Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Як скласти Звіт про фінансові результати

11.02.2020 1490 0 0

Фінансова звітність для агропідприємств за 2019 рік

Стаття-підказка: як правильно скласти форму № 2 «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)» за 2019 рік (далі – Звіт).

Мета складання Звіту – надання користувачам повної, правдивої та неупередженої інформації про доходи, витрати, прибутки і збитки та сукупний дохід підприємства за звітний період.

Хто зобов’язаний складати: великі та середні підприємства. За бажанням Звіт із додатка 1 до НП(С)БО 1 можуть застосовувати підприємства, які мають право складати скорочену фінзвітність згідно з НП(С)БО 25 «Спрощена фінансова звітність» (п. 2 розд. ІІ НП(С)БО 1).

  • зміст статей Звіту, який складається з чотирьох розділів, розкривається в Методичних рекомендаціях щодо заповнення форм фінансової звітності, затверджених наказом Мінфіну від 28.03.13 р. № 433 (далі – Методрекомендації № 433);
  • у розд. І «Фінансові результати» розкривається інформація про отримані доходи та витрати від операційної діяльності, фінансових операцій та іншої діяльності. Зіставлення всіх доходів і витрат, визнаних у цьому звіті, дозволяє визначити чистий фінансовий результат за звітний період;
  • у розд. ІІ «Сукупний дохід» наводиться інформація про інший сукупний дохід та розраховується сукупний дохід підприємства, отриманий у звітному періоді (п. 3.26 Методрекомендацій № 433). Сукупний дохід – це зміни у власному капіталі протягом звітного періоду внаслідок господарських операцій та інших подій (за винятком змін капіталу за рахунок операцій із власниками). Інший сукупний дохід – це доходи та витрати, не включені до фінансових результатів (п. 3 розд. І НП(С)БО 1). У цьому розділі відображаються складові саме іншого сукупного доходу, а загальний сукупний дохід підприємства визначається як сума чистого фінрезультату та обчисленого в цьому розділі іншого сукупного доходу;
  • у розд. ІІІ «Елементи операційних витрат» наводяться відповідні елементи операційних витрат (на виробництво і збут, управління та інші операційні витрати), яких зазнало підприємство у процесі своєї діяльності протягом звітного періоду, за вирахуванням внутрішнього обороту, тобто за вирахуванням тих витрат, які становлять собівартість продукції (робіт, послуг), виробленої і спожитої самим підприємством. Собівартість реалізованих товарів, запасів у цьому розділі не наводиться (п. 3.37 Методрекомендацій № 433).
  • розд. IV «Розрахунок показників прибутковості акцій» заповнюють лише акціонерні товариства, прості акції або потенційні прості акції яких відкрито продаються та купуються на фондових біржах, включаючи товариства, які перебувають у процесі випуску таких акцій (п. 3.38 Методрекомендацій № 433);
  • підприємства можуть не наводити статті, за якими немає інформації до розкриття (крім випадків, якщо така інформація була в попередньому звітному періоді). Також можна додавати статті зі збереженням їх назви й коду рядка з переліку додаткових статей фінансової звітності, наведених у додатку 3 до НП(С)БО 1.

Керуючись Методрекомендаціями № 433, а також нормами НП(С)БО 1, розглянемо порядок заповнення рядків форми № 2 (див. таблиці 1–4).

Повна версія доступна тільки передплатникам

Кращі матеріали