Підписуйся на інформаційну страховку бухгалтера
Підписатися

Спецпроєкт «Облікова політика підприємства в деталях»

21.01.2021 18063 0 17

1 из 1

Облік господарських операцій, які підприємства здійснюють у процесі ведення своєї діяльності, підпорядковується правилам, установленим у нормативних документах бухгалтерського обліку. Такими є національні та міжнародні стандарти бухобліку, а також підзаконні нормативні акти.

Водночас сфери діяльності підприємств надзвичайно різноманітні, і не для всіх ситуацій можна встановити загальні облікові правила. Бухгалтерським законодавством передбачені як імперативні норми так і правила, стосовно яких є свобода вибору з декількох варіантів. Тобто в окремих випадках бухгалтерські стандарти передбачають не один, а декілька варіантів методів оцінки, обліку та процедур, які застосовуються підприємствами для ведення бухобліку та складання фінансової звітності. Вибір такого варіанта підприємство повинне зафіксувати у своїй обліковій політиці.

Облікова політика — це сукупність принципів, методів і процедур, що використовуються підприємством для ведення бухгалтерського обліку, складання та подання фінансової звітності (ст. 1 Закону від 16.07.1999 р. № 996-XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»).

Аби закріпити один варіант із можливих необхідний Наказ про облікову політику. Наказ про облікову політику – це фактично внутрішній нормативний документ для регулювання бухобліку. Саме з нього бухгалтер (а також і контролери при перевірці) черпають інформацію про обраний метод нарахування амортизації, спосіб створення резерву сумнівних боргів, вартісну межу для малоцінних необоротних матеріальних активів тощо.

У спецпроєкті «Облікова політика підприємства в деталях» ми розглянули елементи облікової політики підприємства, які найбільш часто застосовуються на практиці, а також розповіли про варіанти обліку активів і зобов'язань, доходів і витрат, які передбачені національними стандартами бухобліку та які підприємства можуть використовувати під час формування своєї облікової політики з максимальною вигодою для себе. Зокрема, ви дізнаєтеся:

 • які основні принципи та правила складання наказу про облікову політику;
 • як для цілей обліку витрат і доходів установити критерій розмежування основних засобів на малоцінні та звичайні, на операційну та інвестиційну нерухомість;
 • які методи амортизації ОЗ і нематеріальних активів можна передбачити в наказі про облікову політику та як вибір методу вплине на фінансовий результат;
 • як класифікувати ремонти ОЗ для включення вартості таких ремонтів до витрат;
 • як можна регулювати величину нерозподіленого прибутку за допомогою списання суми дооцінки ОЗ;
 • які варіанти обліку витрат на доставку запасів і як метод оцінки запасів при їхньому вибутті вплине на фінрезультат;
 • що потрібно відобразити у своїй обліковій політиці виробничому підприємству;
 • як метод перерахування курсових різниць може вплинути на доходи звітного періоду;
 • що таке суттєвість і як установити критерії суттєвості в обліковій політиці;
 • які особливості облікової політики в сільськогосподарських підприємств;
 • як можна та коли потрібно вносити зміни до облікової політики та багато чого іншого.

Крім того, ми навели примірний зразок наказу про облікову політику, на основі якого ви зможете скласти свій з урахуванням особливостей ведення діяльності.

Спецпроєкт зацікавить керівників підприємств, бухгалтерів, економістів, фінансистів.

Для ознайомлення зі Спецпроєктом не забувайте вводити свій логін та пароль або оформити передплату.

З питань придбання звертайтеся за тел. +38(044) 334-62-70

Кращі матеріали