• Швидкий пошук надійних рішень
  і практичної інформації

Uteka

Я шукаю...

Де шукати:

розширений пошук
Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Зміни до законодавства, що діють із липня 2019 року

27.06.2019 6360 0 0

Із 1 липня підвищено розміри прожиткового мінімуму (далі – ПМ). Для працездатних осіб розмір ПМ до 30 листопада поточного року становитиме 2 007 грн., показники для інших соціальних груп населення див. у розділі "Дані для розрахунків". Місячний розмір мінімальної заробітної плати не змінився (ст. 7 Закону від 23.11.18 р. № 2629-VIII) (див. «Зростання прожиткового мінімуму: на що впливає новий розмір»).

Із 1 липня по 31 грудня 2020 року обкладається ПДВ вартість товарів, увезених у міжнародних поштових та експрес-відправленнях, сумарна фактурна вартість яких перевищує еквівалент 100 євро для одного одержувача-фізособи в одній депеші від одного відправника у міжнародних поштових відправленнях або в одному вантажі експрес-перевізника від одного відправника у міжнародних експрес-відправленнях (п. 68 підрозд. 2 розд. ХХ Податкового кодексу, далі – ПК).

Із 1 липня по 31 грудня 2019 року застосовуються тимчасові ставки акцизного податку на тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники тютюну, установлені п. 17 підрозд. 5 розд. ХХ ПК.

Із 1 липня застосовується коефіцієнт у розмірі 1,2 до суми овердрафту, відкритої контролюючим органом на обліковій картці платника акцизного податку (далі – АП) – виробника пального, яким задекларовані до сплати до бюджету та погашені зобов’язання з АП на реалізацію пального у 12-місячному періоді починаючи з березня 2015 року (п. 10 підрозд. 5 розд. ХХ ПК).

Не пізніше 1 липня акцизні склади, в яких розташовано резервуари загальною місткістю понад 20 000 м3, мають бути обладнані витратомірами-лічильниками та/або рівнемірами-лічильниками та зареєстровані в Єдиному державному реєстрі витратомірів-лічильників та рівнемірів-лічильників рівня пального у резервуарі (далі – Реєстр) (п. 12 підрозд. 5 розд. ХХ ПК).

Із 1 липня до розпорядника, на акцизному складі якого розташовано резервуари загальною місткістю понад 20 000 м3, застосовуються штрафи, передбачені п. 1281.1 ПК за необладнання та/або відсутність реєстрації в Реєстрі рівнеміра-лічильника на введеному в експлуатацію резервуарі, розташованому на акцизному складі, та/або витратоміра-лічильника в місці відпуску пального наливом, розташованому на акцизному складі, а також необладнання та/або відсутність реєстрації в Реєстрі витратоміра-лічильника спирту етилового в місці його отримання та відпуску, розташованому на акцизному складі (п. 17 підрозд. 5 розд. ХХ ПК).

По 15 липня реєструються в Єдиному реєстрі акцизних накладних (далі – ЄРАН) акцизні накладні/розрахунки коригування (далі – АН, РК), складені по 30 червня; із 23 липня по 15 серпня – складені з 1 по 31 липня (п. 23 підрозд. 5 розд. ХХ ПК).

Із 16 по 20 липня платники податку та суб’єкти господарювання (далі – СГ), які з 1 липня цього року не підпадають під визначення платників податку відповідно до п. 212.1 ПК та в яких станом на 16 липня в системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового (далі – СЕАРП та СЕ) обліковуються обсяги залишків пального, зобов’язані скласти на такі обсяги АН у двох примірниках та зареєструвати перший примірник в ЄРАН із зазначенням в АН акцизних складів/акцизних складів пересувних, де такі обсяги пального фактично знаходилися станом на 1 липня, та розпорядників таких складів шляхом заповнення обов’язкових реквізитів АН, передбачених пп. «г», «ґ», «з» та «и» п. 231.1 ПК (пп. «а» п. 23 підрозд. 5 розд. ХХ ПК).

Із 16 до 22 липня після виконання вимог пп. «а» (див. попередню інформацію) розпорядник акцизного складу/акцизного складу пересувного повинен зареєструвати в ЄРАН другий примірник отриманої АН, складеної згідно з пп. «а» цього пункту (пп. «б» п. 23 підрозд. 5 розд. ХХ ПК).

Обсяги ввезеного на митну територію України пального або спирту етилового з 1 по 15 липня обліковуються в СЕАРП та СЕ в послідовності, установленій п. 23 підрозд. 5 розд. ХХ ПК.

Починаючи із 1 липня протягом 20 календарних днів платник зобов’язаний подати до контролюючого органу акт проведення інвентаризації обсягів залишків спирту етилового станом на початок дня 1 липня (п. 24 підрозд. 5 розд. ХХ ПК).

Із 1 липня діють п. 19–44 Порядку, затвердженого постановою КМУ від 24.04.19 р. № 408 (див. «Учасники обігу пального в майбутній СЕАРП та СЕ: хто вони?»), якими регулюється робота СЕАРП та СЕ, а також відкриття/закриття електронних рахунків платників акцизного податку та розрахунки з бюджетом.

Із 1 липня запроваджено ліцензування видів госпдіяльності з виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним (Закон від 23.11.18 р. № 2628-VIII).

Із 1 липня набув чинності Закон від 06.06.19 р. № 2744-VIII про доповнення ст. 18 Закону від 19.12.95 р. № 481/95-BP нормою, якою перенесено з 1 липня на 31 грудня поточного року застосування до СГ штрафу за зберігання пального без відповідної ліцензії в розмірі 500 000 грн., передбаченого ч. 2 ст. 17 цього Закону.

Із 1 липня згідно з Положенням про Державну податкову службу України, затвердженим постановою КМУ від 06.03.19 р. № 227, ДПС здійснює ліцензування діяльності СГ із виробництва пального, оптової, роздрібної торгівлі та зберігання пального.

Із 1 липня набув чинності новий Порядок розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві, затверджений постановою КМУ від 17.04.19 р. № 337 (далі – Порядок), вимоги якого поширюються на всіх роботодавців (юросіб і фізосіб), які використовують найману працю.

Порядком визначено обов’язки громадян, посадових осіб, медичних закладів, зокрема:

 • потерпілий або працівник, який виявив нещасний випадок, гостре професійне захворювання (отруєння) (далі – нещасний випадок), чи свідок нещасного випадку повинні вжити всіх можливих заходів для надання допомоги потерпілому та негайно повідомити про нещасний випадок безпосередньому керівникові робіт, службі охорони праці підприємства (установи, організації) (далі – підприємство) або іншій уповноваженій особі підприємства;
 • безпосередній керівник робіт чи інша уповноважена особа зобов’язані: терміново організувати надання першої домедичної допомоги потерпілому та (за потреби) направити його до закладу охорони здоров’я, негайно повідомити роботодавцеві про випадок, а також зберегти до прибуття комісії з розслідування (спецрозслідування) нещасного випадку обстановку на робочому місці у стані, в якому вона була на момент нещасного випадку, якщо це не загрожує життю та здоров’ю інших працівників і не призведе до більш тяжких наслідків або порушення виробничих процесів;
 • заклад охорони здоров’я зобов’язаний негайно передати засобами зв’язку та протягом доби на паперовому носії екстрене повідомлення про звернення потерпілого з посиланням на нещасний випадок (за можливості з висновком про ступінь тяжкості травм) за формою додатка 1 до Порядку:
  • підприємству, де працює потерпілий або де він виконував роботу;
  • територіальному органу Держпраці за місцем настання нещасного випадку;
  • робочому органу виконавчої дирекції Фонду соцстрахування за місцем настання нещасного випадку.

Порядком визначено процедуру проведення розслідування нещасних випадків; порядок контролю, обліку та звітності щодо нещасних випадків, аварій, складення санітарно-гігієнічних характеристик умов праці та вимоги до них, установлення зв’язку захворювання з умовами праці, розслідування причин та облік випадків хронічних професійних захворювань (отруєнь) тощо.

Установлено, що згідно з Порядком несуть відповідальність особи, які:

 • проводили розслідування нещасних випадків, причин виникнення хронічних професійних захворювань (отруєнь), аварій, – за своєчасність та об’єктивність їх розслідування, обґрунтованість прийнятих рішень тощо;
 • порушують або не виконують вимоги Порядку, створюють перешкоди розслідуванню або надають неправдиві свідчення.

Порядок передбачає проведення розслідування (спецрозслідування) протягом 3 років із дня настання такого випадку (у т. ч. і тих випадків, про які роботодавець не повідомив своєчасно). Але якщо факт нещасного випадку встановлено в судовому порядку, розслідування проводитиметься незалежно від дати настання такого випадку.

Із 1 липня функціонує електронна система реєстрації та обліку в сфері авторських і суміжних прав (далі – електронна система). Мінекономрозвитку як центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику в сфері інтелектуальної власності, має затвердити порядок функціонування електронної системи та авторизації електронних майданчиків (Закон від 15.05.18 р. № 2415-VIII).

Із 1 липня запроваджено державне регулювання цін на деякі лікарські засоби (далі – ліки), що закуповуються за бюджетні кошти та включені до визначеного МОЗ переліку, шляхом встановлення граничних оптово-відпускних цін на них на основі цін на ліки, зареєстровані в Польщі, Словакії, Чехії, Латвії та Угорщині.

Згідно зі змінами, внесеними до постанови КМУ від 17.10.08 р. № 955:

 • на ліки, включені до Національного переліку основних лікарських засобів (далі – Національний перелік) (крім наркотичних, психотропних ліків, прекурсорів та медичних газів), установлюються граничні постачальницько-збутові надбавки не вище 10 %, що нараховуються до оптово-відпускної ціни з урахуванням податків та зборів, та граничні торговельні (роздрібні) надбавки, виходячи із: закупівельної ціни з урахуванням податків, що не перевищує 100 грн. (включно), – 25 %, більше 100 до 500 грн. (включно) – 20 %, більше 500 до 1 000 грн. (включно) – 15 %, більше 1 000 грн. – 10 %;
 • на ліки (крім наркотичних, психотропних ліків, прекурсорів та медичних газів), які придбаваються повністю або частково за кошти державного та місцевих бюджетів, установлюються граничні постачальницько-збутові надбавки не вище 10 %, що нараховуються до оптово-відпускної ціни з урахуванням податків та зборів, та граничні торговельні (роздрібні) надбавки не вище 10 %, що нараховуються до закупівельної ціни з урахуванням податків.

Вимоги щодо декларування зміни оптово-відпускних цін на ліки, установлені постановою КМУ від 02.07.14 р. № 240, не поширюються на ліки, що включені до Національного переліку та на які МОЗ установлює граничні оптово-відпускні ціни (постанова КМУ від 03.04.19 р. № 426).

Із 1 липня застосовується нова назва Реєстру закладів охорони здоров’я та суб’єктів господарювання (організацій) зооветеринарного постачання, що здійснюють оптову торгівлю спиртом етиловим на медичні та ветеринарні цілі, та Порядок (замість Положення) його ведення, затверджені постановою КМУ від 28.12.2000 р. № 1908 (постанова КМУ від 22.05.19 р. № 428).

Із 1 липня уведено в дію окремі норми Закону від 22.06.17 р. № 2118-VIII, згідно з якими:

 • сертифікація енергоефективності є обов’язковою для: об’єктів будівництва, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками; будівель держвласності з опалюваною площею понад 250 м2, які часто відвідують громадяни і в усіх приміщеннях яких розташовані органи державної влади; будівель, в яких здійснюється термомодернізація, на яку надається держпідтримка для досягнення класу енергоефективності будівлі не нижче мінімальних вимог до неї. Сертифікація здійснюється на замовлення та за рахунок замовника. У разі укладення договорів купівлі-продажу, найму (оренди) будівлі, житлового або нежитлового приміщення будівлі продавець або наймодавець (орендодавець) на вимогу потенційного покупця/наймача (орендаря) має надати інформацію про енергетичний сертифікат будівлі (якщо сертифікація є обов’язковою, проведеною) або повідомити про його відсутність (ч. 1 ст. 7);
 • обов’язковому обстеженню будівлі за рахунок коштів держпідтримки підлягають інженерні системи будівлі, забезпечення (підвищення рівня) енергоефективності яких здійснено з держпідтримкою (абзац четвертий ч. 1 ст. 13);
 • держпідтримка термомодернізації будівель надається виключно за умов: наявності енергетичного сертифіката будівлі (якщо сертифікація є обов’язковою); підвищення показників енергоефективності будівель до більш високого класу енергоефективності з урахуванням економічно доцільного рівня, але не нижче мінімальних вимог, установлених ст. 6 цього Закону (ч. 4 ст. 16).

Із 1 липня набули чинності Порядок купівлі електроенергії за «зеленим» тарифом (крім гл. 2, 3 та 13, які діють із 14 травня цього року) та Методика формування кошторису гарантованого покупця, затверджені постановою КМУ від 26.04.19 р. № 641.

Із 1 липня уведено в дію Правила ринку (крім гл. 1.3–1.16 розд. I, уведених в дію із 1 квітня), затверджені постановою НКРЕКП від 14.03.18 р. № 307. Правилами визначено: порядок реєстрації учасників ринку, порядок та вимоги до забезпечення виконання зобов’язань за договорами про врегулювання небалансів електроенергії, правила балансування, правила функціонування ринку допоміжних послуг, порядок проведення розрахунків на балансуючому ринку та ринку допоміжних послуг, порядок виставлення рахунків, порядок внесення змін до цих Правил, положення щодо функціонування ринку в разі виникнення надзвичайної ситуації в ОЕС України.

Із 1 липня уведено в дію Правила ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку (крім гл. 10, 12, 13 розд. I та розд. II Правил, уведених в дію з 24.06.19 р.), затверджені постановою НКРЕКП від 14.03.18 р. № 308.

Із 1 липня уведено в дію Ліцензійні умови (крім гл. 1, яка діє з 1 січня), затверджені постановою НКРЕКП від 27.12.17 р. № 1471. Визначено вичерпний перелік вимог до провадження ліцензіатом госпдіяльності зі здійснення функцій гарантованого покупця, зокрема:

 • кадрові: щодо оформлення трудових відносин із персоналом шляхом укладення трудових договорів згідно з КЗпП тощо;
 • організаційні: щодо сплати ліцензіатом щоквартально, протягом перших 30 днів кварталу, що настає за звітним, внесків на регулювання; надання НКРЕКП на її вимогу фінзвітності з аудиторським висновком;
 • технологічні: щодо забезпечення надійного та безперебійного функціонування програмного та апаратно-технічного забезпечення для виконання функцій гарантованого покупця тощо;
 • спеціальні: щодо ведення бухобліку і підготовки фінансових звітів з ліцензованої діяльності окремо від обліку та звітів з інших видів діяльності тощо.

Із 1 липня уведено в дію Ліцензійні умови (крім гл. 1, що діє з 1 січня), затверджені постановою НКРЕКП від 27.12.17 р. № 1466. Визначено вичерпний перелік вимог, умов і правил, обов’язкових для виконання під час провадження госпдіяльності зі здійснення функцій оператора ринку (у т. ч. з організації купівлі-продажу електроенергії на ринку електроенергії).

Із 1 липня уведено в дію Ліцензійні умови (крім гл. 1, що діє з 1 квітня), затверджені постановою НКРЕКП від 27.12.17 р. № 1467. Визначено вичерпний перелік вимог, обов’язкових для виконання під час провадження госпдіяльності з виробництва електроенергії. При цьому спеціальні вимоги, яких повинен дотримуватися ліцензіат під час провадження ліцензованої діяльності, визначені пп. 2 п. 2.4 гл. 2, уводяться в дію з 10 червня 2020 року.

Із 1 липня уведено в дію Ліцензійні умови (крім гл. 1, що діє з 1 січня), затверджені постановою НКРЕКП від 27.12.17 р. № 1468. Діють вимоги до провадження ліцензіатом госпдіяльності з перепродажу електроенергії (трейдерської діяльності): кадрові, організаційні, технологічні та спеціальні.

Із 1 липня набули чинності зміни до Методики обрахування плати за спільне використання технологічних електричних мереж, затвердженої постановою Нацкоменергетики від 12.06.08 р. № 691, затверджені у зв’язку з початком дії нового ринку електроенергії (постанова НКРЕКП від 21.06.18 р. № 546).

Із 1 липня опублікування інформації про частку кожного джерела енергії, використаного для виробництва електроенергії (далі – інформація 1), та вплив на навколишнє природне середовище, спричинений виробництвом електроенергії (далі – інформація 2), здійснюється відповідно до Порядку, затвердженого постановою НКРЕКП від 26.04.19 р. № 642. Дія Порядку поширюється:

 • на виробників електроенергії, які оприлюднюють на власному веб-сайті: інформацію 1 – за формою додатка 1 до Порядку не пізніше 15-го дня після завершення відповідного звітного кварталу (року); інформацію 2 – за формою додатка 2 до Порядку не пізніше 40-го дня після завершення відповідного звітного кварталу (року);
 • оператора ринку, який не пізніше 20-го дня після завершення звітного кварталу (року) оприлюднює на власній веб-сторінці (веб-сайті) інформацію 1 про електроенергію, продану на ринку «на добу наперед» та внутрішньодобовому ринку;
 • оператора системи передачі, який не пізніше 20-го дня після завершення кварталу (року) оприлюднює на власній веб-сторінці (веб-сайті) з помісячною розбивкою інформацію 1 стосовно електроенергії, проданої на балансуючому ринку;

Установлено обов ’язки учасників ринку, які продають електроенергію на організованих сегментах ринку та на двосторонній основі; за двосторонніми договорами.

Із 1 липня присвоєння адрес об’єктам будівництва та об’єктам нерухомого майна здійснюється виключно відповідно до Тимчасового порядку, затвердженого постановою КМУ від 27.03.19 р. № 367.

Із 1 липня набули чинності зміни до наказу Мінфіну від 30.11.12 р. № 1246 про затвердження Інструкції, якою визначено структуру і порядок ведення Єдиного державного реєстру виробників спирту етилового, коньячного і плодового та зернового дистиляту, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, дистиляту виноградного спиртового, спирту-сирцю плодового, біоетанолу, алкогольних напоїв та тютюнових виробів. ДФС доручено розмістити цей реєстр на своєму офіційному веб-порталі (наказ Мінфіну від 28.03.19 р. № 126).

Із 1 липня підвищилася плата за адміністративні послуги у сфері міграції, установлена постановою КМУ від 02.11.16 р. № 770. Наприклад, вартість оформлення (у т. ч. замість втраченого або викраденого) та обміну паспорта громадянина України (у формі картки), крім первинного оформлення, з дня оформлення заяви-анкети у строк: не більше 20 робочих днів (далі – р. д.) – 126 грн., 10 р. д. – 252 грн.; для виїзду за кордон не більше 20 р. д. – 352 грн., 7 р. д. та 3 р. д. – 704 грн. (постанова КМУ від 24.04.19 р. № 371).

Із 1 липня передплата вітчизняних періодичних друкованих видань на території Донецької та Луганської областей, де органи державної влади України здійснюють свої повноваження, провадиться за тарифами, затвердженими наказом Мінінфраструктури від 20.03.19 р. № 170.

Із 1 липня ДП «Укрспирт» здійснює експорт спирту етилового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового (коди згідно з УКТЗЕД 2207 і 2208) та оптову торгівлю зазначеним спиртом, а також оптову торгівлю спиртом етиловим і плодовим (код згідно з УКТЗЕД 2207) (постанова КМУ від 19.06.19 р. № 521).

Із 2 липня набувають чинності зміни до Інструкції, затвердженої постановою Правління НБУ від 28.08.01 р. № 368. Так, банкам/відповідальним особам банківських груп дозволено під час розрахунку нормативів капіталу та нормативів кредитного ризику за операціями з пов’язаними з банком/банківською групою особами враховувати забезпечення у вигляді застави майнових прав на грошові кошти, розміщені на вкладному (депозитному) рахунку в банку-кредиторі, до завершення строку погашення боргу, визначеного умовами договору, за одночасного дотримання умов, установлених п. 2 постанови Правління НБУ від 21.05.19 р. № 71.

Із 4 липня набуває чинності ч. 2 ст. 32 Закону від 18.05.17 р. № 2042-VIII, згідно з якою з метою забезпечення простежуваності на харчові продукти тваринного походження, щодо яких цим Законом не передбачено нанесення позначки придатності та які вироблені на потужностях, на які видано експлуатаційний дозвіл, наноситься ідентифікаційна позначка, що містить реєстраційний номер потужності. Така позначка наноситься операторами ринку, які здійснюють виробництво чи первинне пакування та/або пакування відповідних продуктів, до моменту їх вивезення з потужності.

У разі подальшої переробки або повторного пакування на іншій потужності наноситься нова ідентифікаційна позначка. Обіг зазначених харчових продуктів тваринного походження без ідентифікаційної позначки забороняється.

До 8 липня повинні розробити та подати до НКРЕКП:

 • оператор системи передачі – керівництва, передбачені Правилами ринку, затвердженими постановою НКРЕКП від 14.03.18 р. № 307;
 • держпідприємство, що здійснює діяльність з оптового постачання електроенергії, – Правила поведінки на ринку «на добу наперед» та внутрішньодобовому ринку (постанова НКРЕКП від 31.05.19 р. № 879).

Із 12 липня в’їзд на тимчасово окуповану територію України (далі – ТОТ) громадян України, які виїхали з цієї території для оформлення документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України, здійснюється за умови пред’явлення довідки, виданої територіальним органом або територіальним підрозділом ДМС за формою додатка 5, яким доповнено Порядок, затверджений постановою КМУ від 04.06.15 р. № 367. Установлено особливості виїзду з ТОТ дитини, яка не досягла 16-річного віку (постанова КМУ від 05.06.19 р. № 474).

Із 16 липня набуває чинності Закон від 25.04.19 р. № 2704-VIII (крім низки норм), який забезпечує функціонування української мови як державної у сферах суспільного життя (див. «Закон про мову: які новації потрібно взяти до уваги в роботі»).

Із 16 липня втрачає чинність спільний наказ Мінфіну та Держмитслужби від 24.01.06 р. № 25/44, який визначає порядок розрахунково-касового обслуговування через Держказначейство митних та інших платежів, які вносяться до/або під час митного оформлення. Нагадаємо, на сьогодні перерахування до держбюджету таких платежів здійснюється відповідно до Порядку, затвердженого наказом Мінфіну від 01.11.17 р. № 898.

Із 18 липня набувають чинності форми висновків експертиз, на підставі яких приймаються рішення про видачу дозволів відповідно до видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки згідно з Порядком, затвердженим постановою КМУ від 26.10.11 р. № 1107. Йдеться про форми висновку експертизи:

 • стану охорони праці та безпеки промислового виробництва СГ під час виконання робіт підвищеної небезпеки, а також експлуатації машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки;
 • відповідності машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки (наказ Мінсоцполітики від 07.11.18 р. № 1654).

Із 19 липня підвищуються розміри зборів за підготовку до держреєстрації авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір, затверджені постановою КМУ від 27.12.01 р. № 1756. Зокрема, сплачується за підготовку до держреєстрації: авторського права фізособами – 15 НМДГ (255 грн.), юрособами – 30 НМДГ (510 грн.) (було 3,25 та 9,5 НМДГ відповідно); договорів, які стосуються права автора на твір, фізособами – 30 та юрособами 60 НМДГ (1 020 грн.) (було 4,25 та 11,5 НМДГ відповідно) (постанова КМУ від 12.06.19 р. № 496).

Із 21 липня уводяться в дію положення Кодексу з процедур банкрутства від 18.10.18 р. № 2597-VIII, що визначають створення електронної торгової системи (далі – ЕТС) та авторизації електронних майданчиків, зокрема:

 • Державний орган з питань банкрутства забезпечує реалізацію державної політики щодо функціонування ЕТС;
 • Кабмін має затвердити порядок функціонування ЕТС, організації та проведення електронних аукціонів, визначення розміру, сплати, повернення гарантійних внесків та сплати винагороди операторів електронних майданчиків, установлює порядок авторизації апаратно-програмного комплексу, який є авторизованим електронним майданчиком, а також порядок надання доступу таких майданчиків до ЕТС та розмір плати за доступ. Повністю Кодекс буде уведений в дію з 21 жовтня цього року.

Із 23 липня може бути заборонено або обмежено надання на ринку електричного та електронного обладнання через його невідповідність вимогам Технічного регламенту, затвердженого постановою КМУ від 10.03.17 р. № 139.

Із 25 липня набувають чинності зміни до переліку радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв (далі – РЕЗ, ВП), на експлуатацію яких потрібен дозвіл, затвердженого рішенням Нацкомзв’язку від 23.12.14 р. № 844. Так, у новій редакції викладено:

 • вимоги щодо отримання дозволу на експлуатацію видів РЕЗ (ВП) залежно від радіотехнології, в якій його застосовують (розд. II Переліку);
 • норми, що регулюють використання деяких типів РЕЗ або ВП для їх експлуатації відповідно до вимоги ч. 8 ст. 30 Закону від 01.06.2000 р. № 1770-III (на бездозвільній та безоплатній основі) (додаток до Переліку) (рішення Нацкомзв’язку від 26.02.19 р. № 94).

Із 29 липня набувають чинності нові п. 29 та 30 Ліцензійних умов, затверджених постановою КМУ від 11.11.15 р. № 991. А саме: туроператор на своєму веб-сайті зобов’язаний розмістити у довільній формі інформацію:

 • про турагентів, які провадять посередницьку діяльність з реалізації комплексу туристичних послуг, розробленого туроператором;
 • чинні договори на туристичне обслуговування, укладені безпосередньо туроператором та/або через турагентів.

Туроператор повинен оновлювати інформацію не пізніше робочого дня, що настає за днем укладення агентського договору або договору на туристичне обслуговування.

Туроператор має створювати необхідні умови для осіб з інвалідністю та маломобільних груп населення (постанова КМУ від 22.05.19 р. № 420).

Із 29 липня набувають чинності зміни до Ліцензійних умов, затверджених постановою КМУ від 07.12.16 р. № 913. Зокрема, передбачається, що:

 • кредитним спілкам, які можуть виступати поручителем виконання членом спілки зобов’язань перед третіми особами, ліцензія на надання гарантій та поручительств видається органом ліцензування з обмеженням щодо надання гарантій. Відповідна інформація відображається в ліцензії;
 • ліцензія на надання послуг у системі накопичувального пенсійного забезпечення видається: адміністраторам недержавних пенсійних фондів (далі – НПФ) у частині адміністрування цих фондів; НПФ – у частині надання послуг у накопичувальній системі пенсійного страхування НПФ – суб’єктом другого рівня системи пенсійного забезпечення;
 • на дату подання заяви про отримання ліцензії (далі – заява) здобувач ліцензії повинен бути внесений до Державного реєстру фінансових установ або до реєстру осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги, що веде Нацкомфінпослуг.

Крім того, уточнено перелік документів, які додаються здобувачем до заяви, а також викладено у новій редакції форму заяви про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів) (постанова КМУ від 22.05.19 р. № 427).

Коментарі до матеріалу

Кращі матеріали