• Швидкий пошук надійних рішень
  і практичної інформації

Uteka

Я шукаю...

Де шукати:

розширений пошук
Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Трудові перевірки за новими правилами: що саме змінилося?

17.01.2020 826 0 3

Зміни-2020: будь на хвилі!


Питання контролю за дотриманням законодавства про працю регламентуються Порядком, затвердженим постановою КМУ від 21.08.19 р. № 823 (далі – Порядок № 823). Постановою КМУ від 04.12.19 р. № 1132 цей порядок був викладений у новій редакції (зміни набули чинності з 31.12.19 р. – дати офіційного опублікування постанови в «Урядовому кур’єрі», 2019, № 251). Тому в 2020 році трудові перевірки проводяться вже за новими правилами. 

Давайте подивимося, що ж змінилося.

1. Нормативне регулювання

Тепер у п. 1 Порядку № 823 чітко зазначено, що перевіряючі зобов’язані дотримувати вимоги ч. 4 та 5 ст. 2 Закону від 05.04.07 р. № 877-V (далі – Закон № 877) (крім випадків виявлення неоформлених працівників). А це означає, що перевірки (інспекційні відвідування) органи Держпраці здійснюють з огляду на особливості, установлені спеціальним законодавством, але при цьому вони не повинні порушувати норми Закону № 877, на які даються посилання в ч. 5 ст. 2 цього Закону. 

Назвемо найбільш значущі із цих норм із зазначенням статей Закону № 877:

 • ст. 3 – у ході контролю за діяльністю суб’єкта господарювання (далі – СГ) тут мають дотримуватися певні принципи. Наприклад, такий принцип, як презумпція правомірності діяльності СГ. Це означає, що коли норми законодавства допускають неоднозначне трактування прав та обов’язків СГ, то законодавча колізія повинна вирішуватися на користь СГ;
 • ч. 1 ст. 4 – контроль слід здійснювати за місцем перебування СГ;
 • ч. 7 ст. 4 – колізійні норми законодавства, що стосуються прав та обов’язків СГ і повноважень контролюючого органу, повинні трактуватися на користь СГ;
 • ч. 8 ст. 4 – як перевіряючі, так і СГ можуть фіксувати процес перевірки (або окрему дію) засобами аудіо- і відеотехніки;
 • абзац другий ч. 10 ст. 4 – під час перевірки не допускається вилучення в СГ оригіналів фінансово-господарських, бухгалтерських та інших документів, а також комп’ютерів, їх частин (крім випадків, передбачених кримінально-процесуальним законодавством);

 • ч. 14 ст. 4 – під час і після перевірок посадові особи органу Держпраці зобов’язані зберігати комерційну таємницю і конфіденційну інформацію СГ;
 • ч. 1–4 ст. 5 – для призначення і проведення планових перевірок є свої правила. Зокрема, частота планових перевірок залежить від ступеня ризику, до якого віднесено СГ; про планову перевірку СГ зобов’язані письмово попередити не менше ніж за 10 днів до її початку; 
 • ч. 3 ст. 6 – СГ має бути ознайомлений з підставою для проведення позапланової перевірки з наданням йому копії направлення на її проведення;
 • ч. 1–4, 6 ст. 7 – документи, пов’язані з перевіркою (накази, направлення, акти перевірки), повинні бути оформлені органом Держпраці належним чином;
 • ст. 10 – під час перевірок у СГ є права, які не повинні порушуватися перевіряючими. 

2. Види контролю

Тепер у Порядку № 823 є тільки один вид контролю – інспекційні відвідування. Невиїзні інспекції скасовано.

Завважимо, що інспекційні відвідування – це вид контролю, передбачений Порядком № 823. Але крім таких відвідувань органи Держпраці, як і раніше, мають право проводити планові та позапланові перевірки відповідно до Закону № 877.

3. Підстави для інспекційних відвідувань

Підстави для візитів інспекторів залишилися практично незмінними. Знайти ці підстави можна в п. 5 Порядку № 823.

4. Допуск перевіряючих

У пункті 8 Порядку № 823 сказано, що під час інспекційних відвідувань інспектор повинен пред’явити СГ своє службове посвідчення. До внесення змін до Порядку № 823 у цьому пункті було передбачено, що на вимогу СГ перевіряючі повинні надати йому копію направлення на інспекційні відвідування. Тепер же тут зазначено, що перевіряючі повинні пред’являти СГ направлення перед підписанням акта перевірки (те саме стосується і внесення запису до журналу перевірок). 

Ми вважаємо це нелогічним. Адже важливо перевірити повноваження і права візитерів, а також пройти всі формальності перед початком перевірки. Потім уже буде пізно їх перевіряти. Та й згідно із Законом № 877 перевіряючі зобов’язані розписуватися в журналі перевірок перед початком перевірки, а не в ході її проведення (ч. 12 ст. 4 Закону № 877). 

Щодо службових посвідчень перевіряючих зазначимо, що зміни до Порядку № 823 не дуже порушують це питання. Як і раніше, уся інформація про посвідчення інспекторів праці буде оприлюднюватися Держпраці. Тільки у колишній редакції Порядку № 823 ішлося про реєстр виданих посвідчень, а після внесення змін інформація про посвідчення не матиме статусу реєстру. Але, як і раніше, інформацію про видані службові посвідчення інспекторів можна буде перевірити на офіційному сайті Держпраці. 

5. Застосування штрафів

Зміни порушили і це питання. І вони не на користь СГ: з Порядку № 823 виключили норму про те, що в разі виконання розпорядження про усунення правопорушень заходи відповідальності до порушника не застосовуються (крім порушень за використання праці неоформлених працівників). 

Проте, на нашу думку, це не має вплинути на порядок застосування штрафів, що існував раніше. Адже хоча і побічно, але правило про накладення штрафів тільки в разі невиконання розпорядження в порядку № 823 усе ж таки залишилося.

Так, у п. 25 зараз зазначено, що заходи з притягнення до відповідальності за використання праці неоформлених працівників застосовуються одночасно з винесенням розпорядження про усунення правопорушень – незалежно від факту усунення виявлених правопорушень. 

Виходить, що за іншими правопорушеннями трудового законодавства (крім неоформлених співробітників) винесення розпорядження не супроводжується застосуванням штрафів. 

Завважимо також, що норма про застосування контролюючими органами штрафів тільки у разі неусунення СГ виявлених порушень закріплена в ч. 11 ст. 7 Закону № 877. 

Висновки

З 31.12.19 р. змінилися правила контролю за дотриманням законодавства про працю, закріплені в Порядку № 823. Зміни торкнулися видів контролю, ходу перевірок і порядку застосування штрафів за порушення трудового законодавства. 

Коментарі до матеріалу

Кращі матеріали