• Швидкий пошук надійних рішень
    і практичної інформації

Uteka

Я шукаю...

Де шукати:

розширений пошук
Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Форма № 1 «Баланс (Звіт про фінансовий стан)»

07.02.2019 908 0 1

Річна фінзвітність агропідприємств

Метою складання Балансу є надання користувачам повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан підприємства на звітну дату. У Балансі відображаються активи, зобов’язання та власний капітал підприємства. Підсумок активів Балансу має дорівнювати сумі зобов’язань та власного капіталу, тобто пасиву Балансу.

Актив відображається в Балансі за умови, що його оцінка може бути достовірно визначена та очікується отримання в майбутньому економічних вигід, пов’язаних із його використанням. Формуючи статті пасиву, слід ураховувати, що:

  • зобов’язання відображається в Балансі, якщо його оцінка може бути достовірно визначена та існує ймовірність зменшення економічних вигід у майбутньому внаслідок його погашення;
  • власний капітал відображається в Балансі одночасно з відображенням активів або зобов’язань, які призводять до його зміни.

Підприємства можуть не наводити статті, за якими немає інформації до розкриття (крім випадків, якщо така інформація була в попередньому звітному періоді). Вони також можуть додавати статті зі збереженням їх назви і коду рядка з переліку додаткових статей фінансової звітності, наведеного в додатку 3 до НП(С)БО 1, якщо стаття відповідає критеріям, установленим п. 4 розд. ІІ цього стандарту. А саме якщо: інформація є суттєвою і оцінка статті може бути достовірно визначена.

Порядок заповнення та зміст статей Балансу (у т. ч. додаткових) викладено в Методичних рекомендаціях щодо заповнення форм фінансової звітності, затверджених наказом Мінфіну від 28.03.13 р. № 433. Перевірити зіставність показників різних форм звітності ви можете за допомогою Методичних рекомендацій з перевірки порівнянності показників фінансової звітності, затверджених наказом Мінфіну від 11.04.13 р. № 476.

Повна версія доступна тільки передплатникам

Кращі матеріали