Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Придбання транспортних засобів сільгосппідприємством: організаційні та облікові аспекти


Із цієї статті ви дізнаєтесь: про порядок формування первісної вартості транспортних засобів (далі – ТЗ), придбаних сільгосппідприємством, а також особливості документального оформлення, пов’язані із таким придбанням.


Загальні положення

Насамперед зазначимо, що придбанню ТЗ передує укладення із продавцем договору купівлі-продажу (ст. 208 Цивільного кодексу, далі – ЦК). І хоча чинне законодавство не вимагає обов’язкового нотаріального посвідчення такого договору, це краще зробити, адже у подальшому при держреєстрації авто можуть затребувати саме нотаріально засвідчені документи на право власності (абзац п’ятий п. 8 Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів, затвердженого постановою КМУ від 07.09.98 р. № 1388, далі – Порядок № 1388).

Як правило, перехід права власності на ТЗ відбувається в момент його отримання від покупця, якщо інше не встановлено договором (ст. 334 ЦК). Протягом 10 днів від цього часу власник повинен зареєструвати придбаний автотранспорт в уповноважених органах МВС. У противному разі експлуатація автомобіля заборонена (п. 7 Порядку № 1388).

Держреєстрація ТЗ проводиться за умови сплати податків і зборів (обов’язкових платежів), передбачених законодавством, а також унесення в установленому порядку платежів за проведення технічного огляду ТЗ, державну реєстрацію (перереєстрацію), зняття з обліку, відшкодування вартості бланків реєстраційних документів та номерних знаків (п. 8 Порядку № 1388). А якщо говорити конкретніше, то покупець авто повинен оплатити:

 • послуги територіального органу з надання сервісних послуг МВС щодо оформлення та реєстрації автомобіля (п. 14 Переліку платних послуг, які надаються підрозділами Міністерства внутрішніх справ, Національної поліції та Державної міграційної служби, і розмір плати за їх надання, затвердженого постановою КМУ від 04.06.07 р. № 795);
 • вартість номерних знаків та вартість бланка свідоцтва про держреєстрацію;
 • пенсійний збір за ставкою 3 %, 4 % або 5 % залежно від договірної вартості ТЗ – у разі придбання легкового автомобіля, який уперше реєструється (п. 8 ст. 4 Закону від 26.06.97 р. № 400/97-ВР «Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування»).

Документальне оформлення

Відповідно до ст. 9 Закону від 16.07.99 р. № 996-XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» підставою для бухобліку господарських операцій є первинні документи, які фіксують факти їх здійснення. Перелік цих документів залежить від категорії продавця ТЗ:

 • при придбанні на спеціалізованому торговельному підприємстві – договір купівлі-продажу, акт приймання-передачі автомобіля між суб’єктом господарювання та філією або уповноваженим дилером (при купівлі авто через філію або уповноваженого дилера);
 • у підприємства-виробника – Акт приймання-передачі транспортних засобів (додаток 6 до Правил № 1388);
 • інших юридичних осіб – акт приймання-передачі або накладна;
 • фізичної особи – акт приймання-передачі довільної форми.

Для цілей бухобліку придбаний ТЗ є об’єктом основних засобів (далі – ОЗ). Підставою для його зарахування на баланс сільгосппідприємства є Акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів (сільгоспоблік, форма № ОЗСГ-1, затверджена наказом Мінагрополітики від 27.09.07 р. № 701). Не заборонено використання і типової форми № ОЗ-1, затвердженої наказом Мінстату від 29.12.95 р. № 352 (далі – Наказ № 352). На підставі акта роблять записи в Інвентарній картці обліку основних засобів (типова форма № ОЗ-6, затверджена Наказом № 352).

Бухгалтерський облік

Порядок відображення придбаного ТЗ у бухобліку регулюється П(С)БО 7 «Основні засоби». Згідно із п. 7 цього стандарту придбані ОЗ беруться на облік за їх первісною вартістю, до складу якої входять (п. 8 П(С)БО 7):

 • суми, що сплачують постачальникам активів та підрядникам (без непрямих податків);
 • реєстраційні збори, державне мито та аналогічні платежі, що здійснюються у зв’язку з придбанням (отриманням) прав на об’єкт ОЗ;
 • суми ввізного мита;
 • суми непрямих податків у зв’язку з придбанням ОЗ (якщо вони не відшкодовуються підприємству);
 • витрати на страхування ризиків доставки ОЗ;
 • витрати на транспортування, установку, монтаж, налагодження ОЗ;
 • інші витрати, безпосередньо пов’язані з доведенням ОЗ до стану, у якому вони придатні для використання із запланованою метою.

Слід зауважити, що не всі витрати, які можуть виникати у процесі придбання ТЗ, підлягають включенню до його первісної вартості. Зокрема, не збільшують первісну вартість авто, а списуються на витрати періоду:

 • витрати на страхування ТЗ (підтвердження цього знаходимо у листі Мінфіну від 21.07.04 р. № 31-17310-01-29/13178);
 • фінансові витрати (п. 8 П(С)БО 7);
 • платні послуги банку (комісійні платежі);
 • винагорода посереднику (комісіонеру, агенту тощо) за послуги при купівлі автомобіля за договорами доручення (комісії) тощо.

Первісну вартість купленого ТЗ формують за дебетом субрахунка 152 «Придбання (виготовлення) основних засобів», а при введенні в експлуатацію її проводять у дебет субрахунка 105 «Транспортні засоби».

Приклад
ТОВ «Маяк» (платник єдиного податку четвертої групи, неплатник ПДВ) придбало у юридичної особи автомобіль МАЗ-5336 за 120 тис. грн. При держреєстрації оплачено послуги сервісного центру МВС – 700 грн. (умовно). Таким чином, первісна вартість придбаного ТЗ становила 120 700 грн. (120 000 грн. + + 700 грн.).

В обліку підприємства ці операції відображаються так:

(грн.)


з / п

Зміст операції

Первинні документи

Бухгалтерський облік

Дт

Кт

Сума

1

2

3

4

5

6

1

Оплачено продавцю вартість автомобіля

Платіжне доручення

371

311

120 000

2

Оприбутковано придбаний автомобіль від постачальника

Акт приймання-передачі

152

631

120 000

3

Відображено взаємозалік заборгованостей

Бухгалтерська довідка

631

371

120 000

4

Оплачено через підзвітну особу та включено до первісної вартості придбаного автомобіля послуги сервісного центру МВС із держреєстрації

Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт*, бухгалтерська довідка

152

372

700

5

Уведено автомобіль в експлуатацію

Акт (сільгоспоблік, форма № ОЗСГ-1 або типова форма № ОЗ-1)

105

152

120 700

* Форму затверджено наказом Мінфіну від 28.09.15 р. № 841.

Висновки

1. ТЗ, придбаний підприємством, необхідно зареєструвати в сервісному центрі МВС у встановленому законодавством порядку. Незареєстрованний автомобіль не можна ні експлуатувати, ні продати.

2. При придбанні ТЗ важливо правильно сформувати його первісну вартість, адже ця величина є вихідним показником для нарахування амортизації в бухобліку. До первісної вартості придбаного ТЗ сільгосппідприємство може включати: суми, сплачені постачальнику; вартість послуг із держреєстрації автомобіля; пенсійний збір (якщо придбано легковий автомобіль); витрати на страхування ризиків доставки (у разі їх понесення) та інші витрати (на транспортування тощо).

3. Первісна вартість придбаного ТЗ формується за дебетом субрахунка 152, а при введенні об’єкта в експлуатацію її проводять записом Дт 105 – Кт 152.

4. Підставою для зарахування придбаного ТЗ на баланс є форма № ОЗСГ-1. Проте можна також використовувати і типову форму № ОЗ-1.

Коментарі до матеріалу

Оформити передплату на розділ «Агро»

Надійні рішення з бухобліку, податках і праву

2936 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали