Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Спецпроєкт «Довідник бухгалтерських проведень»

14.11.2019 8507 1 26

Довідник бухгалтерських проведень: АГРО ➤ БЮДЖЕТ ➤ КОМЕРЦІЯ


1 из 1

Закінчується фінансовий рік, і незабаром бухгалтери підбиватимуть остаточні підсумки роботи підприємств за рік, порівнюватимуть доходи та витрати звітного періоду та визначатимуть фінансовий результат.

Фінансовий результат госпдіяльності суб’єкта господарювання

Додатне значення фінрезультату — прибуток є основним джерелом фінансування господарської діяльності підприємств.

Від величини цього показника залежить рівень платоспроможності, результативності господарської діяльності підприємства та його конкурентоздатності.

Згідно з П(С)БО 3 «Звіт про фінансові результати» величина фінансового результату будь-якого виду господарської діяльності підприємства (операційної, інвестиційної, фінансової, звичайної, надзвичайної) визначається як різниця між сумою доходів та пов’язаною з нею величиною витрат відповідного виду діяльності підприємства. Тобто фінансовий результат господарської діяльності (чистий прибуток (збиток)) розраховується, як різниця доходів та витрат від усіх видів діяльності підприємства, зменшена на суму нарахованих податків.

Користувачам фінансової звітності важливо знати не лише розмір отриманого прибутку або збитку, але й те, від якої діяльності (операційної, фінансової, інвестиційної) отримано результати.

Про місію бухобліку та бухгалтера 

Інформація, яка дозволяє відстежувати та відображати поточний стан справ на підприємстві, контролювати та коригувати його діяльність, формується, обробляється та зберігається в системі бухгалтерського обліку .

Бухгалтерський облік – це найважливіша сфера діяльності будь-якого підприємства.

Чи замислювалися ви над тим, для чого потрібен бухгалтерський облік? Щоб відповісти на це запитання, потрібно знати визначення понять «облік» та «бухгалтер».

Облік – це встановлення наявності, обрахунок, з’ясування кількості, система реєстрації в кількісному та якісному вимірі.

Бухгалтер у перекладі з німецької – це «той, хто тримає книгу».

Найточніше сутність бухгалтерського обліку можна передати, назвавши його «скелетом управління».

Використання рахунків дозволяє чітко представити все майно, оцінити його зміни.

Завдяки подвійному запису стало можливим створення найбільш відомого в бухгалтерському обліку елемента – балансу, а також звітності.

Завдяки обліку підприємство після закінчення операційного циклу може побачити результати своєї роботи й підбити підсумки, визначити прибутки, збитки, виявити позитивні й негативні тенденції.

Дані про господарську діяльність є входом у систему бухгалтерського обліку, а корисна інформація для осіб, які приймають управлінські рішення – виходом з неї.

Від чого страждають бухгалтери, звичайні люди - ні? Від того, що в кінці року зазвичай не сходиться Баланс.

Рушійною силою всіх процесів і розвитку в суспільстві є людина, а на підприємстві – бухгалтер.

Бухгалтер бере активну участь у прийнятті важливих управлінських рішень.

Сьогодні професія бухгалтера – це надзвичайно широка сфера трудової діяльності. Бухгалтеру потрібні різні за масштабом знання.

Про довідник бухгалтерських проведень

Розуміючи важливість професії бухгалтера та її складність, Uteka з турботою про вас презентує Довідник, який стане першим помічником у роботі та миттєвою шпаргалкою в усіх випадках проведення господарських операцій на підприємстві.

Яким проведенням відобразити ту чи іншу господарську операцію? Подібні запитання є найчастішими серед тих, що надходять на консультаційні лінії від наших користувачів.

Однією із проблем діяльності підприємств є відображення в бухгалтерському обліку господарських операцій не в тих звітних періодах, в яких вони були здійснені. Причиною цього може бути як недосконалість документообігу, так і невідповідність прийнятого методу обліку.

Тож ми вирішили скласти Довідник бухгалтерських проведень, який допоможе бухгалтерам правильно вести бухгалтерський облік на підприємстві і тримати під контролем всю господарську діяльність.

Довідник буде корисним для бухгалтерів бюджетних установ, комерційних, аграрних підприємств. У ньому розглянуто господарські операції з докладними числовими прикладами, наведено не лише типові схеми бухгалтерських проведень, передбачені Планом рахунків, а й нестандартні, вузькоспецифічні схеми проведень, які зустрічаються в роботі бухгалтера.

Ви отримуєте приклади готових бухгалтерських проведень для всіх видів діяльності: будівництва, торгівлі, державних установ і сільськогосподарської галузі.

Довідник містить типові проведення довгострокових і поточних зобов'язань, у тому числі розрахунків з податків і зборів, а також облік доходів і витрат підприємства:

 • надходження на підприємство, експлуатація, вибуття основних засобів, нематеріальних активів, виробничих запасів;
 • операції з грошовими коштами: готівкові та безготівкові розрахунки, у тому числі розрахунки векселями, взаємозаліки;
 • операції з валютою: здійснення експорту та імпорту, придбання валюти, перерахунок курсових різниць;
 • розрахунки із працівниками: виплата заробітної плати, лікарняних, відпусткових;
 • операції із власним статутним капіталом: формування, збільшення, зменшення, нарахування та виплата дивідендів;
 • виробництво продукції: калькуляція собівартості, облік транспортно-заготівельних витрат, знижки, уцінка сільгосппродукції та біологічних активів;
 • товари в роздрібній та оптовій торгівлі;
 • посередницькі послуги;
 • відображення оренди і давальницької сировини;
 • розрахунки з бюджетом;
 • кредити, позики, депозити;
 • додаткові резерви;
 • переведення боргу;
 • ресторанний бізнес.

Аграрні підприємства отримують повний альбом бухгалтерських проведень для різних видів господарських операцій із застосуванням загального Плану рахунків: добірку готових рішень, рекомендацій з обліку та собівартості в рослинництві та тваринництві: обліку та оцінки товарної риби, овочівництва, виробництва рослинної олії, втрат у тваринництві; цінно-паперових різниць; бджільництва, великої рогатої худоби; зерна і лісопродукції; облік операцій з купівлі, продажу та оренди землі та сільгосптехніки.

Бюджетні установи у представленому Довіднику отримають приклади заповнення та роз’яснення операцій з активами та зобов’язаннями, які здійснюються у процесі їхньої діяльності та мають відображатися в бухгалтерському обліку.

Матеріали викладено з урахуванням вимог Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі та Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі, затвердженого наказом Мінфіну від 31.12.13 р. № 1203.

Розглянуто порядок відображення різних операцій на відповідних рахунках бухгалтерського обліку.

У користувачів Uteka чимало питань викликає класифікація операцій на обмінні та необмінні.

Ви знайдете повну й достовірну інформацію щодо обліку:

 • основних засобів;
 • запасів;
 • ПДВ та розрахунків із бюджетом;
 • валютних операцій;
 • операцій із внесеним капіталом;
 • операцій, що здійснюються військовими частинами тощо

Як не помилитися, визначаючи показники?
Як правильно підбити підсумки фінансового року?

Дізнавайтеся в Спецпроєкті!

З питань придбання звертайтеся за тел. +38(044) 334-62-70

Кращі матеріали