з / п

Зміст операції

Первинні документи

Бухгалтерський облік

Дт

Кт

Сума

1

2

3

4

5

6

1

Оплачено продавцю вартість автомобіля

Платіжне доручення

371

311

120 000

2

Оприбутковано придбаний автомобіль від постачальника

Акт приймання-передачі

152

631

120 000

3

Відображено взаємозалік заборгованостей

Бухгалтерська довідка

631

371

120 000

4

Оплачено через підзвітну особу та включено до первісної вартості придбаного автомобіля послуги сервісного центру МВС із держреєстрації

Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт*, бухгалтерська довідка

152

372

700

5

Уведено автомобіль в експлуатацію

Акт (сільгоспоблік, форма № ОЗСГ-1 або типова форма № ОЗ-1)

105

152

120 700

* Форму затверджено наказом Мінфіну від 28.09.15 р. № 841.