• Швидкий пошук надійних рішень
    і практичної інформації

Uteka

Я шукаю...

Де шукати:

розширений пошук
Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Як оприбуткувати багатокомпоненті основні засоби

04.06.2019 1631 0 1

Суб’єкти господарювання, які у своїй діяльності використовують складні об’єкти основних засобів (далі – ОЗ), бухоблік таких активів можуть вести за частинами (компонентами). Застосування обліку ОЗ за компонентами регламентовано у вітчизняних нормативах, а саме в П(С)БО 7 (абзац десятий п. 4) та Методичних рекомендаціях з бухгалтерського обліку основних засобів, затверджених наказом Мінфіну від 30.09.03 р. № 561 (далі – Методрекомендації № 561) (абзац другий п. 4). Але методологічною основою «компонентного» обліку ОЗ для національної системи обліку є положення МСБО 16.

Однак є фундаментальна невідповідність вимог П(С)БО 7 і положень МСБО 16.

На відміну від свого міжнародного прабатька, П(С)БО 7 намагається дати чітке визначення об’єкта ОЗ. Воно наведене в абзаці дев’ятому п. 4 П(С)БО 7:

«Об’єкт основних засобів – це: закінчений пристрій з усіма пристосуваннями і приладдям до нього; конструктивно відокремлений предмет, призначений для виконання певних самостійних функцій; відокремлений комплекс конструктивно з’єднаних предметів однакового або різного призначення, що мають для їх обслуговування загальні пристосування, приладдя, керування та єдиний фундамент, унаслідок чого кожен предмет може виконувати свої функції, а комплекс – певну роботу тільки в складі комплексу, а не самостійно; інший актив, що відповідає визначенню основних засобів, або частина такого активу, що контролюється підприємством/установою».

З одного боку, ідеться про самостійне виконання об’єктом певних функцій, з іншого – про те, що об’єктом може бути і якась частина активу.

Останню думку пояснює абзац десятий п. 4 П(С)БО 7:

Повна версія доступна тільки передплатникам

Кращі матеріали