Підписуйся на інформаційну страховку бухгалтера
Підписатися

НАЗК затвердило порядок моніторингу способу життя суб'єктів декларування

01.11.2023 321 0 0

Національне агентство з питань запобігання корупції наказом від 26.10.2023 № 236/23 затвердило Порядок здійснення моніторингу способу життя суб'єктів декларування (далі – Порядок). 

Порядком встановлено, що Моніторинг способу життя суб'єктів декларування здійснюється з метою встановлення відповідності їх рівня життя наявним у них та членів їх сім'ї майну і одержаним ними доходам згідно з деклараціями особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, із додержанням законодавства про захист персональних даних та не повинен передбачати надмірного втручання у право на недоторканність особистого і сімейного життя особи. 

Агентство здійснює вибірковий моніторинг способу життя суб'єктів декларування на підставі виявленої під час аналізу інформації про невідповідність рівня життя суб'єкта декларування. 

Моніторинг способу життя суб'єктів декларування здійснюється на підставі інформації: 

 • отриманої від фізичних та юридичних осіб; 
 • із медіа та інших відкритих джерел інформації, яка містить відомості про невідповідність рівня життя суб'єктів декларування. 

Рішення про початок здійснення моніторингу способу життя суб'єкта декларування приймається керівником самостійного структурного підрозділу апарату НАЗК на підставі відповідної доповідної записки про наявність ознак невідповідності рівня життя суб'єкта декларування. 

При здійсненні моніторингу способу життя суб'єктів декларування використовуються: 

 • відомості, отримані з інформаційно-комунікаційних і довідкових систем, реєстрів, банків даних, у тому числі тих, що містять інформацію з обмеженим доступом, держателем (адміністратором) яких є державні органи або органи місцевого самоврядування, а також відомості з відкритих баз даних, реєстрів іноземних держав, судових рішень, які набрали законної сили, інших джерел, що можуть містити інформацію про спосіб життя суб'єкта декларування; 
 • документи та/або інформація, надані суб'єктом декларування; 
 • документи та/або інформація, у тому числі з обмеженим доступом, що надходять (отримані) від державних органів, органів місцевого самоврядування, нотаріусів, суб'єктів господарювання незалежно від форми власності та їх посадових осіб, спеціалістів, експертів, громадян та їх об'єднань, а також від державних та інших компетентних органів влади іноземних держав; 
 • відомості із медіа, мережі Інтернет, інших джерел інформації, які стосуються конкретного суб'єкта декларування та містять фактичні дані, які можуть бути перевірені; 
 • всі наявні в Національному агентстві відомості, у тому числі: 
  • отримані Національним агентством під час здійснення попередніх перевірок декларацій, поданих суб'єктом декларування та/або членами його сім'ї, іншими особами; 
  • зібрані під час здійснення контролю декларацій за допомогою засобів програмного забезпечення інформаційно-комунікаційної системи проведення логічного та арифметичного контролю декларацій, моніторингу способу життя суб'єкта декларування; 
  • зібрані в результаті розгляду повідомлень викривачів, інших суб'єктів звернення; 
  • отримані під час реалізації повноважень щодо моніторингу та контролю за виконанням актів законодавства з питань етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та прирівняних до них осіб, а також контролю за дотриманням вказаними особами обмежень щодо запобігання корупції; 
 • інформація та/або документи, отримані від правоохоронних органів, у тому числі з матеріалів кримінальних проваджень, дозвіл на використання яких та посилання у документах Національного агентства на які надано слідчим, детективом або прокурором відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу. 

Інформацію, що містить банківську таємницю та необхідна для здійснення моніторингу способу життя суб'єктів декларування, агентство отримуватиме в порядку, визначеному законодавством. 

У разі встановлення невідповідності рівня життя суб'єкта декларування агентство повідомлятиме про такий факт суб'єкта декларування та надаватиме йому можливість протягом десяти робочих днів надати письмове пояснення за таким фактом. 

Протягом п'яти днів з дня завершення моніторингу способу життя суб'єкта декларування НАЗК за допомогою програмних засобів Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, або поштового чи електронного зв'язку надсилатиме повідомлення такому суб'єкту декларування про результати здійсненого щодо нього моніторингу способу життя. 

У разі виявлення ознак адміністративного правопорушення, пов'язаного з корупцією, агентство складатиме протокол про таке правопорушення відповідно до КУпАП, який направлятиметься до суду. 

У разі встановлення доказів того, що суб'єкт декларування набув необґрунтовані активи або що такі активи набула інша особа за його дорученням чи в інших передбачених ст. 290 Цивільного процесуального кодексу випадках, НАЗК порушуватиме перед Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою або у визначених законом випадках – перед Офісом Генерального прокурора питання щодо звернення до суду з позовом про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави. 

Наказ набере чинності з дня опублікування. Наразі офіційно не опублікований. 

НАЗК 

Коментарі до матеріалу

Кращі матеріали