Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Первинний облік довгострокових біологічних активів

Відповідно до чинного законодавства будь-яка сільськогосподарська тварина або рослина, яку утримує та/або вирощує підприємство, є біологічним активом (далі – БА). Важлива умова повного збереження БА – чітка організація первинного обліку, яка передбачає правильне і своєчасне документування усіх господарських операцій. У консультації розглянемо організаційні та методичні аспекти первинного обліку довгострокових біологічних активів (далі – ДБА) на сільськогосподарських підприємствах.

Загальні положення

БА – це тварина або рослина, яка в процесі біологічних перетворень здатна давати сільськогосподарську продукцію та/або додаткові БА, а також приносити в інший спосіб економічні вигоди (п. 4 П(С)БО 30). Для цілей бухгалтерського обліку БА класифікують як довгострокові, поточні та додаткові.

ДБА – це БА, здатні давати сільгосппродукцію та/або додаткові БА, приносити в іншій спосіб економічні вигоди протягом періоду, що перевищує 12 місяців.

Отже, ДБА належать до складу необоротних активів. До цієї групи входять ДБА рослинництва (плодово-ягідні насадження, виноградники, плантації хмелю та ягідних культур, багаторічні трави тощо) та тваринництва (корови та бики-плідники, свиноматки, кнури-плідники, вівцематки, барани-плідники, барани-пробники, валухи тощо).

Специфіку первинного обліку БА та одержаних в процесі їх біологічних перетворень додаткових БА визначено у Методрекомендаціях № 73. Зокрема, для документування операцій із ДБА застосовуються такі документи (див. табл. 1).

Повна версія доступна тільки передплатникам

Кращі матеріали