Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Посадова інструкція для голови фермерського господарства

13.06.2022 3623 2 4

Акценти статті:

  • у якому випадку складають посадову інструкцію для голови фермерського господарства (далі – ФГ);
  • які розділи повинна мати інструкція;
  • який порядок перегляду посадової інструкції;
  • зразок посадової інструкції для голови ФГ.

Посадовi iнструкцiї регулюють органiзацiйно-правовий статус працiвникiв i визначають їхнi конкретнi завдання та обов’язки, права, повноваження, вiдповiдальнiсть, знання та квалiфiкацiю, що потребується для забезпечення якісної роботи. Зазвичай вони складаються тільки для найманих працівників. Щодо посадової інструкції голови ФГ насамперед слід з’ясувати, в яких саме випадках вона потрібна.

Відповідно до п. 1 ст. 3 Закону від 19.06.03 р. № 973-IV «Про фермерське господарство» (далі – Закон № 973) членами ФГ не можуть бути особи, які працюють у ньому за трудовим договором (контрактом).

Головою ФГ є його засновник або інша визначена у статуті особа. Голова ФГ може письмово доручати виконання своїх обов’язків одному із членів господарства або особі, яка працює за контрактом (ст. 4 Закону № 973). Тому в разі виробничої потреби ФГ має право залучати до роботи в ньому інших громадян за трудовим договором (ст. 27 Закону № 973). З особами, залученими до роботи у ФГ, укладається трудовий договір у письмовій формі, у якому визначається строк договору, умови праці й відпочинку (тривалість робочого дня, вихідні дні, щорічна оплачувана відпустка, форми оплати праці та її розміри, харчування тощо).

Трудові відносини членів ФГ регулюються статутом господарства, а осіб, залучених до роботи за трудовим договором (контрактом), – законодавством України про працю.

Повна версія доступна тільки передплатникам

Кращі матеріали