Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Зміни в законодавстві, що діють із грудня 2018 року

30.11.2018 1526 0 1

Із 1 грудня підвищено розмір прожиткового мінімуму (далі – ПМ): для працездатних осіб цей показник становить 1 921 грн.; для дітей віком до 6 років – 1 626 грн., від 6 до 18 років – 2 027 грн.; для осіб, які втратили працездатність, – 1 497 грн. Загальний показник ПМ становить 1 853 грн. (ст. 7 Закону від 07.12.17 р. № 2246-VIII).

Із 1 грудня набули чинності зміни до наказу Мінфіну від 31.12.15 р. 1307, а саме: у новій редакції викладено форми податкової накладної та розрахунків коригування (далі – ПН, РК) та унесено зміни до Порядку їх заповнення (наказ Мінфіну від 17.09.18 р. № 763). Відповідно із 1 грудня:

 • підлягають реєстрації в ЄРПН ПН та РК до них за новими формами незалежно від дати їх складання (до 1 грудня чи після) – за умови дотримання інших вимог щодо реєстрації у ЄРПН (ЗІР, категорія 101.16);
 • застосовується Перелік умовних кодів коригування для РК до ПН, який містить 11 умовних кодів коригування (порядок застосування кодів 301–304 наводиться у стовпчику для приміток).

Із 1 грудня введено у дію Ліцензійні умови, затверджені постановою НКРЕКП від 27.12.17 р. № 1470 (крім гл. 1, яка застосовується з 1 травня 2018 року). Умовами встановлено вичерпний перелік документів, які додаються до заяви про отримання ліцензії на здійснення госпдіяльності з розподілу електроенергії, а також вимог, умов і правил, обов’язкових для виконання під час провадження зазначеної ліцензованої діяльності.

Із 1 грудня Нацбанком уведено обов’язковий норматив ліквідності – коефіцієнт покриття ліквідністю (LCR). Значення нормативів LCR визначатиметься як 30-денна середньоарифметична змінна величина. Першою звітною датою для нормативів LCR названо 31 грудня 2018 року. Мінімальне значення нормативів LCR буде доведено до 100 % поетапно: із 31 грудня 2018 року – 80 %; 1 червня 2019 року – 90 %; із 1 грудня 2019 року – 100 %. Відповідне доповнення до гл. 5 розд V Інструкції, затвердженої постановою Правління НБУ від 28.08.01 р. № 368, унесено постановою Правління НБУ від 30.10.18 р. № 114.

Крім того, банки зобов’язані із 1 грудня 2018 року подавати до НБУ за встановленою ним формою:

 • дані про розрахунок коефіцієнта покриття ліквідністю (LCR) за всіма валютами (LCR BB), у національній валюті (LCR HB) та в іноземній валюті (LCR IB) – щодня, не пізніше наступного робочого дня (далі – р. д.) за днем розрахунку;
 • дані про фактичні відпливи та надходження грошових коштів станом на 1-ше число кожного місяця – щомісяця, протягом 10 р. д. наступного місяця.

Із січня 2019 року НБУ публікуватиме інформацію про виконання LCR в розрізі банків.

Із 5 грудня набувають чинності вимоги до експертних організацій, які мають намір виконувати (виконують) експертизу стану охорони праці та безпеки промислового виробництва.

Цих вимог мають обов’язково дотримуватися суб’єкти господарювання (далі – СГ) незалежно від форми власності, які мають намір виконувати (виконують) в інших СГ (далі – експертна організація) експертизи:

 • стану охорони праці та безпеки промислового виробництва під час виконання робіт, а також експлуатації машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки (далі – машини);
 • відповідності машин вимогам законодавства з метою отримання дозволу на їх застосування.

Експертна організація зобов’язана, зокрема, мати:

 • перелік робіт та/або перелік машин підвищеної небезпеки, експертизу яких вона виконуватиме;
 • установчі документи; накази про призначення відповідальних осіб;
 • фахівців, які мають підтверджену кваліфікацію у визначеній сфері та безпосередньо проводять таку експертизу;
 • комплект документів, необхідних для проведення експертизи;
 • порядок обліку, зберігання результатів проведених експертиз, затверджений такою організацією тощо (наказ Мінісоцполітики від 12.04.18 р. № 507).

Із 7 грудня набувають чинності зміни до Тарифів на послуги (операції), що надаються (здійснюються) Нацбанком, який виконує функції Платіжної організації (далі – ПО), Центрального маршрутизатора і розрахунково-клірингового центру, розрахункового банку НПС «Український платіжний простір», затверджених постановою Правління НБУ від 15.06.17 р. № 53. В таблиці 3, в якій наведено тарифи на інші послуги Нацбанку, який виконує функції ПО НПС «Простір», уточнено найменування послуг та підвищено ціни на такі послуги. Зокрема, тариф для юросіб:

 • за ініціалізацію та системну персоналізацію апаратного модуля безпеки сервера авторизації (за один модуль) становить 2 300 грн.;
 • відновлення функціонування модуля безпеки сервера авторизації (за один модуль) – 2 200 грн.

Встановлено тарифи на послуги (операції) НБУ, який виконує функції ПО НПС «Простір», за операціями з використанням електронних грошей (нова таблиця 5) (постанова Правління НБУ від 07.11.18 р. № 118).

Із 9 грудня застосовується в новій редакції Методика формування страхових резервів за видами страхування іншими, ніж страхування життя, затверджена розпорядженням Держфінпослуг від 17.12.04 р. № 3104. Страховики, що здійснюють страхування інше, ніж страхування життя, повинні:

 • до 8 січня 2019 року розробити та затвердити внутрішню політику страховика із формування технічних резервів (далі – Політика) відповідно до розд. X Методики та повідомити Нацкомфінпослуг про запровадження обраної методики, шляхом подання копії Політики протягом 15 календарних днів (далі – к. д.) після її затвердження;
 • розраховувати техрезерви згідно з Політикою з дня її затвердження.

Для страховиків, які розраховують резерв коливань збитковості (далі – РКЗ) за обов’язковим страхуванням цивільно-правової відповідальності власників наземних ТЗ, розмір РКЗ на початок звітного періоду, що застосовується для розрахунку РКЗ за таким видом страхування станом на першу звітну дату починаючи з 9 грудня 2018 року, приймається рівним нулю (розпорядження Нацкомфінпослуг від 18.09.18 р. № 1638).

Із 11 грудня у зв’язку з набуттям чинності ч. 1, 3–11 ст. 47, ст. 48, ч. 2 ст. 56 Закону від 13.04.17 р. № 2019-VIII (далі – Закон № 2019) відбудеться відокремлення видів діяльності з розподілу та постачання електроенергії в існуючих вертикально-інтегрованих енергопостачальних компаніях. Розподіл електроенергії здійснюватимуть оператори систем розподілу (природні монополії) (далі – оператори), а її постачання споживачам – окремі від операторів юрособи – електропостачальники, які будуть обиратися споживачами, за вільними (ринковими) цінами.

Споживачі (крім побутових та малих непобутових споживачів), яким на 11 червня 2017 року (день набрання чинності цього Закону) постачання здійснював електропостачальник за регульованим тарифом, повинні до 11 грудня 2018 року обрати собі електропостачальника та укласти з ним договір постачання електроенергії (лист Мінекономрозвитку від 09.11.17 р. № 3304-06/40489-07).

Із 11 грудня електропостачальники універсальної послуги мають:

 • застосовувати ціну (тариф) на свої послуги, визначену за результатами конкурсу або встановлену НКРЕКП за затвердженою нею методикою у випадку, передбаченому Законом № 2019-VIII;
 • надавати універсальні послуги за економічно обґрунтованими, прозорими та недискримінаційними цінами, сформованими за методикою НКРЕКП (пп. 5, 6 п. 2.3 Ліцензійних умов, затверджених постановою НКРЕКП від 27.12.17 р. № 1469, далі – Умови № 1469).

До 11 грудня згідно з пп. 13 п. 2.3 та п. 2.5 Умов № 1469):

 • зазначені ліцензіати постачають електроенергію споживачам за цінами, установленими НКРЕКП;
 • енергопостачальники, що постачають електроенергію на закріпленій території, мають дотримуватися додатково організаційних вимог, установлених п. 2.5 Умов.

Із 12 грудня енергетичне маркування побутових духових шаф та кухонних витяжок здійснюється у відповідності до Технічного регламенту, затвердженого наказом Мінрегіону від 07.02.18 р. № 28. При цьому якщо зазначені товари, введені в обіг до 12 грудня 2018 року, не відповідають усім чи окремим вимогам цього Техрегламенту, вони можуть надаватися на ринку до 12 червня 2019 року.

Техрегламент відповідає вимогам документів Євросоюзу стосовно енергетичного маркування таких товарів. Дія документа:

 • поширюється на електричні та газові духові шафи (у т. ч. вбудовані в кухонні плити) та електричні кухонні витяжки (у т. ч. ті, що продаються не для побутового призначення);
 • не поширюється на духові шафи, що використовують інші джерела енергії, крім електроенергії та газу; духові шафи із функцією «мікрохвильового нагрівання»; малі, портативні та теплоакумуляційні духові шафи, а також духові шафи, які використовують лише пропан і бутан.

Техрегламентом установлено обов’язки постачальників і розповсюджувачів, методи вимірювання; класи енергоефективності; особливості продажу на відстані та інших форм продажу, державного ринкового нагляду.

Із 13 грудня реєстрація абонентів, які отримують телекомунікаційні послуги без укладення договору в письмовій формі (далі – абонент), здійснюється згідно з Порядком, затвердженим рішенням Нацкомзв’язку від 28.11.17 р. № 607. Абонент має право зареєструватися шляхом подання відповідної заяви за своїм вибором:

 • в електронній формі – через особистий кабінет або за допомогою мобільного додатка з використанням засобу електронної ідентифікації абонента-фізособи або уповноваженої особи абонента-юрособи;
 • або в паперовій формі – особисто оператору, провайдеру телекомунікацій або уповноваженій ним особі.

Такі заяви мають однакову юридичну силу. Абонент має право отримувати інформацію про надані йому телекомунікаційні послуги з дати своєї реєстрації.

Оператор, провайдер повинні повідомляти абонента про його права та зберігати відомості, отримані під час його реєстрації. Лише за згоди абонента на опублікування інформації про нього така інформація може бути розміщена в телефонних довідниках (у т. ч. електронних версіях та базах даних інформаційно-довідкових служб).

До 14 грудня керівники головних управлінь ДФС в областях та м. Києві (далі – ГУ ДФС) повинні забезпечити розробку та затвердження власних положень про Центри обслуговування платників (далі – ЦОП) на підставі Примірного положення ЦОП та з урахуванням Примірного регламенту ЦОП, затверджених наказом ДФС від 16.11.18 р. N 739.

14 грудня спливає термін дії постанови Правління НБУ від 12.06.18 р. № 65 (чинна з 14 червня цього року), якою встановлено особливості обов’язкового продажу надходжень в інвалюті та розмір їх обов’язкового продажу – 50 %.

До 14 грудня банки зобов’язані будуть привести внутрішні положення, що регулюють діяльність підрозділів інкасації, у відповідність до вимог Інструкції, затвердженої постановою Правління НБУ від 31.03.17 р. № 29 (далі – Інструкція), з урахуванням змін, унесених постановою Правління НБУ від 04.09.18 р. № 96. Зокрема, цією постановою:

 • установлено вимоги до ділової репутації керівника підрозділу інкасації банку;
 • уточнено вимоги до облаштування панцерованого оперативного автотранспорту, а також форми супровідних відомостей.

Із 17 грудня уводиться в дію ДСТУ 8809:2018. Метрологія. Прилади контролю за дотриманням правил дорожнього руху з функціями фотоі відеофіксації. Вимірювачі швидкості руху транспортних засобів дистанційні, вимірювачі просторово-часових параметрів місцеположення транспортних засобів дистанційні. Метрологічні та технічні вимоги (наказ ДП «УкрНДНЦ» від 03.10.18 р. № 345).

Із 19 грудня юрособи незалежно від їх організаційно-правової форми та форми власності та фізособи-підприємці, які провадять (мають намір провадити) госпдіяльність з виробництва ветеринарних препаратів, повинні дотримуватися Ліцензійних умов, затверджених постановою КМУ від 03.10.18 р. № 808 (далі – Умови). Документом визначено перелік вимог (організаційних, технологічних та кадрових), обов’язкових для виконання ліцензіатом, та вичерпний перелік документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії на провадження такої госпдіяльності.

Виробництво ветпрепаратів здійснюється на підставі ліцензії та з дотриманням вимог, передбачених Умовами. Серійне виробництво проводиться виключно тих ветпрепаратів, що зареєстровані в Україні відповідно до Закону від 25.06.92 р. № 2498-XII.

Із 22 грудня набувають чинності тарифи на послуги Нацбанку у системі електронної пошти НБУ (розд. II Тарифів, затверджених постановою Правління НБУ від 12.08.03 р. № 333, в редакції постанови Правління НБУ від 20.07.18 р. № 84).

До 25 грудня на веб-сайті ДФС має бути оприлюднений річний план-графік проведення документальних планових перевірок платників податків. Нагадаємо, до плану-графіку відбираються платники, які мають ризик несплати податків та зборів, невиконання норм іншого законодавства (ст. 77 Податкового кодексу, далі – ПК; наказ Мінфіну від 27.02.17 р. № 294).

До 31 грудня кредитори державних та комунальних закладів охорони здоров’я, що реорганізуються в казенні підприємства або комунальні некомерційні підприємства, не мають права вимагати від таких закладів виконання незабезпечених зобов’язань, припинення або дострокового виконання зобов’язання або забезпечення виконання зобов’язання (Закон від 06.04.17 р. № 2002-VIII).

До 31 грудня банки – учасники платіжних систем, які користуються послугами процесингових установ – нерезидентів, повинні привести свою діяльність у відповідність до вимог п. 8 розд. VIII Положення, затвердженого постановою Правління НБУ від 05.11.14 р. № 705. Там передбачено, що процесинг за операціями із застосуванням електронних платіжних засобів на території України здійснюється процесинговими установами – резидентами (постанова Правління НБУ від 06.09.16 р. № 382).

До 31 грудня страховикам необхідно привести свою діяльність у відповідність до вимог Положення, затвердженого розпорядженням Нацкомфінпослуг від 07.06.18 р. № 850 (далі – Розпорядження № 850), у частині встановлення нормативів (платоспроможності та достатності капіталу власника істотної участі (розд. IV), якості активів (розд. VI); платоспроможності та достатності капіталу (розд. III), з урахуванням того, що під час розрахунку цього нормативу згідно з розд. III застосовується:

 • із 31 грудня 2018 року по 29 червня 2019 року – 30 % величини К та 30 % величини НЗП (величина К дорівнює 30 млн грн. – для страховика, який здійснює або планує здійснювати види страхування інші, ніж страхування життя; 45 млн грн. – для страховика, який здійснює або планує здійснювати страхування життя, а НЗП – це нормативний запас платоспроможності);
 • із 30 червня 2019 року по 29 червня 2020 року – 60 % величини К та 60 % величини НЗП;
 • із 30 червня 2020 року – 100 % величини К та НЗП.

До 31 грудня Мінвугілля та Фонд держмайна повинні провести паспортизацію газорозподільних систем (постанова КМУ від 21.02.17 р. № 95).

Не пізніше 31 грудня банки повинні повідомити клієнтів-боржників (письмово та/або розмістити інформацію на офіційному веб-сайті банку та інформаційні повідомлення у відділеннях банку) про подання інформації стосовно них до Кредитного реєстру НБУ (Закон від 06.02.18 р. № 2277-VIII).

До 31 грудня діють тимчасові ставки акцизного податку на легкові автомобілі та інші моторні транспортні засоби (далі – ТЗ), призначені головним чином для перевезення людей (крім моторних ТЗ товарної позиції 8702), включаючи вантажопасажирські автомобілі-фургони та гоночні автомобілі, установлені п. 15 підрозд. 5 розд. XX ПК.

По 31 грудня розмір ставки податку на дохід від операцій з випуску та проведення лотерей, визначений пп. 14.1.271 ПК, становить 24 %, а з 1 січня підвищується до 26 % (п. 48 підрозд. 4 розд. XX ПК).

31 грудня у зв’язку зі спливом строку дії Закону від 03.11.16 р. № 1728-VIII (далі – Закон № 1728) закінчиться дія мораторію на проведення органами державного нагляду (контролю) планових перевірок у сфері госпдіяльності.

31 грудня закінчується строк дії постанови КМУ від 18.12.17 р. № 1104, якою затверджено перелік органів державного нагляду (контролю), на які не поширюється дія Закону № 1728.

31 грудня закінчується строк дії Порядку оприлюднення повідомлення емітентами цінних паперів про те, що вони вважаються такими, що здійснювали публічну пропозицію цінних паперів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 13.02.18 р. № 75.

1 січня 2019 року завершується період тимчасового звільнення від обкладення ПДВ операцій:

 • з постачання техніки, обладнання, устаткування, визначених ст. 7 Закону від 14.01.2000 р. № 1391-XIV, на території України;
 • імпорту за кодами УКТЗЕД, визначеними ст. 7 Закону № 1391, техніки, обладнання, устаткування, що використовуються для реконструкції існуючих і будівництва нових підприємств з виробництва біопалива і для виготовлення та реконструкції технічних і транспортних засобів з метою споживання біопалива, якщо такі товари не виробляються та не мають аналогів в Україні, а також технічних та транспортних засобів, у тому числі самохідних сільгоспмашин, що працюють на біопаливі, якщо такі товари не виробляються в Україні (п. 2 підрозд. 2 розд. ХХ ПК);
 • постачання, у т. ч. імпорту відходів та брухту чорних і кольорових металів, а також паперу та картону для утилізації (макулатури та відходів) товарної позиції 4707 згідно з УКТЗЕД за переліками, що затверджуються КМУ (п. 3 підрозд. 2 розд. ХХ ПК);
 • постачання на митній території України вугілля та/або продуктів його збагачення товарних позицій 2701, 2702, 2703 00 00 00, 2704 00 згідно з УКТЗЕД (п. 45 підрозд. 2 розд. ХХ ПК).

1 січня 2019 року завершується період тимчасового звільнення від обкладення ПДВ та акцизним податком операцій з ввезення на митну територію України та реалізації в Україні транспортних засобів, оснащених виключно електродвигунами, що класифікуються у товарній підкатегорії 8703 90 10 10 згідно з УКТЗЕД (у т. ч. вироблених в Україні) (п. 64 підрозд. 2 та п. 19 підрозд. 5 розд. XX ПК, з урахуванням п. 10 Прикінцевих положень Закону від 07.12.17 р. № 2246-VIII).

1 січня 2019 року закінчується тимчасовий період, коли платники податку, які здійснюють постачання (у т. ч. оптове), передачу, розподіл електричної та/або теплової енергії, постачання вугілля та/або продуктів його збагачення товарних позицій 2701, 2702, 2703 00 00 00, 2704 00 згідно з УКТЗЕД, надають послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, можуть визначати дату виникнення податкових зобов’язань та податкового кредиту з ПДВ за касовим методом (п. 44 підрозд. 2 розд. ХХ ПК).

На 1 січня 2019 року СГ, які мають ліцензії на здійснення госпдіяльності із захоронення побутових відходів, повинні мати гідротехнічні споруди від затоплення зливовими та талими водами; протифільтраційний екран з коефіцієнтом фільтрації води не більше 10-9 м/с; дренажні системи для збирання та відведення фільтрату; проект рекультивації кожної черги полігона/звалища та проект рекультивації полігона/звалища після їх закриття (п. 2 постанови НКРЕКП від 04.04.17 р. № 467).

До 1 січня 2019 року мають привести у відповідність до вимог Закону від 16.11.17 р. № 2210-VIII (далі – Закон № 2210) статути та внутрішні положення публічні акціонерні товариства (далі – ПАТ) та банки (усі інші АТ – до 1 січня 2020 року).

2018 рік є першим звітним періодом, за який емітенти ЦП зобов’язані подавати річну звітність в обсязі, встановленому ст. 40 Закону від 23.02.06 р. № 3480-IV, викладеною у редакції Закону № 2210.

Із 1 січня 2019 року діяльність з надання інформаційних послуг на фондовому ринку зможуть провадити лише юрособи, які отримали свідоцтво про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати зазначені послуги.

Акціонери ПАТ, які вважаються такими, що не здійснювали публічної пропозиції акцій та повинні до 1 січня 2019 року привести у відповідність до Закону № 2210 свої статути та внутрішні положення, у разі наміру здійснити публічну пропозицію – у випадках, коли вимоги щодо оформлення проспекту на них не поширюються – зобов’язані отримати згоду АТ на здійснення такої пропозиції (рішення НКЦПФР від 21.06.18 р. № 424).

2018 рік є першим обов’язковим звітним періодом, за який на виконання Закону від 18.09.18 р. № 2545-VIII подають до Мінвугілля та незалежного адміністратора:

 • СГ, які здійснюють діяльність у видобувних галузях, та материнські підприємства у видобувних галузях – звіт про платежі на користь держави та у випадках, установлених законом – консолідований звіт про платежі на користь держави;
 • отримувачі платежів (зокрема, державне або комунальне підприємство, установа, організація або госптовариство, у статутному капіталі якого більше 50 % акцій (часток) належать державі або територіальній громаді, а також госптовариство, 50 і більше відсотків акцій (часток) якого належить іншому госптовариству, у статутному капіталі якого 100 % акцій (часток) належать державі або територіальній громаді) – звіт про отримані платежі (ст. 5).

Статистична звітність

Зі звіту за 2018 рік наказами Держстату вводяться в дію оновлені статистичні форми, зокрема зі статистики:

 • охорони навколишнього природного середовища – № 2-ТП (повітря) (річна) «Звіт про викиди забруднюючих речовин і парникових газів у атмосферне повітря від стаціонарних джерел викидів». Форма поширюється на юросіб та їхні відокремлені підрозділи, які мають стаціонарні джерела викидів (наказ від 06.07.18 р. № 124);
 • промисловості – № 1П-НПП (річна) «Звіт про виробництво та реалізацію промислової продукції». Форма поширюється на юросіб та їхні відокремлені підрозділи, які займаються економічними видами діяльності промисловості (наказ від 06.07.18 р. № 131);
 • інвестицій зовнішньоекономічної діяльності – № 11-зез (ВПІ) (річна) «Звіт про взаємозв’язки підприємства з прямими іноземними інвестиціями в рамках відносин прямого інвестування» (поширюється на юросіб (крім банків), які одержали прямі інвестиції від нерезидентів, постійні представництва нерезидентів в Україні, які мають зобов’язання/вимоги перед/до інвесторами в рамках відносин прямого інвестування); № 12-зез (ВПІ) (річна) «Звіт про взаємозв’язки підприємства – прямого інвестора в рамках відносин прямого інвестування» (поширюється на юросіб (крім банків), які здійснили прямі інвестиції за кордон, а також мають вимоги/зобов’язання до/перед підприємств(ами) в рамках відносин прямого інвестування (наказ від 09.07.18 р. № 139);
 • інноваційної діяльності – № ІНН (один раз на два роки) «Обстеження інноваційної діяльності підприємства за період 2016–2018 років». Форма поширюється на юросіб відповідно до затвердженої методології (наказ від 10.07.18 р. № 144);
 • структурних змін в економіці України та її регіонів – № 1-підприємництво (річна) «Структурне обстеження підприємства» та № 2-підприємництво (річна) «Структурне обстеження підприємства». Форми поширюються на юросіб (наказ від 26.07.18 р. № 160).

Коментарі до матеріалу

Кращі матеріали