п/п

Вид
контролю

Повідомлення

Документи, що пред'являються

Реєстрація

1

2

3

4

5

1

Ревізія:

– планова

Повідомлення направляється не пізніше ніж за 10 днів до початку ревізії

1. Направлення на перевірку (ревізію, фін-
аудит) установленої форми**, виписане на кожного перевіряючого. Один примірник направлення передається керівникові об'єкта контролю. Направлення має бути підписане керівником відповідної інспекції та скріплене печаткою. У направленні обов'язково має бути зазначений період, що підлягає контролю, а також контрольований об'єкт (лист Держ-
фінінспекціі від 08.05.13 р. № 25-14/754).

2. Службове посвідчення інспектора (пред'являється для того, щоб ви могли переконатися, що перед вами саме та особа, яка зазначена в направленні на ревізію)

3. Програма ревізії/фінансового аудиту/перевірки держзакупівель. Передається керівникові об'єкта контролю під розписку

Реєстрація
в Журналі реєстрації перевірок***.

Інспектор робить запис у Журналі на вимогу контро­льованого суб'єкта

– поза-
планова

Повідомлення не направляється, пред'яв­ляється копія судового рішення

2

Фінансовий
аудит

Повідомлення направляється не пізніше ніж за 10 днів до початку аудиту (при проведенні аудиту бюджетних установ та
аудиту суб'єктів господарювання)*

3

Перевірка
держ­закупівель

Повідомлення не направляється

* При аудиті виконання бюджетних програм також направляється повідомлення, але законодавець не зазначив, за скільки днів до початку аудиту.

** Форму направлення затверджено наказом Мінфіну від 25.09.12 р. № 1027 (далі – Наказ № 1027).

*** Форму такого журналу затверджено наказом Держкомпідприємництва від 10.08.98 р. № 18.