Підписуйся на інформаційну страховку бухгалтера
Підписатися

Внесено зміни до Умов прийому до вищих навчальних закладів

Редакція

22.06.2016 288 0 0

МОН прийняло наказ від 06.06.16 р. № 622 "Про затвердження Змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2015 N 1085".

Так, затверджено зміни до Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2016 році.

Зокрема, визначено, що конкурсний бал (сума балів абітурієнта, до якої входять результати вступних іспитів та інших показників) при розрахунках округляється з точністю до 0,001.

Також уточнено що фінансування підготовки фахівців у вищих навчальних закладах за рахунок фізичних і юридичних осіб здійснюється на умовах контракту, в тому числі за рахунок грантів, які отримав вуз (наукова установа) на проведення наукових досліджень, за якими передбачається підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії або доктора наук.

Згідно зі змінами, не допускається одночасне навчання за кількома спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами, напрямами підготовки) за держзамовленням, в тому числі за різними освітніми сходами (освітньо-кваліфікаційними рівнями) і формам навчання.

Багато змін і уточнень внесено щодо навчання з медичного, фармацевтичного або ветеринарного напрямів. Зокрема, уточнено, що в разі відсутності з об'єктивних причин додатка до диплома молодшого спеціаліста / бакалавра його середній бал вважається рівним мінімальному рівню, передбаченому для такого типу документів. Для вступу до аспірантури (ад'юнктури) за спеціальностями медичного / ветеринарного спрямування приймаються особи, які отримали ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста) за відповідною спеціальністю медичного або ветеринарного спрямування.

У разі відсутності з об'єктивних причин документа про здобутий професійно-технічну або вищу освіту може подаватися довідка ДП «Інфоресурс» про закінчення навчального закладу, отриманні певного освітньо-кваліфікаційного рівня та кваліфікації.

Наказ МОН від 06.06.16 р. № 622.docx
Завантажити

Коментарі до матеріалу

Кращі матеріали