Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Законодавство про бухоблік та аудит приведуть у відповідність до європейського

17.11.2021 359 0 0

З метою подальшої імплементації європейського законодавства у сфері бухгалтерського обліку та аудиторської діяльності, удосконалення ведення бухобліку та складання фінзвітності у Верховній Раді зареєстровано законопроєкти про внесення змін до Закону від 16.07.1999 № 996-XIV (далі – Закон № 996) та до Закону від 21.12.2017 № 2258-VII (далі – Закон № 2258).

1. Законопроєкт від 01.11.2021 № 6244. У Законі № 996 запропоновано:

  • запровадити категорії груп материнського підприємства та його дочірніх підприємств і звільнити від обов’язкового складання і подання консолідованої фінансової звітності малі та середні групи;
  • удосконалити норми про подання фінансової звітності, складеної згідно із МСФЗ на основі таксономії фінансової звітності в єдиному електронному форматі, та уточнити перелік підприємств, які складають фінансову звітність за правилами МСФЗ;
  • передбачити оприлюднення консолідованої фінзвітності разом з аудиторським звітом;
  • уточнити вимоги до обов’язкових реквізитів первинних документів. Так, залежно від характеру господарської операції та технології обробки облікової інформації до первинних документів можуть бути включені додаткові реквізити. Електронні первинні документи, створені автоматично програмним забезпеченням інформаційно-комунікаційної системи, застосовуються в бухобліку за умови наявності накладеного на е-документ електронного підпису чи печатки з дотриманням вимог законодавства про електронні документи та електронний документообіг.

2. Законопроєкт від 02.11.2021 № 6256. Запропоновано доповнити ч. 4 ст. 9 Закону № 996 нормою, згідно з якою регістри бухобліку, складені в електронній формі, повинні мати реквізити, зазначені в абзаці першому цієї частини (тобто назву, період реєстрації господарських операцій, прізвища і підписи або інші дані, які дозволять ідентифікувати осіб, які брали участь у складанні бухгалтерських регістрів), та відповідати вимогам Законів від 22.05.2003 № 851-IV та від 05.10.2017 № 2155-VIII. У разі якщо підприємство зобов’язане надавати органам державної влади показники бухобліку та фінансової інформації в електронній формі, регістри бухобліку слід вести також в електронній формі.

3. Законопроєкт від 01.11.2021 № 6245. Пропонується уточнити норми Закону № 2258 для однозначного їх розуміння і застосування, зокрема:

  • удосконалити положення про умови конкурсу з обрання суб’єкта аудиторської діяльності для проведення обов’язкового аудиту підприємств, що становлять суспільний інтерес, оприлюднення цими підприємствами інформації про аудиторські комітети або органи (підрозділи), на які покладаються відповідні функції, з метою прозорості проведення конкурсу;
  • удосконалити положення про інформацію, яка наводиться в аудиторському звіті за результатами обов’язкового аудиту фінзвітності;
  • доповнити перелік відомостей, які аудитор або суб’єкт аудиторської діяльності має подати до Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності, а також передбачити відповідальність за недостовірність цих відомостей із метою підтримки Реєстру в актуальному стані;
  • удосконалити порядок атестації аудиторів тощо.

Коментарі до матеріалу

Кращі матеріали