, яка зазначена в направленні на ревізію)

3. Програма ревізії/фінансового аудиту/перевірки держзакупівель. Передається керівникові об'єкта контролю під розписку

Реєстрація
в Журналі реєстрації перевірок***.

Інспектор робить запис у Журналі на вимогу контро­льованого суб'єкта

– поза-
планова

Повідомлення не направляється, пред'яв­ляється копія судового рішення

2

Фінансовий
аудит

Повідомлення направляється не пізніше ніж за 10 днів до початку аудиту (при проведенні аудиту бюджетних установ та
аудиту суб'єктів господарювання)*

3

Перевірка
держ­закупівель

Повідомлення не направляється

* При аудиті виконання бюджетних програм також направляється повідомлення, але законодавець не зазначив, за скільки днів до початку аудиту.

** Форму направлення затверджено наказом Мінфіну від 25.09.12 р. № 1027 (далі – Наказ № 1027).

*** Форму такого журналу затверджено наказом Держкомпідприємництва від 10.08.98 р. № 18.

Які документи інспектори зобов'язані пред'я­вити при проведенні зустрічного звіряння? Чи направлять заздалегідь повідомлення про проведення звіряння?

Як ми вже сказали, зустрічне звіряння не є конт-
рольним заходом. Проте вам також зобов'язані пред'явити відповідне направлення, виписане за тією самою формою, що й направлення на проведення контрольних заходів (форму затверджено Наказом № 1027). Заздалегідь повідомляти про проведення такого звіряння не передбачено.

Також завважимо, що за результатами проведення зустрічних звірянь складається довідка. Один примірник такої довідки повинен бути вручений суб'єкту, у якого проводилося це зустрічне звіряння (п. 26 Порядку № 550). Порядок оформлення довідок аналогічний порядку оформлення результатів ревізій (детально описано в п. 35–44 Порядку № 550).

Що буде, якщо представників Держфінінспекції просто не пустити на підприємство? Чим загрожує таке незаконне недопущення до проведення контрольного заходу?

При недопущенні до проведення контрольного заходу (перевірки, ревізії або фінансового аудиту) буде складено акт про недопущення.
За перешкоду працівникам держфінконтролю
у проведенні ревізій і перевірок посадовим особам підконтрольної установи загрожує штраф
у розмірі від 8 до 15 НМДГ (від 136 до 255 грн.)
(ст. 1642 КУпАП). Порядок накладення адмініст-
ративних стягнень Держфінінспекцією встанов-
лено наказом Мінфіну від 09.12.13 р. № 1045.

При недопущенні до зустрічного звіряння складуть відповідний акт і про цей факт повідом-
лять правоохоронні органи, щоб вони вжили заходи, передбачені законодавством (п. 26 Порядку № 550). Але застосувати адмінштраф за
ст. 1642 КУпАП не можна, оскільки зустрічне звіряння не є ні ревізією, ні перевіркою (а штраф застосовується за перешкоджання проведенню саме цих видів контрольних заходів).

Чи мають право представники держфінінспекції в ході ревізії вилучати документи у суб'єкта контролю?

Представники держфінінспекції мають право вилучити в ході ревізії копії фінансово-господарсь-
ких і бухгалтерських документів, які свідчать про допущені порушення.

А оригінали таких документів вони мають право вилучати тільки на підставі судового рішення
(п. 4 ст. 10 Закону № 2939). При вилученні оригіналів має бути складений опис документів (підписаний представником органу держфінконтролю і керівником суб'єкта контролю), що вилучаються, а суб'єкту контролю повинні бути залишені копії вилучених документів.

Коментарі до матеріалу

Оформити передплату на розділ «Агро»

Надійні рішення з бухобліку, податках і праву

2936 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали