Підписуйся на інформаційну страховку бухгалтера
Підписатися

Врахування суми компенсації за невикористану відпустку при обчисленні середньої зарплати для надання допомоги за рахунок ФCC

Редакція

16.11.2016 132 0 0

Відповідно до законодавчої бази громадяни України мають право звернутися до органів державної влади, установ, організацій незалежно від форм власності із заявою або клопотанням щодо реалізації особистих прав і законних інтересів. До Виконавчої дирекції Фонду надходять листи з проханням пояснити, чи враховується сума компенсації за невикористану відпустку при обчисленні середньої заробітної плати для надання допомоги за рахунок коштів Фонду.

Cередньоденна заробітна плата обчислюється шляхом ділення нарахованої за розрахунковий період (12 календарних місяців) заробітної плати, на яку нарахований єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та/або страхові внески на відповідні види загальнообов'язкового державного соціального страхування, на кількість календарних днів зайнятості (відповідно до видів страхування - період перебування у трудових відносинах, виконання робіт (послуг) за цивільно-правовими договорами, проходження служби, провадження підприємницької або іншої діяльності, пов'язаної з отриманням доходу безпосередньо від такої діяльності) у розрахунковому періоді без урахування календарних днів, не відпрацьованих з поважних причин (тимчасова непрацездатність, відпустка у зв'язку з вагітністю та пологами, відпустка по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та шестирічного віку за медичним висновком, відпустка без збереження заробітної плати).

Cередня заробітна плата для розрахунку допомоги по вагітності та пологах і допомоги по тимчасовій непрацездатності, оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів роботодавця обчислюється роботодавцями на підставі відомостей, що включаються до звіту про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, що подаються до Державної фіскальної служби.

Оскільки на суму компенсації за невикористану щорічну відпустку нараховується єдиний внесок, зазначена виплата враховується при обчисленні середньої заробітної плати для розрахунку допомоги по тимчасовій непрацездатності, вагітності та пологах.

При цьому, якщо компенсація за невикористану відпустку нарахована та виплачена в місяці розрахункового періоду, вона включається для розрахунку допомоги.

Якщо компенсація за невикористану відпустку лише виплачена в місяці розрахункового періоду, вона не включається для розрахунку допомоги.

Отже, у разі, якщо компенсація за невикористану відпустку була нарахована на попередньому місці роботи, а виплачена на новому місці роботи, то у разі настання страхового випадку в період перебування у трудових відносинах за новим місцем роботи при обчисленні середньої заробітної плати вона не враховується. Якщо ж компенсація була і нарахована, і виплачена у розрахунковому періоді за останнім місцем роботи, вона враховується при обчисленні середньої заробітної плати для розрахунку допомоги по тимчасовій непрацездатності, вагітності та пологах.

Джерело: http://www.fse.gov.ua/fse/control/mai...

Коментарі до матеріалу

Кращі матеріали