Підписуйся на інформаційну страховку бухгалтера
Підписатися

Повернення продукції, операції з постачання якої звільнені від ПДВ

18.11.2019 273 0 0

У разі повернення покупцем продукції, яка була йому поставлена із застосуванням режиму звільнення від оподаткування ПДВ, платник податку — постачальник складає розрахунок коригування до податкової накладної, складеної за операцією з постачання такої продукції, який підлягає реєстрації в ЄРПН постачальником


ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ

від 28.10.2019 р. № 1049/6/99-00-07-03-02-15/ІПК

Державна податкова служба України розглянула звернення щодо порядку складання та реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі -  ЄРПН) розрахунку коригування до податкової накладної, складеної за операцією, звільненою від оподаткування ПДВ, та, керуючись статтею 52 Податкового кодексу України (далі  - ПКУ), повідомляє.

Як зазначено у зверненні, платник податку здійснює операції з постачання програмної продукції, які звільнені від оподаткування ПДВ згідно з пунктом 26 і підрозділу 2 розділу XX ПКУ.

У зв’язку з поверненням такої продукції покупцем платник податку складає розрахунок коригування до податкової накладної, складеної за операцією з постачання такої продукції.

Відповідно до пункту 44.1 статті 44 ПКУ для цілей оподаткування платники податків зобов'язані вести облік доходів, витрат та інших показників, пов'язаних з визначенням об'єктів оподаткування та/або податкових зобов'язань, на підставі первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов'язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством.

Платникам податків забороняється формування показників податкової звітності, митних декларацій на підставі даних, не підтверджених документами, що визначені абзацом першим пункту 44.1 статті 44 ПКУ.

Правові основи оподаткування ПДВ встановлено розділом V та підрозділом 2 розділу XX ПКУ.

Пунктом 26-1 підрозділу 2 розділу XX ПКУ встановлено тимчасове, з 1 січня 2013 року до 1 січня 2023 року, звільнення від оподаткування ПДВ операцій з постачання програмної продукції, а також операцій з програмною продукцією, плата за які не вважається роялті згідно з абзацами другим - сьомим підпункту 14.1.225 пункту 14.1 статті 14 ПКУ.

Порядок складання податкових накладних та розрахунків коригування визначено статтями 201 та 192 ПКУ та регламентовано Порядком заповнення податкової накладної, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 31.12.2015 № 1307 (далі  - Порядок № 1307).

Згідно з пунктом 201.10 статті 201 ПКУ при здійсненні операцій з постачання товарів/послуг платник податку -  продавець товарів/послуг зобов'язаний в установлені терміни скласти податкову накладну, зареєструвати її в ЄРПН та надати покупцю за його вимогою.

Податкові накладні, які не надаються покупцю, а також податкові накладні, складені за операціями з постачання товарів/послуг, які звільнені від оподаткування, підлягають реєстрації в ЄРПН.

Відповідно до пункту 192.1 статті 192 ПКУ, якщо після постачання товарів/послуг здійснюється будь-яка зміна суми компенсації їх вартості, включаючи наступний за постачанням перегляд цін, перерахунок у випадках повернення товарів/послуг особі, яка їх надала, або при поверненні постачальником суми попередньої оплати товарів/послуг, суми податкових зобов’язань та податкового кредиту постачальника та отримувача підлягають відповідному коригуванню на підставі розрахунку коригування до податкової накладної, складеному в порядку, встановленому для податкових накладних, та зареєстрованому в ЄРПН.

Розрахунок коригування, складений постачальником товарів/послуг до податкової накладної, яка складена на отримувача  - платника податку, підлягає реєстрації в ЄРПН:

  • постачальником (продавцем) товарів/послуг, якщо передбачається збільшення суми компенсації їх вартості на користь такого постачальника або якщо коригування кількісних та вартісних показників у підсумку не змінює суму компенсації;
  • отримувачем (покупцем) товарів/послуг, якщо передбачається зменшення суми компенсації вартості товарів/послуг їх постачальнику, для чого постачальник надсилає складений розрахунок коригування отримувачу.

Складені платником податку розрахунки коригування до податкових накладних, які не підлягали наданню отримувачу (покупцю) -  платнику податку, підлягають реєстрації в ЄРПН постачальником (продавцем).

Згідно із пунктом 17 Порядку № 1307 для операцій, що оподатковуються або звільнені від оподаткування, складаються окремі податкові накладні.

У податковій накладній, складеній на операції з постачання товарів/послуг, які звільняються від оподаткування ПДВ, у графі «Складена на операції, звільнені від оподаткування» верхньої лівої частини робиться помітка «Без ПДВ».

Порядок заповнення розділів А і Б табличної частини податкової накладної визначено пунктом 16 Порядку № 1307, яким для податкових накладних, складених на операції, звільнені від оподаткування, передбачено такі особливості:

  • у розділі Б табличної частини податкової накладної у графі 8 зазначається код ставки 903,
  • у графі 9 зазначається код відповідної пільги з ПДВ згідно з Довідниками податкових пільг;
  • графа 11 «Сума податку на додану вартість» не заповнюється;

у розділі А табличної 1 частини податкової накладної підлягають заповненню тільки рядки І і IX.

Згідно з пунктом 21 Порядку № 1307 у разі здійснення коригування сум податкових зобов'язань, а також у випадку виправлення помилок, допущених при складанні податкової накладної, не пов'язаних із зміною суми компенсації вартості товарів/послуг, відповідно до статті 192 ПКУ постачальник (продавець) товарів/послуг складає розрахунок коригування за формою згідно з додатком 2 до податкової накладної.

Порядок складання розрахунку коригування та його реєстрації в ЄРПН аналогічний порядку, передбаченому для податкових накладних, крім випадків, передбачених Порядком № 1307.

У розрахунку коригування вказується дата та номер податкової накладної, до якої вносяться зміни. У клітинках номера податкової накладної, що не заповнюються, нулі, прочерки та інші знаки чи символи не проставляються.

Таким чином, у разі повернення покупцем продукції, яка була йому поставлена із застосуванням режиму звільнення від оподаткування ПДВ, платник податку  - постачальник складає розрахунок коригування до податкової накладної, складеної за операцією з постачання такої продукції.

Такий розрахунок коригування підлягає реєстрації в ЄРПН постачальником.

Розрахунок коригування заповнюється у порядку, передбаченому для податкових накладних.

У розділі А табличної частини розрахунку коригування, що складається у зв’язку з поверненням покупцем продукції, яка була поставлена без ПДВ (операції з постачання якої звільнялися від оподаткування ПДВ), заповнюється лише рядок VIII.

У розділі Б табличної частини такого розрахунку коригування у графі 2.1 вказується відповідний код причини коригування та заповнюються відповідні графи.

Реквізити заголовної частини розрахунку коригування повинні відповідати аналогічним реквізитам податкової накладної, до якої складається такий розрахунок коригування.

Згідно з пунктом 52.2 статті 52 ПКУ податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

Коментарі до матеріалу

Кращі матеріали