Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Вибуття кормів: оформлюємо та обліковуємо

24.10.2016 660 0 1

Для підвищення економічної ефективності виробництва тваринницької продукції підприємства здійснюють постійний контроль за повним і безперебійним забезпеченням худоби кормами та дотриманням розроблених раціонів годівлі сільськогосподарських тварин. Раціональна організація документообігу та обліку вибуття кормів сприяє оперативному отриманню зведеної інформації, що дозволить успішно управляти господарськими процесами у тваринництві.

Перш за все нагадаємо, що документальне оформлення та відображення в бухобліку господарських операцій із використання кормів як виду запасів регулюється низкою нормативних документів, а саме:

  • наказом Мінстату від 21.06.96 р. № 193 «Про затвердження типових форм первинних облікових документів з обліку сировини та матеріалів» (далі – Наказ № 193);
  • наказом Мінсільгоспу СРСР від 24.11.72 р. № 269-2 «Про затвердження типових форм первинного та аналітичного обліку в сільському господарстві» (далі – Наказ № 269);
  • Інструкцією про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженою наказом Мінфіну від 30.11.99 р. № 291;
  • Методичними рекомендаціями з бухгалтерського обліку запасів, затвердженими наказом Мінфіну від 10.01.07 р. № 2;
  • Методичними рекомендаціями щодо застосування спеціалізованих форм первинних документів з обліку виробничих запасів у сільськогосподарських підприємствах, затвердженими наказом Мінагрополітики та продовольства від 21.12.07 р. № 929 (далі – Наказ № 929, Методрекомендації № 929);
  • Положенням про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженим наказом Мінфіну від 24.05.95 р. № 88;
  • П(С)БО 9 «Запаси», П(С)БО 15 «Дохід», П(С)БО 16 «Витрати» та інші.

У наказі про облікову політику підприємства рекомендується вказати відповідальну особу з бухгалтерії (наприклад, бухгалтера з обліку матеріальних цінностей), на яку буде покладено обов’язки з виписування первинних документів та подальшого контролю за своєчасністю та якістю фіксації господарських операцій із використання кормів у всіх підрозділах підприємства. Також наказом керівника підприємства затверджується перелік осіб, які мають право підписувати первинні документи з використання кормів.

Синтетичний облік руху кормів, які надійшли на підприємство зі сторони, можна вести в сумовому вираженні на окремому субрахунку 2082 «Корми куповані» субрахунку 208 «Матеріали сільськогосподарського призначення», а кормів власного виробництва – на окремому однойменному субрахунку 276 рахунка 27 «Продукція сільськогосподарського виробництва».

Порядок оформлення документів та бухгалтерського обліку при вибутті кормів залежить від напрямів їх вибуття. Так, корми можуть вибувати:

Повна версія доступна тільки передплатникам

Кращі матеріали