Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Фіндопомога: особливості оподаткування та бухобліку

Для кого ця стаття: для тих сільгосппідприємств, які отримують або надають фінансову допомогу.

Поворотна фіндопомога

Згідно з пп. 14.1.257 Податкового кодексу (далі – ПК) поворотна фінансова допомога – це сума коштів, що надійшла платнику податків у користування за договором, який не передбачає нарахування процентів або надання інших видів компенсацій у вигляді плати за користування такими коштами, та є обов’язковою до повернення.

Проте Цивільний кодекс (далі – ЦК) не містить визначення договору про надання фіндопомоги. Тому в разі її надання (отримання) слід керуватися порядком укладення договору позики, оскільки саме умови такого договору найбільшою мірою відповідають порядку надання (повернення) фіндопомоги.

За договором позики одна сторона (позикодавець) передає другій стороні (позичальникові) у власність гроші або інші речі, визначені родовими ознаками. Позичальник, у свою чергу, зобов’язується повернути таку ж суму грошей або таку саму кількість речей того самого роду та якості. Повернути позикодавцеві позику позичальник зобов’язаний у строк та в порядку, установлених договором (ст. 1046, 1049 ЦК).

Законодавство не встановлює будь-яких обмежень щодо осіб за договором позики, тобто сторонами договору позики можуть бути як фізичні, так і юридичні особи. Немає обмежень і щодо суми позики (ПФД) та строку, на який вона надається.

Коли поворотна фіндопомога стає безповоротною

Визначення безповоротної фіндопомоги наведено у пп. 14.1.257 ПК.

Поворотна фіндопомога може стати безповоротною в разі:

 • зміни умов договору, унаслідок чого «зникає» обов’язок отримувача поворотної фіндопомоги її повертати, тобто договір позики перетворюється, зокрема, на договір дарування;
 • якщо заборгованість за поворотною фіндопомогою стає безнадійною.

Нагадаємо, що безнадійна заборгованість – це заборгованість, яка відповідає одній із таких ознак (пп. 14.1.11 ПК):

 • заборгованість за зобов’язаннями, щодо яких минув строк позовної давності (1 095 днів із дати, коли зобов’язання згідно з договором має бути погашене);
 • прострочена заборгованість фізичної або юридичної особи, що не погашена внаслідок недостатності майна зазначеної особи;
 • заборгованість суб’єктів господарювання, визнаних банкрутами в установленому законом порядку або припинених як юридичні особи у зв’язку з їх ліквідацією;
 • заборгованість, яка виявилася непогашеною внаслідок недостатності коштів, одержаних після звернення кредитором стягнення на заставлене майно.

Бухгалтерський облік

У надавача (позикодавця). Якщо за договором поворотна фіндопомога надається на строк до 12 місяців, то заборгованість є короткостроковою. У такому разі робляться такі бухгалтерські проведення:

 • видача: Дт 377 «Розрахунки з іншими дебіторами» – Кт 311 «Поточні рахунки в національній валюті»;
 • повернення: Дт 311 – Кт 377.

Якщо строк повернення фіндопомоги перевищує 12 місяців, заборгованість за нею є довгостроковою. Тому слід зробити такі проведення:

 • видача: Дт 183 «Інша дебіторська заборгованість» – Кт 311;
 • якщо до терміну погашення довгострокової заборгованості залишається менше 12 місяців, вона переводиться до поточної проведенням: Дт 377 – Кт 183. У разі якщо після такого переведення строк сплати заборгованості подовжується і знову стає більшим ніж 12 місяців, робиться зворотне проведення;
 • повернення: Дт 311 – Кт 377.

В отримувача (позичальника). Якщо строк повернення фіндопомоги не перевищує 12 місяців, то проведення будуть такими:

 • отримання: Дт 311 «Поточні рахунки в національній валюті» – Кт 685 «Розрахунки з іншими кредиторами»;
 • повернення: Дт 685 – Кт 311.

А якщо строк перевищує 12 місяців, то:

 • її отримання відображається проведенням: Дт 311 – Кт 55 «Інші довгострокові зобов’я­зання;
 • якщо до терміну погашення довгострокової заборгованості залишається менше 12 місяців, вона переводиться до поточної проведенням: Дт 55 – Кт 611 «Поточна заборгованість зa довгостроковими зобов’язaннями в національній валюті»;
 • повернення заборгованості відображатиметься проведенням: Дт 611 – Кт 311.

Якщо позика надається (повертається) готівкою, замість рахунка 311 використовується рахунок 301 «Каса в національній валюті». Умовні відсотки, розраховані відповідно до ПК, у бухобліку не відображаються.

Якщо поворотна фіндопомога стає безповоротною:

 • унаслідок того, що кредиторська заборгованість за поворотною фіндопомогою визнана безнадійною, така заборгованість списується в дохід: Дт 685 (55) – Кт 717 «Дохід вiд списання кредиторської заборгованості»;
 • за домовленістю сторін – робиться проведення: Дт 685 (55) – Кт 718 «Дохід вiд безоплатно одержаних оборотних aктивів».

Податок на прибуток

В отримувача. Порядок оподаткування поворотної фіндопомоги податком на прибуток установлено в пп. 135.5.5 ПК і залежить від джерела її отримання платником цього податку.

Так, якщо поворотну фіндопомогу отримано від особи, що є платником податку на прибуток на загальних підставах (сплачує цей податок за загальною ставкою), то протягом звітного періоду сума такої допомоги не включається до складу доходів. Проте якщо платник податку не повертає суму такої поворотної фіндопомоги на кінець звітного періоду, до доходів звітного періоду включається сума процентів, умовно нарахованих на її суму. Умовні проценти обчислюються в розмірі облікової ставки НБУ за кожен день фактичного використання допомоги.

Якщо така поворотна фіндопомога не буде повернена й після закінчення дії договору (і якщо строк дії договору не було продовжено), то після закінчення строку позовної давності (1 095 днів від дати закінчення договору) сума неповерненої фінансової допомоги набуває статусу безповоротної. У періоді «перетворення» поворотної фіндопомоги на безповоротну підприємство включає суму такої допомоги в дохід. При цьому нарахування умовних відсотків припиняється.

Якщо поворотна фіндопомога, отримана від осіб, які не є платниками податку на прибуток (у т. ч. нерезидентів), або осіб, які згідно з ПК мають пільги із цього податку, залишається неповерненою на кінець звітного періоду, то неповернена сума включається до складу доходів. У разі якщо в майбутніх звітних податкових періодах така поворотна фіндопомога (її частина) буде повернена, на повернену суму платник податку зможе збільшити свої витрати.

Якщо поворотну фіндопомогу отримано від засновника/учасника (у т. ч. нерезидента) на строк не більше ніж 365 календарних днів, то її сума не включається до складу доходів. Однак якщо така допомога не буде повернена заснов-нику протягом 365 календарних днів, то:

 • її слід включити до складу доходів відповідного звітного періоду, якщо засновник не є платником податку на прибуток;
 • умовно нарахувати проценти та включити їх до доходів, якщо засновник є платником податку на прибуток на загальних підставах.

Додатково зазначимо, що наказом Міндоходів від 01.07.14 р. № 367 затверджено Узагальнюючу податкову консультацію щодо податкового обліку поворотної фінансової допомоги .

У надавача поворотної фіндопомоги витрати під час її надання не виникають так само, як і доходи під час її повернення позичальником.

ПДФО

Про виникнення ПДФО може йтися, якщо підприємство видало фінансову допомогу фізичній особі. Якщо така допомога є поворотною, то згідно з пп. 165.1.31 ПК вона не включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку.

Однак якщо сума поворотної фіндопомоги не повертається у визначений у договорі строк, то вона включається до зазначеного доходу платника податку та оподатковується за ставками, визначеними п. 167.1 ПК (15 % або 17 %).

ПДВ

Відповідно до ст. 185 ПК операції з надання (отримання) поворотної фіндопомоги не підпадають під визначення операцій із постачання товарів/послуг, тому ПДВ на такі операції не нараховується. На право застосування спецрежиму з ПДВ зазначені операції також ніяк не впливатимуть, адже в деклараціях із ПДВ вони не відображаються, а значить, не беруть участі в розрахунку частки сільськогосподарського товаровиробництва (додаток 9).

ФСП

Для платників ФСП як отримання (видача) поворотної фіндопомоги, так і її повернення, незалежно від статусу надавача та отримувача, а також суми такої допомоги, ніякого впливу на розмір ФСП чи порядок набуття статусу платника цього податку не матимуть.

Винятком є перетворення поворотної фіндопомоги на безповоротну. Однак сільгосппідприємство уникне наслідків із ФСП, якщо таке перетворення відбулося у зв’язку із закінченням строку позовної давності. Пояснимо детальніше.

Нагадаємо, що форму Розрахунку частки сільськогосподарського товаровиробництва затверджено наказом Мінагрополітики від 26.12.11 р. № 772. Сума безповоротної фіндопомоги (оскільки вона відображається у складі доходів) включатиметься до показника рядка 2 «Загальна сума доходу сільськогосподарського товаровиробника» цього Розрахунку.

Водночас якщо безповоротна фіндопомога виникла внаслідок закінчення строку позовної давності за ПФД (дохід виник за рахунком 717), то її сума зазначатиметься в рядку 3.5, який зменшує показник рядка 2. Тобто по суті така сума на загальний розмір частки не впливатиме.

Однак якщо поворотна фіндопомога перетворилася на безповоротну з іншої причини, ніж закінчення строку позовної давності, наприклад за домовленістю сторін, то в рядок 3.5 така сума не включатиметься. Це означає, що такий дохід увійде до складу показника рядка 2, тобто збільшить загальну суму доходу сільгосппідприємства. При цьому частка сільськогосподарського товаровиробництва відповідно зменшиться.

Статус – надавача поворотної фінансової допомоги, строк та дата її повернення мають значення, лише якщо сільгосппідприємство – отримувач такої ПФД є платником податку на прибуток.

Для платників ФСП операція з отримання та повернення ПФД не матиме ніяких наслідків. Однак у разі якщо відомо, що ПФД не буде повернена у строки, установлені договором, рекомендуємо завчасно продовжувати такі строки.

Коментарі до матеріалу

Оформити передплату на розділ «Агро»

Надійні рішення з бухобліку, податках і праву

2936 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали