• Швидкий пошук надійних рішень
    і практичної інформації

Uteka

Я шукаю...

Де шукати:

розширений пошук
Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Порядок надання Держфінмоніторингом узагальнених матеріалів набув чинності

24.05.2019 156 0 0

На початку травня набув чинності спільний наказ Міністерства фінансів України, Міністерства внутрішніх справ України та Служби безпеки України № 103/162/384 «Про затвердження Порядку надання та розгляду узагальнених матеріалів».

Порядок визначає форму, структуру, зміст узагальнених матеріалів Держфінмоніторингу, а також механізми та систему:

  • надання Держфінмоніторингом узагальнених матеріалів Національній поліції України, Службі безпеки України, Державній фіскальній службі України (далі - правоохоронні органи), їх підрозділам;
  • реєстрації, отримання та розгляду узагальнених матеріалів правоохоронними органами, їх підрозділами;
  • отримання Держфінмоніторингом інформації/документів про перебіг опрацювання узагальнених матеріалів правоохоронними органами, їх підрозділами;
  • запобігання розголошенню інформації, що міститься в узагальнених матеріалах.

Інформація про фінансову операцію або сукупність пов’язаних між собою фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, а також про клієнта, одержана Держфінмоніторингом у встановленому законодавством порядку, обробляється та аналізується щодо наявності достатніх підстав:

  • вважати, що операція або сукупність пов’язаних між собою операцій можуть бути пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення;
  • підозрювати, що фінансова операція або клієнт пов’язані із вчиненням іншого суспільно небезпечного діяння, яке визначене Кримінальним кодексом України як злочин, що не стосується легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення.

У разі встановлення вищезазначених підстав Держфінмоніторинг у встановлені цим Порядком строки надає до правоохоронних органів відповідні узагальнені матеріали.

Ґрунтовно прописано структуру узагальнених матеріалів та інформацію які має в них міститися.

Під час формування узагальнених матеріалів для здійснення аналізу фінансових операцій та/або за необхідності отримання інформації від підрозділу фінансової розвідки іншої держави або надання такої інформації Держфінмоніторингом використовується інформація, надана правоохоронними або іншими державними органами (їх підрозділами), про фінансові операції, стосовно яких є підозра, що вони пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення та/або з особами, щодо яких застосовано міжнародні санкції.

Підрозділи правоохоронних органів надають таку інформацію безпосередньо Держфінмоніторингу або через відповідні підрозділи центральних апаратів правоохоронних органів.

За відсутності в інформації правоохоронного органу відомостей та реквізитів осіб така інформація не розглядається.

Надання інформації Держфінмоніторингу здійснюється правоохоронними органами з дотриманням вимог законодавства щодо розголошення відомостей досудового розслідування та вимог законодавства у сфері охорони інформації з обмеженим доступом.

Держфінмоніторинг за необхідності звернення (запиту) до підрозділу фінансової розвідки іншої держави використовує інформацію, надану правоохоронними органами, їх підрозділами, щодо фінансових операцій, стану розгляду узагальнених матеріалів, кримінальних проваджень, у тому числі з обмеженим доступом, якщо наявний дозвіл правоохоронного органу, його підрозділу.

За відсутності такого дозволу інформація правоохоронного органу не може бути використана під час звернення (запиту) до підрозділу фінансової розвідки іншої держави.

За наявності в узагальненому матеріалі інформації підрозділу фінансової розвідки іншої держави, яким надано дозвіл на передання цієї інформації конкретному правоохоронному органу, такі узагальнені матеріали передаються в інший правоохоронний орган за наявності відповідного дозволу підрозділу фінансової розвідки іншої держави.

За наявності у Держфінмоніторингу додаткової інформації, що стосується раніше направлених правоохоронним органам, їх підрозділам узагальнених матеріалів, Держфінмоніторинг формує та надає відповідному правоохоронному органу, його підрозділу додаткові узагальнені матеріали.

Додаткові узагальнені матеріали (за наявності) надаються правоохоронному органу, його підрозділу, на розгляді якого перебувають узагальнені матеріали.

Додаткові узагальнені матеріали є невід’ємною частиною узагальнених матеріалів.

Рішення про наявність достатніх підстав для передання узагальнених матеріалів до правоохоронних органів приймається експертною комісією.

Строк передання узагальнених матеріалів до правоохоронних органів, їх підрозділів не має перевищувати п’яти робочих днів з дня прийняття експертною комісією рішення.

Реєстрація узагальнених матеріалів і додаткових узагальнених матеріалів, отриманих від Держфінмоніторингу, здійснюється правоохоронним органом, його підрозділом відповідно до законодавства України, зокрема, що регламентує порядок використання інформації з обмеженим доступом.

Розгляд узагальнених матеріалів правоохоронними органами, їх підрозділами здійснюється у визначеному законодавством України порядку.

У разі прийняття Держфінмоніторингом рішення про подальше зупинення фінансової операції відповідно до вимог частини другої статті 17 Закону, здійснене суб’єктом первинного фінансового моніторингу відповідно до вимог частини першої статті 17 Закону, та/або зупинення видаткових фінансових операцій відповідно до частини третьої статті 17 Закону Держфінмоніторинг невідкладно (не пізніше наступного робочого дня після прийняття такого рішення) інформує про зазначене правоохоронні органи, уповноважені приймати рішення відповідно до кримінального процесуального законодавства.

ukrainepravo.com

Коментарі до матеріалу

Кращі матеріали