Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Види перевірок використання страхових коштів за новим порядком ФСС

22.10.2020 237 0 0

Як ми вже повідомляли (див. «Оновлено порядок перевірки використання коштів ФСС»), Фонд соцстрахування затвердив Порядок перевірки правильності використання страхувальниками страхових коштів ФСС та застосування фінансових санкцій за порушення встановленого порядку їх використання. Під час перевірок Фонд здійснює контроль за використанням страхових коштів, обґрунтованістю виплати матеріального забезпечення, достовірністю обліку та звітності щодо їх надходження та використання; виявляє неправомірно витрачені суми страхових коштів та/або вартість наданих соціальних послуг, нецільове використання коштів, невикористання коштів Фонду, забезпечуючи їх своєчасне та повне повернення до бюджету Фонду.

Фонд проводить камеральні та документальні (планові або позапланові; виїзні або невиїзні) перевірки. 

Камеральною є перевірка використання страхувальниками коштів ФСС, яка проводиться у приміщенні органу Фонду на підставі даних з інформаційно-аналітичних систем ФСС, заяви-розрахунку та повідомлення про виплату коштів застрахованим особам (подаються страхувальником у паперовому або в електронному вигляді) та даних з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування (далі – реєстр застрахованих осіб), отриманих в порядку інформаційного обміну між ПФУ та Фондом.

Перевірка у приміщенні органу ФСС проводиться за умови отримання згоди (письмової заяви) страхувальника та надання ним усіх необхідних документів для перевірки.

Така перевірка проводиться посадовими особами ФСС без спеціального рішення керівника органу Фонду або направлення на її проведення.

У разі встановлення за результатами камеральної перевірки порушень складається довідка, у якій зазначаються дані про неправомірне використання коштів ФСС. На підставі цієї довідки проводиться документальна позапланова перевірка або страхувальник включається до плану-графіка проведення документальних планових перевірок на наступний період.

План-графік на наступний квартал формується щокварталу до 20-го числа останнього місяця кварталу, що передує плановому, та оприлюднюється на регіональних веб-сторінках офіційного веб-порталу Фонду не пізніше наступного робочого дня після реєстрації відповідного наказу.

До плану-графіка відбираються страхувальники за наявності хоча б однієї з таких підстав:

 • зростання кількості оплачених листків непрацездатності та/або днів тимчасової непрацездатності (вагітності та пологів) та/або сум матеріального забезпечення на зазначені цілі у звітному періоді порівняно з аналогічним періодом минулого року;
 • виплата матеріального забезпечення застрахованій особі в межах, наближених до максимальних розмірів у розрахунку на один день;
 • витрата страхових коштів Фонду за відсутності сплати страхувальником ЄСВ.

Страхувальники, по яких є декілька підстав для проведення перевірок, включаються до плану-графіка на наступний квартал у першу чергу. Документальна планова перевірка одного й того самого страхувальника проводиться не частіше разу на рік. Перевірка може здійснюватися одночасно в усіх відокремлених підрозділах страхувальника протягом строку одного планового заходу.

Якщо підстави для включення до плану-графіка документальних планових перевірок відсутні, страхувальника перевіряють не частіше одного разу на 3 роки. При цьому перевіряють документи за звітні періоди поточного та попередніх років, за які не здійснювалась перевірка.

Документальною позаплановою перевіркою вважається перевірка страхувальника, яка не передбачена планом-графіком. Перевірці підлягають питання, що стали підставою для її проведення, які зазначені у направленні на проведення такої перевірки. Такі перевірки проводяться без попереднього повідомлення страхувальника за наявності хоча б однієї з таких підстав:

 • подання страхувальником протягом місяця до оплати Фонду лікарняних за страховими випадками, що настали в цьому місяці, які видані 10 і більше відсоткам застрахованих осіб підприємства, а для мікропідприємств (не більше 10 працівників) та малих підприємств (не більше 50 працівників) – 50 і більше відсотків від загальної кількості застрахованих осіб страхувальника за відсутності зростання рівня захворюваності;
 • видання одним медзакладом або лікарем, який проводить госпдіяльність з медичної практики як фізособа-підприємець, 30 і більше відсотків лікарняних одному страхувальнику;
 • збільшення в 1,1 і більше разів видатків ФСС на матеріальне забезпечення порівняно з попереднім місяцем, якщо при цьому в страхувальника відсутнє аналогічне зростання фонду оплати праці;
 • виявлення органом ФСС неправомірного використання коштів Фонду;
 • системні порушення у використанні коштів ФСС. Наприклад, якщо під час двох попередніх документальних перевірок встановлені такі порушення;
 • неподання страхувальником повідомлення про виплату коштів застрахованим особам протягом трьох місяців з дня фінансування Фондом витрат, зазначених у заяві-розрахунку;
 • подання страхувальником письмової заяви про проведення перевірки за його бажанням;
 • початок процедури припинення юрособи в результаті її реорганізації або ліквідації, а також у разі припинення підприємницької діяльності фізособи-підприємця або відокремленого підрозділу юрособи, відкриття провадження у справі про банкрутство страхувальника, отримання від Мінфіну повідомлення про прийняття страхувальниками рішення про зняття з обліку як платника ЄСВ;
 • звернення застрахованої особи про факти порушення страхувальником законодавства у сфері ЗОДСС;
 • надання страхувальником заперечень до акта проведеної перевірки у разі, коли об’єктивний їх розгляд неможливий без проведення позапланової перевірки. У цьому разі перевірка проводиться виключно з питань, що стали предметом оскарження;
 • вимога правоохоронних органів або за рішенням суду.

Строк документальної планової перевірки страхувальників не може перевищувати 10 робочих днів (далі – р. д.) (суб’єктів мікро-, малого підприємництва – 5 р. д.); документальної позапланової перевірки – не більше 10 р. д. (суб’єктів мікро-, малого підприємництва – 2 р. д.).

У разі порушення порядку використання страхових коштів страхувальники відшкодовують Фонду в повному обсязі неправомірно витрачену суму та/або вартість наданих соціальних послуг і сплачують штраф у розмірі 50 % такої суми (абзац перший ч. 6 ст. 15 Закону від 23.09.99 р. № 1105-XIV).

Страхувальник може оскаржити рішення про повернення страхових коштів Фонду та застосування фінсанкцій або рішення про застосування фінсанкцій – у судовому порядку або у спеціальній комісії Фонду з питань вирішення спорів при робочому органі виконавчої дирекції Фонду. Порядок оскарження встановлено розд. VII Порядку.

Постанова правління Фонду соціального страхування України від 02.10.20 р. № 23 набула чинності з 10.10.20 р. («Урядовий кур’єр» від 10.10.20 р. № 198).

Коментарі до матеріалу

Кращі матеріали