Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Зміни до законодавства, що діють із березня 2021 року

01.03.2021 1095 0 1

Із 1 березня набув чинності наказ Мінфіну від 02.12.20 р. № 734, яким:

 • оновлено форму податкової накладної, затверджену наказом Мінфіну від 31.12.15 р. № 1307;
 • оновлено форми податкової декларації з ПДВ та уточнюючого розрахунку податкових зобов’язань із ПДВ у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок, затверджені наказом Мінфіну від 28.01.16 р. № 21 (далі – Наказ № 21);
 • унесено уточнення до форми розрахунку податкових зобов’язань, нарахованих отримувачем послуг, не зареєстрованим як платник ПДВ, які постачаються нерезидентами, у тому числі їх постійними представництвами, не зареєстрованими платниками податків, на митній території України, затвердженої Наказом № 21.

Починаючи із 01.03.21 р. у ЄРПН можуть бути зареєстровані виключно ПН та/або РК, складені за новими формами. ПН та/або РК, складені за формами, що були чинними до 01.03.21 р., не прийматимуться до реєстрації. 

Із 1 березня набули чинності окремі зміни до Положення про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями, затвердженого постановою Правління НБУ від 30.06.16 р. № 351, зокрема:

 • визначено формулу, за якою розраховується розмір кредитного ризику за спрощеним підходом за активами боржника – юрособи та фізособи;
 • установлено порядок визначення значення коефіцієнта ймовірності дефолту боржника/контрагента за фінансовими активами та фінансовими зобов’язаннями за спрощеним підходом (постанова Правління НБУ від 01.02.21 р. № 12).

Із 1 березня скасовано нижнє цінове обмеження на балансуючому ринку електроенергії, яке становило 55 % від ціни на ринку «на добу наперед». Відповідну зміну внесено до абзацу третього п. 10.11 розд. X Правил ринку, затверджених постановою НКРЕКП від 14.03.18 р. № 307 (постанова НКРЕКП від 05.02.21 р. № 189). 

Із 1 березня особам, яким виповнилося 80 років і більше, у яких щомісячна пенсія з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, індексації, щомісячної компенсації у разі втрати годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи тощо (далі – пенсія) не досягає розміру середньої зарплати (доходу), яка враховується для обчислення пенсії за 2020 рік, установлено щомісячну компенсацію до 500 грн у межах зазначеного розміру.

У разі коли після встановлення вищеназваної компенсаціі розмір пенсії (крім пенсій за особливі заслуги перед Україною) не досягає 2 600 грн, таким особам надається доплата до пенсії в сумі, що не вистачає до зазначеного розміру, яка враховується під час подальших перерахунків пенсії (постанова КМУ від 16.09.20 р. № 849).

Із 2 березня уточнено порядок передачі в оренду водних об’єктів у комплексі із земельними ділянками. Відповідні зміни унесено, зокрема:
до ст. 51 Водного кодексу:

 • водні об’єкти надаються у користування за договором оренди землі в комплексі з розташованим на ній водним об’єктом у порядку, визначеному земельним законодавством. Право оренди земельної ділянки під водним об’єктом поширюється на такий водний об’єкт;
 • типовий договір оренди землі в комплексі з розташованим на ній водним об’єктом затверджується КМУ. У договорі оренди землі в комплексі з розташованим на ній водним об’єктом (далі – договір оренди) визначаються умови використання водних об’єктів, розмір орендної плати, строк дії договору оренди тощо;
 • за користування водним об’єктом орендар зобов’язаний сплачувати орендну плату за водний об’єкт та орендну плату за земельну ділянку під ним;
 • орендарі водного об’єкта зобов’язані надавати іншим водокористувачам можливість здійснювати спецводокористування, крім випадків, коли таке спецводокористування унеможливлює використання орендарем водного об’єкта для потреб, визначених у договорі оренди. Спецводокористувачі мають право скидати зворотні води в орендовані водні об’єкти за умови неперевищення нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин;

до Закону від 06.10.98 р. № 161-XIV «Про оренду землі»: 

 • визначено зміст договору оренди та установлено, що невід’ємною складовою такого договору є паспорт водного об’єкта;
 • орендодавцю надано право вимагати від орендаря: дотримання зобов’язання щодо охорони та поліпшення екологічного стану водного об’єкта, експлуатації водосховищ і ставків відповідно до встановлених режимів роботи, а також оформлення права користування гідротехнічними спорудами та права спецводокористування; своєчасного внесення орендної плати за земельну ділянку/ за водний об’єкт.
 • орендар зобов’язаний у 5-денний строк після держреєстрації права оренди земельної ділянки державної або комунальної власності надати копію договору оренди до відповідного податкового органу, а в разі оренди земельної ділянки в комплексі з розташованим на ній водним об’єктом – також відповідному територіальному органу Держводагентства. 

Установлено, що сторони договорів оренди водних об’єктів, договорів оренди земельних ділянок під водними об’єктами, укладених до 02.03.21 р., які не містять умов про розмір орендної плати за земельну ділянку, на якій розташований водний об’єкт, або про розмір орендної плати за водний об’єкт, зобов’язані визначити такі умови до 02.03.22 р. (Закон від 04.11.20 р. № 963-IX).

Уведені в обіг у період по 5 березня фасовані товари, які не відповідають метрологічним вимогам, установленим наказом Мінекономрозвитку від 05.07.17 р. № 969, дозволено надавати на ринку до закінчення строку їх придатності.

Із 9 березня набуває чинності План дій за надзвичайних обставин, пов’язаних із харчовими продуктами та кормами. Документом визначено заходи, які повинні невідкладно здійснюватися, у разі коли такі корми та харчові продукти безпосередньо або через довкілля становлять загрозу для здоров’я людини та/або тварини і такій загрозі неможливо запобігти або її не можна усунути або зменшити до прийнятного рівня звичайними заходами. До Плану дій додається форма інформації про ініціювання вилучення та/або відкликання харчових продуктів та/або кормів, яку оператор ринку, стосовно якого прийнято рішення про вилучення та/або відкликання харчових продуктів та/або кормів, має подавати територіальному органу Держпродспоживслужби (постанова КМУ від 03.02.21 р. № 80).

Із 11 березня застосовується перелік машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, затверджений постановою КМУ від 03.02.21 р. № 77. Крім того, цією постановою внесено уточнення до Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, затвердженого постановою КМУ від 26.10.11 р. № 1107, у тому числі оновлено форму декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці. Установлено, що декларації, видані до 11.03.21 р., є чинними до внесення змін до них.

Із 11 березня застосовується Техничний регламент шумового випромінювання у навколишнє середовище від обладнання, що використовується ззовні приміщень, затверджений постановою КМУ від 04.12.19 р. № 1186. З метою підтвердження відповідності одиниці обладнання вимогам цього Техрегламенту виробник або його уповноважений представник повинен скласти декларацію про відповідність для кожного типу виготовленого обладнання згідно із примірною структурою, установленою в додатку 2 до Техрегламенту. Передбачено, що надання на ринку та/або введення в експлуатацію обладнання, уведеного в обіг до 11.03.21 р., не може бути заборонено чи обмежено з причин його невідповідності всім або окремим вимогам цього Техрегламенту. Органом державного ринкового нагляду для обладнання, що використовується ззовні приміщень, призначено Держпраці.

До 15 березня банки – емітенти електронних грошей повинні розробити та подати до НБУ зміни до правил використання електронних грошей та привести свою діяльність у відповідність до вимог Положення про електронні гроші в Україні, затвердженого постановою Правління НБУ від 04.11.10 р. № 481 зі змінами, унесеними постановою Правління НБУ від 11.09.20 р. № 133, згідно з якими, зокрема:

 • емітент має право надавати своїм клієнтам такі фінпослуги з використання електронних грошей: випуск та розповсюдження електронних грошей; надання засобів поповнення електронних гаманців; обмінні операції; погашення та/або приймання електронних грошей в обмін на готівкові/безготівкові кошти; розрахунки за товари та перекази електронних грошей між користувачами-фізособами.
 • агенти на підставі договору, укладеного з емітентом, мають право надавати такі фінпослуги: розповсюдження електронних грошей; надання засобів поповнення електронних гаманців; обмінні операції з електронними грошима; приймання електронних грошей в обмін на готівкові/безготівкові кошти.

Із 26 березня запроваджено оформлення і видачу національного та міжнародного посвідчень водія, свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу (далі – ТЗ), тимчасового реєстраційного талона ТЗ, зразки та технічний опис бланка яких затверджені постановою КМУ від 16.09.20 р. № 844. При цьому національне та міжнародне посвідчення водія, свідоцтво про реєстрацію ТЗ, тимчасовий реєстраційний талон ТЗ, видані до 26.03.21 р., є чинними протягом строку, на який їх було видано.

Із 27 березня набувають чинності Вимоги (правила) щодо здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської та дилерської діяльності, андеррайтингу, управління цінними паперами (далі – Вимоги, ЦП). Торговці ЦП (у т. ч. їх філії та інші відокремлені підрозділи) зобов’язані дотримуватися цих Вимог та інших нормативно-правових актів НКЦПФР, якими встановлено особливості провадження операцій із фінансовими інструментами під час правочинів із набуття, припинення, переходу прав власності на фінансові інструменти.

Не пізніше 26.05.21 р. торговці ЦП зобов’язані привести свою діяльність та внутрішні документи у відповідність до цих Вимог (рішення НКЦПФР від 03.11.20 р. № 640).

Із 27 березня набувають чинності Вимоги до договорів, які укладаються під час провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку ЦП) – діяльності з торгівлі ЦП: брокерської діяльності, дилерської діяльності, андеррайтингу, управління цінними паперами (далі – Вимоги). При цьому установлено, що договори, укладені за участю торговців ЦП до 27.03.21 р., не потребують обов’язкового приведення у відповідність до Вимог до завершення строку їх дії. Водночас такі договори не можуть бути продовжені на наступний строк без приведення їх у відповідність до Вимог. Договори на брокерське обслуговування, укладені торговцями ЦП до 27.03.21 р., у разі приведення їх у відповідність до вимог, установлених Вимогами до генерального договору, який укладається між торговцем ЦП та клієнтом, уважаються генеральними договорами у розумінні цих Вимог (рішення НКЦПФР від 03.11.20 р. № 641).

Із 27 березня втрачають чинність:

 • Правила (умови) здійснення діяльності з торгівлі ЦП: брокерської діяльності, дилерської діяльності, андеррайтингу, управління ЦП, затверджені рішенням ДКЦПФР від 12.12.06 р. № 1449 (рішення НКЦПФР від 03.11.20 р. № 642);
 • Порядок та умови провадження торговцем ЦП брокерської діяльності за договорами на брокерське обслуговування з подальшим врегулюванням зобов’язань клієнта, затверджені рішенням НКЦПФР від 06.11.12 р. № 1584 (рішення НКЦПФР від 03.11.20 р. № 643).

31 березня завершується реалізація експериментального проєкту щодо запровадження першої черги Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва (далі – експериментальний проєкт), який здійснюється із 06.07.20 р. відповідно до Порядку, затвердженого постановою КМУ від 01.11.20 р. № 559. За результатами реалізації експериментального проєкту Мінцифри має звітувати Кабміну та подати пропозиції щодо доцільності внесення змін до законодавства, зокрема до Закону від 17.02.11 р. № 3038-VI «Про регулювання містобудівної діяльності» (постанова КМУ від 25.11.20 р. № 1174).

До 31 березня (починаючи із 1 лютого на період дії карантину) установлено граничну ціну на природний газ за договорами постачання між побутовими споживачами та постачальниками, у тому числі постачальником «останньої надії», на рівні 6,99 грн за 1 м3 (з урахуванням ПДВ та плати за транспортування магістральними газопроводами до внутрішніх точок виходу з ГТС) (постанова КМУ від 18.01.21 р. № 25).

До 1 квітня звітність з ЄСВ подається до податкових органів за основним місцем взяття на облік як платника ЄСВ за попередніми формами, затвердженими наказом Мінфіну від 14.04.15 р. № 435, згідно:

 • з додатком 4 до Порядку № 435 – роботодавцями за звітні періоди до 2020 року включно та в разі держреєстрації припинення діяльності до 28.02.21 р.;
 • додатком 5 до Порядку № 435 – фізособами-підприємцями – єдинниками першої – третьої груп; 
 • додатком 7 до Порядку № 435 – роботодавцями в разі настання нещасного випадку на виробництві чи професійного захворювання.

До 1 січня 2022 року звітність з ЄСВ за попередніми формами подаватиметься: згідно з додатком 5 до Порядку № 435 – фізособами-підприємцями – єдинниками четвертої групи; фізособами-підприємцями на загальній системі оподаткування; особами, які займаються незалежною професійною діяльністю, та членами фермерських господарств; з додатком 6 до Порядку № 435 – особами, які беруть участь у добровільній сплаті ЄСВ (наказ Мінфіну від 28.12.20 р. № 814).
Об’єднана звітність, затверджена наказом Мінфіну від 15.12.20 р. № 773, уперше подається за І квартал 2021 року.

За березень платники акцизного податку вперше подаватимуть декларацію акцизного податку за формою, затвердженоюї наказом Мінфіну від 23.01.15 р. № 14 (зі змінами унесеними наказом Мінфіну від 08.12.20 р. № 747, який набув чинності з 16.02.21 р.) (далі – декларація, Наказ № 14). Нагадаємо, що декларація подається не пізніше 20 квітня. ДПС видала лист від 11.02.21 р. № 3836/7/99-00-21-03-03-07 (далі – Лист № 3836) з рекомендаціями щодо сплати та подання звітності з акцизного податку. Так, платникам пропонується:

 • за звітні періоди січень і лютий – подавати розрахунок суми акцизного податку із сигарил (код 2402 10 00 90 згідно з УКТЗЕД) у додатку 10 до декларації за формою, наведеною у додатку 1 до Листа № 3836. Визначена таким чином сума податкового зобов’язання із сигарил відображається у розділі Б декларації за відповідною операцією згідно з порядком, затвердженим Наказом № 14 у попередній редакції;
 • розрахунок суми акцизного податку з реалізації пального під час зміни умов оподаткування згідно з пп. 229.8.13 ПК за формою додатка 2 до Листа № 3836 – подавати суб’єктам господарювання, на яких поширюється зазначена норма, разом із додатком 10 до декларації.

Лист ДПС від 11.02.21 р. № 3836/7/99-00-21-03-03-07 див. в публікації Декларування податкових зобов'язань платниками акцизного податку

Коментарі до матеріалу

Кращі матеріали