Підписуйся на інформаційну страховку бухгалтера
Підписатися

Новий порядок ведення обліку податків, зборів, платежів та ЄСВ

12.04.2021 327 0 0

З 05.04.21 р. набув чинності Порядок ведення податковими органами оперативного обліку податків, зборів, платежів та єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затверджений наказом Мінфіну від 12.01.21 р. № 5 (далі – Порядок № 5).

Водночас втратив чинність Порядок ведення органами Державної фіскальної служби України оперативного обліку податків і зборів, митних та інших платежів до бюджетів, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затверджений наказом Мінфіну від 07.04.16 р. № 422.

Чинний Порядок забезпечує:

1. Урегулювання правил ведення оперативного обліку податків, зборів, платежів та ЄСВ.

Оперативний облік платежів здійснюється податковими органами в інформаційній системі. Метою його ведення є забезпечення користувачів повною, достовірною та неупередженою інформацією щодо стану розрахунків платників з бюджетами та фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування для прийняття оптимальних управлінських рішень.

2. Функціонування автоматизованої системи попереднього та загального контролів, які здійснюються структурними підрозділами органів ДПС за напрямами роботи для забезпечення достовірності облікових показників щодо стану розрахунків платників із бюджетами та цільовими фондами.

Етапи попереднього контролю:

 • формування реєстрів співставлень;
 • аналіз даних реєстрів співставлень;
 • здійснення заходів щодо відпрацювання реєстрів співставлень.

Етапи загального контролю:

 • генерування модулів контролю за кожним реєстром співставлень;
 • проведення комплексу заходів, направлених на генерування всіх модулів контролю в установлені терміни;
 • маркування облікових показників на звітні дати, що пройшли загальний контроль.

Запровадження електронного документообігу в процесі ведення обліку платежів органами ДПС.

Для обліку нарахованих і сплачених, повернутих та відшкодованих сум платежів територіальні органи ДПС відкривають інтегровані картки платників (далі – ІКП) за кожним платником та кожним видом платежу, які мають сплачуватися такими платниками на рахунки, відкриті в розрізі адміністративно-територіальних одиниць. Під час проведення облікової операції в ІКП зазначається дата запису операції, зміст операції та/або документ, на підставі якого здійснюється запис. Спеціальне кодування всіх операцій, що використовуються для відображення в ІКП облікових показників, забезпечує автоматизоване ведення ІКП. Усі вартісні облікові операції та облікові показники в ІКП наводять у гривнях з двома десятковими знаками.

В інформаційній системі забезпечується формування реєстрів:

 • співставлення інформації про сплачені, повернуті та відшкодовані суми (далі – надходження) за даними Казначейства та податкових органів;
 • співставлення сум грошових зобов’язань, самостійно визначених платником, та облікових показників, відображених в ІКП;
 • сум переплат з податку на додану вартість зі спеціальним статусом;
 • співставлення сум податкових зобов’язань платників, не пов’язаних з порушенням податкового законодавства, визначених територіальним органом ДПС, та облікових показників, відображених в ІКП;
 • співставлення сум, визначених за результатами контрольно-перевірочної роботи, з них узгоджених та неузгоджених (за результатами адміністративного та/або судового оскарження), та облікових показників, відображених в ІКП;
 • співставлення даних журналу розстрочень (відстрочень) та облікових показників, відображених в ІКП;
 • співставлення даних журналу списання (поновлення) та облікових показників, відображених в ІКП;
 • контролю виконання рішень судів, прийнятих по суті, що набрали законної сили, не пов’язаних з контрольно-перевірочною роботою.

Відсутність записів у реєстрах співставлень фіксується у відповідних модулях контролю як факт проходження попереднього контролю.

В інформаційній системі забезпечується генерування модулів контролю:

 • за показниками надходжень;
 • за показниками грошових зобов’язань, самостійно визначених платником;
 • за відпрацюванням сум переплат з ПДВ зі спеціальним статусом;
 • за показниками податкових зобов’язань з майнових податків, визначених територіальним органом ДПС;
 • за показниками, визначеними за результатами контрольно-перевірочної роботи (у т. ч. за результатами адміністративного та/або судового оскарження);
 • за показниками розстрочених (відстрочених) сум;
 • за показниками списаних (поновлених) сум.

Наявність згенерованого модуля контролю свідчить про позитивну оцінку відпрацювання відповідного реєстру співставлень.

Відображення/занесення первинних показників у підсистемах інформаційної системи здійснюють працівники структурних підрозділів територіальних органів ДПС за напрямами роботи.

Моніторинг повноти та своєчасності внесення первинних показників у підсистеми інформаційної системи забезпечують керівники структурних підрозділів територіального органу ДПС за напрямами роботи.

Загальний контроль за достовірністю відображення в ІКП облікових показників забезпечує підрозділ, що здійснює облік платежів.

Дії працівників територіальних органів ДПС щодо відображення в інформаційній системі первинних показників фіксуються із зазначенням ідентифікатора користувача, дати та часу дії.

Обробка інформації з обмеженим доступом та державних інформаційних ресурсів, а також застосування кваліфікованого електронного підпису чи печатки здійснюється з урахуванням вимог законодавства у сфері захисту інформації та електронних довірчих послуг.

 

Коментарі до матеріалу

Кращі матеріали