• Швидкий пошук надійних рішень
    і практичної інформації

Uteka

Я шукаю...

Де шукати:

розширений пошук
Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Встановлення доплати педагогічним працівникам за роботу в інклюзивному класі

04.03.2020 162 0 0

Доплата за роботу в інклюзивному класі встановлюється педагогічним працівникам, які працюють в інклюзивному класі, як і інші доплати, - при тарифікації. При цьому тарифікаційні списки повинні містити інформацію про кількість інклюзивних класів у закладі, кількість годин навантаження кожного працівника в такому класі і розмір встановленої доплати за роботу в інклюзивному класі. 


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЛИСТ 

від 14.03.2019 р. № 1/11-2635 

Щодо встановлення доплати педагогічним працівникам за роботу в інклюзивному класі

<...> у Міністерстві освіти і науки розглянуто <...> звернення <...> та повідомляємо. 

1. Щодо встановлення доплати за роботу в інклюзивному класі. Така доплата встановлюється вчителям при тарифікації чи обліковується в табелі робочого часу і виплачується кожного місяця окремо? Чи виплачується така доплата, якщо в класі через хворобу чи з інших причин відсутні учні з особливими освітніми потребами?

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 р. № 1096 «Про встановлення розміру доплати за окремі види педагогічної діяльності» (із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 14.02.2018 р. № 72) педагогічним працівникам і помічникам вихователів в інклюзивних класах (групах) усіх закладів освіти передбачено встановлення доплати в граничному розмірі 20 % посадового окладу (ставки заробітної плати). 

Зазначена доплата встановлюється педагогічним працівникам тільки за години роботи в інклюзивних класах. Конкретний розмір доплати встановлює керівник закладу, ураховуючи кількість осіб з особливими освітніми потребами у класі, складність порушення розвитку дітей, рівень відповідальності та обсяг роботи кожного працівника, який працює з такими дітьми, тощо. 

Відповідно до Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти України від 15.04.93 р. № 102, місячна заробітна плата педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти визначається шляхом множення ставки заробітної плати на їх фактичне навантаження на тиждень і ділення цього добутку на встановлену норму годин на тиждень (ставка заробітної плати вчителю закладу загальної середньої освіти виплачується за 18 годин педагогічної роботи на тиждень). Оплата праці педагогічних працівників установ і закладів освіти провадиться виходячи із встановлених ставок заробітної плати (посадових окладів) з урахуванням підвищень, фактичного обсягу педагогічної роботи, доплат та надбавок. Встановлена при тарифікації заробітна плата виплачується щомісячно незалежно від кількості тижнів і робочих днів у різні місяці року. 

Доплата за роботу в інклюзивному класі встановлюється педагогічним працівникам, які працюють в інклюзивному класі, як і інші доплати, - при тарифікації. При цьому тарифікаційні списки повинні містити інформацію про кількість інклюзивних класів у закладі, кількість годин навантаження кожного працівника в такому класі і розмір встановленої доплати за роботу в інклюзивному класі. 

У разі, якщо через хворобу чи з інших причин в деякі дні у класі відсутні усі учні з особливими освітніми потребами, зазначене не впливає на розмір виплати доплати за роботу в інклюзивному класі. 

2. Щодо оплати праці асистента вчителя за період, якщо в класі через хворобу чи з інших причин відсутні учні з особливими освітніми потребами 

Відповідно до Типових штатних нормативів закладів загальної середньої освіти, затверджених наказом Міністерства освіти і науки від 06.12.2010 р. № 1205 (із змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і науки України від 01.02.2018 р. № 90), у закладах загальної середньої освіти, де запроваджене інклюзивне навчання, може вводитися посада асистента вчителя для роботи з учнями з особливими освітніми потребами з розрахунку 1 ставка на клас, у якому навчаються такі діти. 

Оскільки посада асистента вчителя вводиться в закладах загальної середньої освіти саме для роботи в інклюзивних класах, то таким працівникам доплата за роботу в інклюзивному класі встановлюється на все навантаження за цією посадою. 

Оплата праці асистента вчителя, як і інших педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти, здійснюється відповідно до Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти України від 15.04.93 р. № 102. Педагогічне навантаження асистента вчителя інклюзивних класів закладів загальної середньої освіти на тарифну ставку становить 25 годин на тиждень (стаття 25 Закону України «Про загальну середню освіту»). 

В умовах інклюзивного навчання у закладах загальної середньої освіти посада асистента вчителя, крім забезпечення безпосереднього педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами на уроці, передбачає надання допомоги вчителю в організації та здійсненні освітнього процесу в класі. 

Отже, у випадку, якщо в інклюзивному класі через хворобу чи з інших причин відсутні учні з особливими освітніми потребами, асистент вчителя знаходиться у класі, допомагає вчителю у проведенні заняття, що сприяє якості проведення уроку, або виконує іншу педагогічну роботу, передбачену його посадовими обов'язками. Відсутність в окремі дні (місяці) на заняттях осіб з особливими освітніми потребами не впливає на оплату праці асистента вчителя, а також на розмір виплати доплати за роботу в інклюзивному класі.

Заступник Міністра

С. Даниленко

Коментарі до матеріалу

Кращі матеріали