Підписуйся на інформаційну страховку бухгалтера
Підписатися

Заповнюємо декларацію з прибутку, якщо за даними фінрезультату - збиток

Чи можна не декларувати збитки за наслідками 2015 року? Розяснили фахівці "Дебета-Кредита"

Багато платників податків у попередніх звітних періодах не відображали в декларації з податку на прибуток збитки, навіть якщо такий збиток відображався за даними фінансової звітності. Часто такими були вимоги самих податківців, які наполягали на відображенні в декларації податку до сплати. А тепер дані з фінзвітності напряму впливають на значення об’єкту оподаткування податком на прибуток. То чи можна не декларувати збитки за наслідками 2015 року?  

Почнемо з того, що відповідно до п. 134.1 ПКУ об’єктом оподаткування податком на прибуток є скоригований на податкові різниці прибуток, який визначається на підставі фінрезультату, встановленого відповідно до П(С)БО або МСФЗ. Коригувати на податкові різниці в обов’язковому порядку мають платники податку на прибуток з річним обсягом доходу більше 20 млн грн.

При цьому п. 44.2 ПКУ встановлено, що для обрахунку об'єкта оподаткування платник податку на прибуток використовує дані бухгалтерського обліку та фінансової звітності щодо доходів, витрат та фінансового результату до оподаткування.

Тож, який отримано фінрезультат за даними бухобліку, такий фінрезультат потрібно відобразити у декларації з податку на прибуток. Це вимога закону.

Розглянемо заповнення основних рядків декларації з податку на прибуток. 

Рядок 01 заповнюється незалежно від значення фінрезультату. В ньому зазначається річна сума доходів за даними бухобліку (звісно, якщо такі доходи були). Нагадаємо, що до річного доходу від будь-якої діяльності, визначеного за правилами бухгалтерського обліку, включається дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), інші операційні доходи, фінансові доходи та інші доходи;

У рядку 02 декларації з податку на прибуток за новою формою слід відображати:

•у разі отримання прибутку значення р. 2290 відповідного Звіту про фінансові результати;

•у разі отримання збитку значення р. 2295 відповідного Звіту про фінансові результати.

У разі застосування податкових різниць слід у рядку 03 вказати загальний результат застосування податкових різниць (загальний показник додатку РІ). У разі наявності права не застосовувати такі різниці у рядку 03 потрібно проставити прочерк. 

Якщо у підприємства за минулі звітні періоди теж було встановлено від’ємне значення об’єкта оподаткування податком на прибуток, і то у такому разі незалежно від права не застосовувати податкові різниці підприємству доведеться заповнювати додаток РІ та переносити до рядку 03 таке від’ємне значення. 

У рядок 04 потрібно перенести значення рядку 02, якщо підприємство не застосовує податкові різниці. У разі їх застосування у рядку 04 потрібно вказати значення суми рядків 02 та 03. 

А от у рядку 06 потрібно проставити прочерк, якщо у підприємства не має об’єкта до оподаткування податком на прибуток (зокрема, за рахунок задекларованого збитку).

Ось таким чином потрібно заповнювати декларацію з податку на прибуток у разі отримання збитку за даними фінрезультату.

Але пам’ятайте: для тих платників податку на прибуток, які за пп. 134.1.1 ПКУ зобов’язані здійснювати коригування фін результату до оподаткування, об’єкт оподаткування, визначений в рядку 6 декларації може суттєво відрізнятися від обрахованого за даними бухобліку.  

Адже, якщо відповідно розділу ІІІ ПКУ передбачено здійснення коригування шляхом збільшення фінансового результату до оподаткування, то в цьому разі відбувається зменшення від’ємного значення фінансового результату до оподаткування (збитку). І цілком можливо, що внаслідок проведених коригувань, виникне позитивне значення об’єкту оподаткування податком на прибуток. 

Русанова Ганна

Джерело: https://news.dtkt.ua/ua/accounting/re...

Коментарі до матеріалу

Кращі матеріали