Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Як визначити виробничу собівартість приплоду у молочному скотарстві?

Сільгосппідприємство, що займається вирощуванням великої рогатої худоби (далі – ВРХ) молочного напряму, у квітні отримало приплід. Як правильно розрахувати його виробничу собівартість?

Перш за все зазначимо, що чинним на сьогодні законодавством дозволено два альтернативних методи оцінки приплоду ВРХ молочного напряму (п. 9 П(С)БО 30 «Біологічні активи»):

  • за справедливою вартістю, зменшеною на очікувані у місці продажу витрати;
  • за виробничою собівартістю.

Кожне сільгосппідприємство має право самостійно обирати метод оцінки, зафіксувавши це у наказі про облікову політику. У нашій ситуації підприємство оцінює приплід за виробничою собівартістю. Тому далі розглянемо саме цей метод.

Зауважимо, що в момент надходження приплоду практично неможливо одразу визначити його виробничу собівартість, оскільки крім основних виробничих витрат вона включає й інші (вартість кормів власного виробництва, вартість робіт і послуг допоміжних виробництв, загальновиробничі витрати тощо), загальну суму яких можна розрахувати лише після завершення звітного періоду. Тому впродовж звітного періоду (кварталу, року) одержаний приплід оприбутковують за плановою собівартістю, а після його завершення визначають фактичну (виробничу) собівартість. Потім за результатами звітних калькуляцій собівартість приплоду доводять із планового рівня до фактичного.

Плановий показник обчислюється на підставі нормативів витрат праці, матеріальних та інших ресурсів на одиницю продукції спеціальною комісією із кваліфікованих спеціалістів, створеною за наказом керівника.

Повна версія доступна тільки передплатникам

Кращі матеріали