Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Форма № 1 «Баланс (Звіт про фінансовий стан)»

12.02.2020 2860 0 2

Фінансова звітність для агропідприємств за 2019 рік

Стаття-підказка: як правильно скласти форму № 1 «Баланс (Звіт про фінансовий стан)» станом на 31.12.19 р. (далі – Баланс).

Мета складання – надання користувачам повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан підприємства на звітну дату.

Хто зобов’язаний складати: великі та середні підприємства (п. 1 розд. ІІ НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»). Малі підприємства, мікропідприємства, непідприємницькі товариства, представництва іноземних суб’єктів госпдіяльності, а також підприємства, що ведуть спрощений облік доходів і витрат відповідно до податкового законодавства, можуть самостійно визначати доцільність складання фінансової звітності за формами, наведеними в НП(С)БО 1 (п. 2 розд. ІІ НП(С)БО 1). Детальніше про класифікацію підприємств з метою визначення складу та форм фінзвітності – див. у «Склад фінзвітності».

Нормативно-правове регулювання. Порядок заповнення та зміст статей Балансу викладено в Методичних рекомендаціях щодо заповнення форм фінансової звітності, затверджених наказом Мінфіну від 28.03.13 р. № 433 (далі – Методрекомендації № 433). Перевірити зіставність показників різних форм звітності ви можете за допомогою Методичних рекомендацій з перевірки порівнянності показників фінансової звітності, затверджених наказом Мінфіну від 11.04.13 р. № 476.

Основні правила складання Балансу:

Повна версія доступна тільки передплатникам

Кращі матеріали