Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Реалізація дорослих корів після відгодівлі: коли списується амортизація

Сільгосппідприємство (платник єдиного податку четвертої групи та платник ПДВ) прийняло рішення про переведення поголів’я корів через зниження їх продуктивності з основного стада до групи відгодівлі. У подальшому відгодованих корів планують реалізувати. Як і коли слід списати суму накопиченої амортизації корів?

Нагадаємо, відповідно до п. 11 П(С)БО 30 «Біологічні активи» і п. 5.9 Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку біологічних активів, затверджених наказом Мінфіну від 29.12.06 р. № 1315, сільгосппідприємства мають право нарахувати амортизацію на довгострокові біологічні активи (далі – ДБА) лише за умови, що вони обліковуються за первісною вартістю згідно із П(С)БО 7 «Основні засоби». А обліковуватися за цією вартістю вони можуть, якщо їх справедливу вартість визначити неможливо.

Отже, поки наші корови знаходяться в основному стаді, вони обліковуються на субрахунку 164 «Довгострокові біологічні активи тваринництва, які оцінені за первісною вартістю» і за загальноприйнятими правилами на них слід нараховувати амортизацію. Сума такої амортизації відображається за дебетом відповідного субрахунка рахунка 23 «Виробництво» (наприклад, 232) у кореспонденції з кредитом субрахунка 134 «Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів».

Після прийняття рішення про переведення корів до групи відгодівлі, яке оформляється наказом керівника підприємства, їх одразу треба виключити з основного стада, тобто списати зі складу ДБА. Документом, що підтверджує факт переведення, є Акт на списання довгострокових біологічних активів тваринництва (вибраковка тварин) (сільгоспоблік, форма № ДБАСГ-4, додаток до Методрекомендацій, затверджених наказом Мінагрополітики від 21.02.08 р. № 73). Цей акт складає комісія у складі зоотехніка, ветеринарного лікаря, завідувача ферми (бригадира) та бухгалтера після здійснення безпосереднього огляду тварин основного стада, призначених до списання. В акті наводять такі дані: клички (інвентарні номери) тварин, породу, батьків, живу масу на дату вибракування, стан вгодованості, причини вибракування тощо. Документ складають в день вибракування тварин з основного стада та передають керівнику підприємства на розгляд і затвердження.

Повна версія доступна тільки передплатникам

Кращі матеріали