Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Поворотна фіндопомога від голови ФГ у запитаннях і відповідях

Марина Власова

08.04.2016 4574 0 3


Чим цінна ця стаття: тут ви знайдете відповіді на актуальні запитання про поворотну фінансову допомогу (далі – ПФД), отриману від голови фермерського господарства (далі – ФГ), що допоможе уникнути штрафних санкцій.


Голова ФГ від свого імені (як фізична особа) вніс у касу господарства готівкою суму ПФД для виплати орендної плати за земельні паї та зарплати працівникам. Податки перераховано своєчасно. Чи не буде в даному випадку порушено касову дисципліну? У якій сумі діє обмеження на внесення готівки в касу за день?

Ні, касову дисципліну не порушено. Пояснимо нашу відповідь.

Юридична особа (ФГ) має право отримати в касу готівкову виручку. Така операція не заборонена Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженим постановою Правління НБУ від 15.12.04 р. № 637 (далі – Положення № 637). Нагадаємо, готівкова виручка – це сума фактично отриманих готівкових коштів від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) і позареалізаційних надходжень (п. 1.2 Положення № 637). До останніх відноситься і ПФД.

Слід урахувати, що гранична сума готівкових розрахунків між фізособою і підприємством за товари (роботи, послуги) протягом одного дня становить 150 000 грн. (п. 1 постанови Правління НБУ від 06.06.13 р. № 210, далі – Постанова № 210).

Чи є видача позики готівковими розрахунками за товари, роботи, послуги? Звичайно, ні. За своєю юридичною суттю надання позики не вважається послугою (ст. 837, 901 Цивільного кодексу, далі – ЦК). Відносини за договором позики регулюються гл. 71 ЦК. Тому на такий вид готівкових розрахунків обмеження не повинне поширюватися. Однак НБУ і ДФС (див. листи від 24.01.14 р. № 11-116/3159 і від 21.07.14 р. № 25/6/99-99-22-06-03-15/415) роз'яснили, що 150 000-не обмеження діє і на готівкові розрахунки за договорами позики. Рекомендуємо прислухатися до їх думки. Пам’ятайте, що загальна сума готівкових розрахунків із головою ФГ за день не може перевищувати зазначеної межі.

Що робити, якщо ви вже отримали від голови ФГ в один день понад 150 000 грн.? За таке порушення до посадових осіб ФГ можуть застосувати штраф, передбачений ст. 16315 КУпАП, у розмірі від 100 до 200 НМДГ (від 1 700 до 3 400 грн.), а за повторне порушення протягом року – у розмірі від 500 до 1 000 НМДГ (від 8 500 до 17 000 грн.).

ФГ може розпоряджатися отриманими від голови коштами на свій розсуд (у т. ч. і використовувати на виплату орендної плати, зарплати, сплату податків і т. п.). Таке право передбачене п. 2.9 Положення № 637. При виплаті готівкою з каси також потрібно дотримуватися обмеження готівкових розрахунків. Так, при виплаті орендної плати за земельні паї гранична сума розрахунків повинна становити 150 000 грн. на день із кожною фізособою.

Скільки часу можна зберігати в касі отриману ПФД?

Положенням № 637 (п. 2.9) заборонено накопичувати готівку в касі понад установлений ліміт для здійснення необхідних витрат до настання строків цих виплат. Якщо ви за рахунок отриманої від голови ФГ готівки виплачуєте:

  • зарплату, то зберігати готівку в касі понад установлений ліміт можна протягом трьох робочих днів із дня настання строків виплати в сумі, зазначеній у відомостях на виплату грошей (п. 2.10 Положення № 637);
  • орендну плату за паї або використовуєте їх на інші потреби, пов'язані з діяльністю ФГ, – усю понадлімітну готівку необхідно видати в день отримання ПФД або наступного дня, а залишок цієї готівки – здати в банк не пізніше наступного робочого дня банку (п. 5.9 Положення № 637).

Якщо ліміт каси не встановлено, то витратити отримані кошти ви повинні в день їх отримання. У противному разі вся готівка буде вважатися понадлімітною (п. 5.8 Положення № 637).

При порушенні цих вимог Положення № 637 ФГ доведеться сплатити штраф у двократному розмірі понадлімітної суми за кожний день (абзац другий ст. 1 Указу Президента від 12.06.95 р. № 436/95, далі – Указ № 436).

Як правильно оформити внесення ПФД у касу ФГ?

Отриману від голови ФГ готівку обов'язково оприбуткуйте в касі в день отримання. Для цього:

1) оформіть прибутковий касовий ордер (далі – ПКО) типової форми № КО-1 (додаток 2 до Положення № 637) (п. 3.3 Положення № 637). При цьому в реквізиті ПКО «Прийнято від» укажіть П. І. Б. голови ФГ, а в реквізиті «Підстава» рекомендуємо написати «Поворотна фіндопомога за договором позики від _____ № _____»;

2) зареєструйте ПКО в Журналі реєстрації прибуткових і видаткових касових документів типової форми № КО-3 або № КО-3а (додаток 4 до Положення № 637) (п. 3.11 Положення № 637);

3) зробіть запис у Касовій книзі типової форми № КО-4 (додаток 5 до Положення № 637) (п. 4.3 Положення № 637).

Такий алгоритм дій убереже вас від штрафу за неоприбуткування готівки в 5-кратному розмірі неоприбуткованої суми (абзац третій ст. 1 Указу № 436). Нагадаємо, оприбуткуванням готівки в касі підприємств, які проводять готівкові розрахунки з оформленням їх касовими ордерами та веденням касової книги, є облік готівки в повній сумі її фактичних надходжень у касовій книзі на підставі ПКО (п. 2.6 Положення № 637).

Голова ФГ від свого імені (як фізична особа) вніс у касу банку готівку для зарахування ПФД на поточний рахунок. Чи діє в цьому випадку обмеження готівкових розрахунків? Чи потрібно відображати таку операцію в касовій книзі?

Ні, не діє. Обмеження, уведене Постановою № 210, застосовується тільки до готівкових розрахунків. У даному випадку для ФГ такі розрахунки будуть безготівковими, а для платника – готівковими (п. 2.5 Положення № 637). Крім того, згідно з п. 2.3 Положення № 637 платежі понад установлені граничні суми проводяться через банки шляхом унесення коштів у касу банку для подальшого їх перерахування на поточні рахунки. Аналогічну думку ДФС наведено в ЗІР (категорія 109.13).

Однак якщо голова ФГ буде вносити через касу банку суму, що дорівнює або перевищує 150 000 грн., то ця операція може потрапити під фінмоніторинг (п. 4 ч. 1 ст. 15 Закону від 14.10.14 р. № 1702-VII). Щоб уникнути проведення фінансового моніторингу, рекомендуємо вносити через касу банку суму не більше 150 000 грн.

Відображати таку операцію в касовій книзі не потрібно, адже в цьому випадку немає руху готівкових коштів і факту здійснення касової операції (п. 4.2 Положення № 637). Документом, що підтверджує факт отримання ПФД, служить виписка банку.

Голова ФГ є власником корпоративної платіжної картки (далі – КПК). Чи можна повернути ПФД голові ФГ, перерахувавши її на КПК, щоб він отримав суму допомоги готівкою через банкомат?

Так, можна, але тільки виконавши такі дії.

1. Голова, отримавши готівку із КПК, повинен повернути її в касу підприємства та подати Звіт за формою, затвердженою наказом Мінфіну від 28.09.15 р. № 841. Адже згідно з п. 2.12 Положення № 637 усі кошти, зняті з поточного рахунка підприємства за допомогою КПК, є виданими працівнику під звіт.

2. Касир повинен оформити ПКО та оприбуткувати отриману готівку в касу підприємства.

3. Касир зобов'язаний оформити видатковий касовий ордер на повернення фіндопомоги голові.

Виплатити ПФД голові можна і на його особисту платіжну картку.

Якщо голова зніме гроші із КПК і просто їх забере, не здавши в касу, тоді:

  • на ФГ накладуть штраф за перевищення встановлених строків використання виданої під звіт готівки в розмірі 25 % підзвітної суми (абзац п'ятий ст. 1 Указу № 436);
  • отримана сума буде вважатися надміру витраченими та неповерненими у встановлений строк коштами (пп. 170.9.1 Податкового кодексу). Її доведеться включити до місячного оподатковуваного доходу голови ФГ й обкласти ПДФО за ставкою 18 %.

При видачі готівки з каси дотримуйтеся норми про обмеження готівкових розрахунків. Видати готівку голові ФГ можна в сумі не більше 150 000 грн. (див. відповідь на запитання 1). Пам’ятайте, що загальна сума готівкових розрахунків із головою за день не може перевищувати 150 000 грн. Наприклад, якщо в один день голові виплачується з каси орендна плата в сумі 50 000 грн., то повернути йому в цей день ви можете тільки 100 000 грн. ПФД.

Коментарі до матеріалу

Оформити передплату на розділ «Агро»

Надійні рішення з бухобліку, податках і праву

2936 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали